Personalnotiser Finansdepartementet. Dep.chefen har 7 dec. 1993 t. kansliråd i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Olle Halldorf, 9 dec. t. dep.råd i dep:t förordnat skattechefen hos riksskatteverket, kammarr.rådet i kammarr. i Göteborg Bodil Hulgaard.

Försvarsdepartementet. Dep.chefen har 13 dec. 1993 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Maria Hedegård.

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 13 dec. 1993 förordnat ass. i kammarr. i Göteborg Raymond Grankvist att vara sekr. i utredningen (K 1993:09) om översyn av vissa sjöarbetstidsfrågor.

Socialdepartementet. Dep.chefen har 24 nov. 1993 t. rättssakkunniga i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Lennart Östblom och ass. i kammarr. i Sthlm Christian Groth.

Hovrätterna
Svea hovrätt har
t. hovr.ass. förordnat 17 nov. 1993 fisk:a Charlotte Alvsing o. Åsa Tysklind, 8 dec. fisk:a Catarina Barketorp, Inger Ingvarson, Sven Johannisson o. Magnus Ulriksson samt 13 dec.fisk. Lars-Gunnar Lundh. Göta hovrätt har 6 dec. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Christer Ganelind o. Jan Lindgren. Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat26 nov. 1993 fisk:a Lena
Pettersson
o. Madeleine Westberg samt 17 dec. fisk. Lars Henriksson. Hovrätten för Nedre Norrland har 2 dec. 1993 t. hovr.ass. förordnat fisk. Christoffer
Järneström.

Allmänna advokatbyråerna. Regeringen har 9 dec. 1993 förordnat advokaten Mats Rygart att vara chef f. allmänna advokatbyrån i Solna, 16 dec. förordnat tf. chefen f. Västra allmänna advokatbyrån i Sthlm, advokaten Birgitta
Ekeberg Sabelström att vara chef f. advokatbyrån.

Polisväsendet. Regeringen har 9 dec. 1993 förordnat polismäst. vid polismynd. i Åmål Christer Wennö att vara polischef i Alingsås, s. d. förordnat polissekr. vid polismynd. i Östersund Kjell Backlund t. polismäst. med placering som polischef i Sveg, s. d. förordnat polisint. vid polismynd. i Ljungby Peråke Wiberg att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som polismäst. med placering som polischef i Ljungby, s. d. förordnat försvarsdirektören vid länsstyrelsen i Hallands län Lars Johan Svensson att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som polismäst. med placering som polischef i Kungsbacka.

I detta häfte (s. 113–224) har medverkat bl. a.


Stefan Lindskog, professor och advokat i Göteborg
Mats Sacklén, koncernjurist vid ABB i Zürich Rolf H. Lindholm, jur. dr, minister, utrikesdepartementet Bertil Bengtsson, professor och f. d. justitieråd Göran Lambertz, kansliråd i justitiedepartementet Claude Zacharias, advokat i Sthlm Rolf Nöteberg, chefsrådman vid Sthlms tingsrätt Karin Lindell, kanslichef i riksdagens lagutskott