Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 21 okt.1992 t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Anders Perklev o. ass. i Svea hovr. Cecilia Renfors, 26 okt. t. kansliråd i dep:t förordnat distriktsåkl. vid åkl.mynd. i Karlskoga Kathrin Flossing, ass:a i Svea hovr. Göran Lambertz o. Erik Göransson samt ass. i kammarr. i Sthlm Tomas Norström, 28 okt. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Kristina Engholm, 10 nov. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Eva Forsell, 21 dec. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Mats
Beckman.

 

Försvarsdepartementet. Dep.chefen har 16 dec. 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Helena Lindberg.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 30 nov. 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Dag Valinder.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 17 sept. 1992 förordnat ass. i Svea hovr. Göran Haag att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t, 19 nov. t. dep.råd i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Håkan Nyholm, 24 nov. t. kansliråd i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Per Sjöblom.

 

Arbetsmarknadsdepartementet. Dep.chefen har 15 dec. 1992 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Cathrine Lilja
Hansson.

 

Civildepartementet. Regeringen har 26 nov. 1992 t. rättschef i dep:t förordnat dep.rådet i dep:t Lotty Nordling.

 

Hovrätterna. Regeringen har 22 okt. 1992 t. hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt ass. i hovr. Lars Elmqvist o. ass. i hovr. för Västra Sverige Jan Ohlsson, 29 okt. t. hovr.råd i Göta hovr. utnämnt ass. i hovr. Carl-Gustav Ohlson, 12 nov. t. hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige utnämnt revisionssekr., ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Ola Olsson, 3 dec. t. hovr.råd i Göta hovr. utnämnt ass. i hovr. Björn Karlsson. Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 23 sept.1992 fisk:a Kerstin Cederlöf, Gunilla Svahn Lindström, Ingemar Persson o. Ebba Sverne, 21 okt. fisk:a Eva Forssell o. Cecilia Renfors, 25 nov. fisk:a Peter Holm, Helena Lindberg o. Charlotte Zackari samt 16 dec. fisk:a Åsa Hård af Segerstad, Erik Mosesson o. Erik Sundström.
    Göta hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 15 okt. 1992 fisk:a Inger Carlsson o. Thomas Wallander samt ass. i Svea hovr. Torbjörn Malm o. 15 dec. fisk. Karin
Jonsson.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 25 sept. 1992 fisk:a Michael Cervin o. Margareta Hansson samt 28 okt. fisk:a Lena Juhlin o. Magnus Berlin.

SvJT 1993 Notiser 83 Hovrätten för Västra Sverige har 4 nov. 1992 t. hovr.ass. förordnat fisk. Gunnel Alenbratt.
    Hovrätten för Nedre Norrland har t. hovr.ass. förordnat 20 okt. 1992 fisk. Mats Beckman o. 30 okt. fisk. Jeanette Lindberg samt 9 dec. fisk:a Lena Jonsson o. Göran Rosvall.

 

