Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet har f. n. forskningsanslag Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet har f. n. forskningsanslag lediga till ansökan. (Om forskningsrådets verksamhet, se senast SvJT 1990 s. 513) Ansökan bör göras på särskild blankett. Blanketter och anvisningar erhålles genom forskningsrådets sekreterare Kristina Ståhl, Ölandsresan 13, 752 55 Uppsala (tel. 018-18 20 64 eller 018-42 00 77). Ansökan måste ha inkommit till sekreteraren senast den mars 1992.
    Ytterligare upplysningar kan erhållas av forskningsrådets sekreterare samt i Sverige av professor Gustaf Lindencrona, finansrådet Johan Salsbäck och professor Jan Södersten.