Kongress om lagstiftning
Den 9–11 september 1993 håller the European Association of Legislation (EAL) sin första kongress. (Om EAL se SvJT 1992 s. 444.] Kongressen äger rum i Liège och dess ämne är ”Contributions to the methodology of the creation of written law”.
    Kongressen öppnas av Belgiens vice statsminister och justitieminister Melchior Wathelet. I olika delämnen hålls inledningsanföranden av Richard Wainwright, EG-kommissionen, och professor Paul Delnoy, Liège, (Determination of the norm content); Sir William Dale, London, och professor Jean-Louis Bergel, Aix Marseille, (The drafting of the norm); och professor Ulrich Karpen, Hamburg, och Luzius Mader, justitieministeriet, Bern, (The norm enforcement process); expeditionschefen Göran Regner, justitiedepartementet, Stockholm, och professor Hermann Hill, Speyer, (The evaluation of the effectiveness and the efficiency of the norm).
    Anmälan om deltagande, som bör göras senast den 15 maj 1993, kan sändas till professor Paul Delnoy, Faculté de droit, 7 boulevard du Rectorat, B-4000 Liége, fax nr 009 32 41 56 29 83.
Björn Edqvist