Kammarrätterna: Regeringen har 22 okt. 1992 t. kammarr.lagman i kammarr. i Göteborg utnämnt kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. Lisbeth Edlund, s. d. t. kammarr.råd i kammarr. i Sthlm utnämnt regeringsr.sekr. Kenneth
Sundlöf, s. d. t. kammarr.råd i kammarr. i Jönköping utnämnt kammarr.ass. i kammarr. Gert Svensson, 29 okt. t. kammarr.lagman i kammarr. i Jönköping utnämnt verksjuristen vid datainspektionen, ass. i Svea hovr. Sten Wahlqvist.
    Kammarrätten i Sthlm har t. kammarr.ass. förordnat 16 okt. 1992 fisk:a Annelie Mahlm o. Ingela Willfors samt 26 nov. fisk:a Anna Dixelius, Gaby Borglund o. Marie Jönsson.
    Kammarrätten i Göteborg har t. kammarr.ass. förordnat 22 okt. 1992 fisk. Annika Falkenborn samt 26 nov. fisk. Madeleine Kanold.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 22 okt. 1992 t. rådm. i Sollentuna tr. utnämnt byråchefen hos riksåklagaren Lars Lindström, s. d. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Thore Brolin, s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt ass:a i hovr. över Skåne o. Blekinge Rosemarie Hansson o. Ulla Wallén, s. d. t. rådm. i Ystads tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Helsingborgs tr. Karin
Bredberg-Olsson, s. d. t. rådm. i Varbergs tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Göteborgs tr. Hans
Andrén, s. d. t. rådm. i Vänersborgs tr. utnämnt ass. i hovr. för Västra Sverige Göran
Stenman, s. d. t. rådm. i Östersunds tr. utnämnt distriktsåkl. vid åkl.mynd. i Östersund Göran Ingebrand, s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Gun Rydin-Wennborg att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Malmö tr., s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Anders Granholm att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Trelleborgs tr., s. d. förordnat tf. rådm. i Sthlms tr., ass. i Svea hovr. Karin Sigstam o. ass. i Svea hovr. Alf Knutar att inneha långtidsvik. på tjänster som rådm. i Sthlms tr., s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Monika Ålund att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Norrköpings tr., s. d. förordnat revisionssekr. Leif Eriksson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Växjö tr., s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Ralf Larsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Hässleholms tr., 29 okt. t. lagman i Hedemora tr. utnämnt rådm. i Falu tr. Mats Friberg, s. d. t. lagman i Karlskoga tr. utnämnt rådm. i Jönköpings tr. Göran Svensson, s. d. t. chefsrådm. i Malmö tr. utnämnt rådm. i tr. Johan Hansson, s. d. t. chefsrådm. i Helsingborgs tr. utnämnt rådm. i tr. Hans Tillberg, s. d. t. chefsrådm. i Göteborgs tr. utnämnt rådm. i tr. Marika Estreen, s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Ingemar Korfitsen att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som lagman i Lidköpings tr., 12 nov. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt ass. i Svea hovr. Olle Sörheim o. revisionssekr., ass. i Göta hovr. Katarina Wingqvist-Ekholm,

84 Notiser SvJT 1993 s. d. t. rådm. i Uddevalla tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sthlms tr. Sverker
Tell, s. d. t. rådman i Trollhättans tr. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Rolf
Nilsson, 19 nov. t. rådm. i Jönköpings tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Borås tr. Johan
Mannergren o. tf. rådm. i tr. Jan Warén.

 

Länsrätterna. Regeringen har 22 okt. 1992 t. rådm. i lr. i Malmöhus län utnämnt kammarr.råd. i kammarr. i Göteborg Dan Linderot, s. d. förordnat ass. i lr. i Sthlms län Birgitta Lilliecreutz att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr.
    12 nov. t. rådm. i lr. i Göteborgs o. Bohus län utnämnt ass. i kammarr. i Göteborg Ewa Aulin, s. d. t. rådm. i lr. i Östergötlands län utnämnt länsr.ass. i lr. Marianne Allgurén.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 26 nov. 1992 t. statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Karlstad förordnat bankjuristen Lennart Almqvist.
    Riksåklagaren har 19 nov. 1992 t. chefsåkl. vid åkl.mynd. i Trollhättan förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Vänersborg Thomas Wennerstrand, s. d. t. chefsåkl. vid åkl.mynd. i Örebro förordnat distriktsåkl. vid mynd. Åke
Granath, s. d. t. chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sollefteå förordnat distriktsåkl. vid mynd. Kerstien Schmidt.

 

Justitiekanslern. Justitiekanslern har 2 dec. 1992 t. föredragande hos justitiekanslern förordnat ass. i Göta hovr. Anders Johnson.

 

Riksdagens ombudsmän har förordnat hovr.ass. Ebba Sverne att fr. o. m. 28 sept. 1992 vara föredragande (rättssakkunnig) hos JO, förordnat hovr.ass. Lars Schuer att fr. o. m. 1 okt. vara föredragande (rättssakkunnig) hos JO, förordnat föredraganden hos JO Christer Sjöstedt att fr. o. m. 4 nov. vara byråchef hos JO.

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 1–84) har medverkat bl. a.

 


Svein Eng, amanuensis vid juridiska institutionen på Universitetet i Oslo Lennart Pålsson, professor vid Lunds Universitet Jan Nordlander, minister vid Svenska ambassaden i New Dehli Herbert Jacobson, doktorand vid Stockholms Universitet