804 Notiser SvJT 1993 Personalnotiser

 

Nya justitieråd
Regeringen har den 9 september 1993 utnämnt hovrättslagmannen Ingegerd Westlander och advokaten Leif Thorsson till justitieråd. Ingegerd Westlander är född 1935. Hon avlade jur. kand.-examen 1958. Hon förordnades till fiskal i Svea hovrätt 1965 och till assessor 1969. Under åren 1970–76 var hon sakkunnig i justitiedepartementet. Hon utnämndes till rådman i Stockholms tingsrätt 1976 och till chefsrådman där 1985. År 1990 utnämndes hon till hovrättslagman i Svea hovrätt. Ingegerd Westlander var under åren 1977–85 vice ordförande i Trafikskadenämnden och hon är sedan 1986 vice ordförande i Kabelnämnden. Sedan 1992 är Ingegerd Westlander ledamot i Försvarets skaderegleringsnämnd.
    Leif Thorsson är född 1945. Efter jur. kand.examen 1974 tjänstgjorde han åren 1974–78 som biträdande jurist vid Advokatfirman Lagerlöf i Stockholm. År 1979 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund och han var därefter verksam som advokat vid Carl Swartling Advokatbyrå i Stockholm där han blev delägare 1983. Numera är han delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Leif Thorsson har sedan 1989 varit ledamot av styrelsen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och av Internationella Handelskammarens Commission on Arbitration.

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 709–804) har medverkat bl. a.

 


Aleksander Peczenik, professor vid Lunds universitet Roland Schött, jur. dr och tf. universitetslektor vid Lunds universitet Peter Wetterstein, professor i Åbo Ulf Stridbeck, jur. dr och første amanuensis i Oslo Bertil Bengtsson, justitieråd Hans Corell, ambassadör och rättschef i utrikesdepartementet