110 Personalnotiser 1994 Personalnotiser

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 21 okt. 1993 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Mats Dahl, 22 dec. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm JanOlsson.

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 16 sept. 1993 t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Anders Cedhagen o. ass. i kammarr. i Sundsvall Thomas Norling, 27 sept. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Maria Wetterstrand, 28 okt. förordnat regeringsrättssekr. Ingrid Gavrell att vara sekr. i rättssäkerhetskommittén (Fi 1992:07), 4 nov. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Åsa Tysklind, 11 nov. förordnat kanslirådet i dep:t, ass. i kammarr. i Sthlm Johan Svanberg att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som dep.råd i dep:t, 18 nov. t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Bengt Söderquist.

 

Socialdepartementet. Dep.chefen har 25 okt. 1993 förordnat rådman. i Jakobsbergs tr. Agneta Claesson Norell o. ass. i Svea hovr. Åsa Hård af Segerstad att vara sekr. i kommissionen (S 1993:11) om våld mot kvinnor, s. d. förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Katarina Adolfsson att vara sekr. i adoptionslagstiftningsutredningen, ALU (S 1992:08).

 

Jordbruksdepartementet. Dep.chefen har 13 okt. 1993 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Anna Tofftén.

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 28 okt. 1993 förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Birgitta von Euler Müller att vara sekr. i kommittén (K 1993:07) om färjetrafiken till o. från Gotland, 19 nov. t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass. i hovr. f. Nedre Norrland Sakari Alander o. ass. i Svea hovr. Peter Holm.

 

Regeringsrätten. Regeringen har 9 dec. 1993 t. regeringsråd utnämnt f. d. regeringsrådet ElisabethPalm. Om Elisabeth Palm se SvJT 1983 s. 503.

 

Hovrätterna. Regeringen har 28 okt. 1993 t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt hovr.råd., tillika vice ordf. på avd., i hovr. Kerstin André, s. d. t. hovr.lagman i Göta hovr. utnämnt generaldir. i domstolsverket Lars Åhlén, s. d. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt hovr.råd. i hovr. Gertrud
Holmquist, s. d. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr. f. Västra Sverige utnämnt hovr.råd. i hovr. Claes Lindskog, s. d. t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt rev.sekr:a Karl Bergkvist o. Ingrid Holmstrand, s. d. t. hovr.råd i hovr. f. Västra Sverige utnämnt ass. i hovr. Bengt von Reis, 22 dec. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt hovr.råd. i hovr. Birgitta
Widebäck, s. d. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Göta hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Carl
WilhelmNisser, s. d. t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt ass. i hovr. HenningIsoz, s. d. t. hovr.råd i Göta hovr. utnämnt rådm. i Jönköpings tr. IngemarSundén. Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 8 sept. 1993 fisk. Susanne Håkansson, samt 13 okt. fisk:a Maria Bergquist, Maria Lindh Reinius, Margareta Molin Stenberg o. Bengt Söderquist.
    Göta hovrätt har 4 okt. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Rita Aspegren o. Lars Vestergren.

111 Personalnotiser 1994 Hovrätten över Skåne och Blekinge har 1 okt. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Tomas
Forenius o. Bo-Göran Ohlsson.
    Hovrätten för Västra Sverige har 2 nov. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Christina Lindahl o. Klas Reinholdsson.
    Hovrätten för Nedre Norrland har 2 nov. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk. Maria Wetterstrand.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 28 okt. 1993 förordnat försäkr.domaren Marja Regner att inneha en tidsbegränsad tjänst som kammarr.lagman i kammarr. i Sthlm.
    Kammarrätten i Jönköping har 17 aug. 1993 t. hovr.ass. förordnat Christine Jarehov o. Anders
Mårtensson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 28 okt. 1993 t. rådm. i Göteborgs tr. utnämnt ass:a i hovr. f. Västra Sverige Karl Glimnell, Jan
Carlström o. Gerd Möllers, s. d. t. rådm. i Uddevalla tr. utnämnt ass. i Göta hovr. Ulf Klerfalk, s. d. t. rådm. i Tierps tr. utnämnt rev.sekr. Margret Inger, s. d. t. fastighetsråd i tingsrätterna utnämnt civiling. Sven Bengtsson, 4 nov. t. lagman i Klippans tr. utnämnt hovr.råd. i hovr. över Skåne o. Blekinge Claes
Werdinius, s. d. t. lagman i Varbergs tr. utnämnt tf. lagmannen i Sjuhäradsbygdens tr. Claes Henrikson, s. d. t. lagman i Härnösands tr. utnämnt lagmannen i Sollefteå tr. Lars-Göran Eriksson, s. d. t. lagman i Piteå tr. utnämnt lagmannen i Luleå tr. Richard Brännström, 2 dec. t. rådm. i Huddinge tr. utnämnt rev.sekr. CatarinaWalldén o. lagmannen i Hallsbergs tr. TorgilMelin, s. d. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt rev.sekr., ass. i Svea hovr. IngridSköllerholm o. bolagsjuristen AnnaLenaJärvstrand, s. d. t. rådm. i Södra Roslags tr. utnämnt tf. rådm. i tr. GustafLindstedt, s. d. förordnat rådm. i Falu tr. Rune Johansson att med tjänstledighet från den tjänsten inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Mora tr., 9 dec. t. rådm. i Västerås tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Eskilstuna tr. Thomas Wallin, 13 jan. 1994 t. chefsrådm. i Malmö tr. utnämnt tf. chefsrådm. i tr. Krister Theorin, s. d. förordnat ass. i Svea hovr. ThomasArvefors att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Handens tr., s. d. förordnat ass. i kammarr. i Jönköping PerAllocco att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i Gällivare tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har 28 okt. 1993 t. rådm. i lr. i Malmöhus län utnämnt ass. i kammarr. i Göteborg Anders
Mattsson, 2 dec. förordnat ass. i kammarr. i Göteborg GunillaNyqvist att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr. i Göteborgs o. Bohus län.

 

Försäkringsdomstolen. Regeringen har 11 nov. 1993 förordnat rättschefen Lennart Aspegren att inneha en tidsbegränsad tjänst som försäkringsdomare.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 16 sept. 1993 t. chefsåkl. vid åkl.mynd. i Göteborg utnämnt kammaråkl. vid åkl.mynd. Ann
Brännström, 7 okt. t. chefsåkl. vid åkl.mynd. i Sthlm utnämnt byråchefen hos RÅ Inger Artin, 9 dec. t. överåkl. vid regionåkl.mynd. i Kalmar utnämnt tf. överåkl. vid mynd. Bo Svensson, 20 jan. 1994 förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Ewa Nyhult att tills vidare vara byråchef hos RÅ, s. d. förordnat distriktsåkl. vid åkl.mynd. i Handen StefanLind att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som byråchef hos RÅ.

 

Riksdagens ombudsmän (JO) har

112 Personalnotiser 1994 förordnat tf. statsåkl. Kay Engfeldt att fr. o. m. 4 okt. 1993 vara ämnessakkunnig föredragande hos JO, förordnat kammarr.ass. Charlotte Dahlman att fr. o. m. den 18 okt. vara rättssakkunnig föredragande hos JO.

 

Justitiekanslern har 30 sept. 1993 förordnat ass. i Svea hovr. Britt-Marie Lundberg att vara föredragande hos JK.

 

Polisväsendet. Regeringen har 16 sept. 1993 förordnat polisint. i Hudiksvall Benny Ericsson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som polismäst. i Gävleborgs län, 21 okt. förordnat polisint. i Sandviken Matts Johansson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som polismäst. i Kopparbergs län, 28 okt. förordnat polismäst. i Rättvik Jan-Olov Onshagen att vara polischef i Mora.

 

 

 

I detta häfte (s. 1–112) har medverkat bl. a.

 


Lennart Pålsson, professor vid Lunds universitet
Martin Johansson, legal secretary vid EFTA-domstolen Maria Westman-Clément, research lawyer vid EFTA-domstolen Thomas Adlercreutz, verksjurist vid riksantikvarieämbetet Roberth Nordh, sekreterare i Grupptalanutredningen Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet Göran Karlstedt, departementsråd i justitiedepartementet Fritjof Lejman, professor emeritus vid Lunds universitet Krister Malmsten, byråchef hos JO Rolf H. Lindholm, jur. dr och minister i utrikesdepartementet Roland Schött, jur. dr och tf. universitetslektor vid Lunds universitet