Personalnotiser

Ny riksåklagare
Regeringen har den 21 april 1994 utnämnt rätts
chefen i justitiedepartementet Klas Bergenstrand till ny riksåklagare. Klas Bergenstrand, som är född 1945, är jur. kand. och fil. kand. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i kammarrätten i Stockholm arbetade han som rättssakkunnig i justitiedepartementet. År 1982 blev han byråchef vid rikspolisstyrelsen. Sedan Klas Bergenstrand återvänt till justitiedepartementet förordnades han 1984 till departementsråd och chef för polis- och åklagarenheten. Han utnämndes till kammarrättsråd i kammarrätten i Sundsvall 1986. Före tjänstgöringen som rättschef var Klas Bergenstrand avdelningschef och chef för rikspolisstyrelsens administrativa avdelning samt år 1991 rikspolischefens ställföreträdare.

Nytt regeringsråd
Regeringen har 26 maj 1994 utnämnt tf. försäk
ringsdomaren, professorn vid Lunds universitetet Rune Lavin till regeringsråd. Rune Lavin tog jur. kand.-examen 1965. Han disputerade för juris doktorsgrad 1972, var docent i offentlig rätt 1972–78, professor i socialrätt 1978–87 och är professor i förvaltningsrätt sedan 1987, allt vid Lunds universitet där han också under åren 1984–1989 var dekanus vid den juridiska fakulteten. Sedan 1990 har han även periodvis arbetat som försäkringsdomare. Rune Lavin var expert i viteskommittén under åren 1979–82. Utöver avhandlingen Domstol och administrativ myndighet (1972) har av Lavin publicerats ett stort antal böcker och artiklar, bl. a. Vitesföreläggandets adressat (1975), Bidragsförskottsinstitutet (1977), Återbetalning av social ersättning (1986), Barnbidrag (2:a uppl. 1987), Viteslagstiftningen (1989) och Gäst hos försäkringsöverdomstolen (1991).

Nytt regeringsrådRegeringen har 26 maj 1994 utnämnt kammarrättslagmannen Karl-Ingvar Rundqvist till regeringsråd. Karl-Ingvar Rundqvist tog jur. kand.-examen 1959 och tjänstgjorde därefter som notarie innan han förordnades till fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge, där han också blev assessor 1969. Karl-Ingvar Rundqvist har arbetat som sekreterare i riksdagens andra lagutskott (1968), som rättssakkunnig bl. a. i socialdepartementet (1968–73). Han var 1973–76 expert i arbetsmiljöutredningen och 1978–81 var han expert i utredningen om arbetstidsfrågor. Sedan 1993 är han ordförande i socialstyrelsens rättsliga råd.
    År 1974 utnämndes Karl-Ingvar Rundqvist till försäkringsdomare. Han tjänst
gjorde som rättschef i socialdepartementet åren 1985–92 innan han 1992 tillträdde sin nuvarande tjänst som kammarrättslagman.

Justitiedepartementet. Regeringen har 28 april 1994 förordnat dep.råden i dep:t, ass:a i Svea hovr. Severin Blomstrand o. Stefan Strömberg att vara rättschefer i dep:t.

Finansdepartementet. Dep.chefen har 9 maj 1994 förordnat ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Hans Nyman o. ass. i Svea hovr. Lars Afrell att vara kansliråd i dep:t, 10 maj t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Göta hovr. Susanne Åkerfeldt.


Utbildningsdepartementet.
Regeringen har 14 april 1994 förordnat dep.rådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Magnus Eriksson att vara expeditions- o. rättschef i dep:t.
    Dep.chefen har 29 mars t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i
Sundsvall Pia Wikström.

Hovrätterna. Regeringen har 5 maj 1994 t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt ass. i hovr. Ingrid Fenborn, s. d. t. hovr.råd i hovr. f. Nedre Norrland utnämnt ass. i kammarr. i Sundsvall Anders Lind, s. d. förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Christine Möller att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr.
    Svea hovrätt har 13 april 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk. Monica Rodrigo.
Hovrätten för Nedre Norrland har 2 maj 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Johan Alvner o. Lars Magnusson.


Tingsrätterna.
Regeringen har 5 maj 1994 t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt revisionssekr. Marianne Tejning, s. d. t. rådm. i Jönköpings tr. utnämnt o. förflyttat rådmannen i Falköpings tr, Kjell Björklund, s. d. t. rådm. i Trelleborgs tr. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Thomas Främby, s. d. t. rådm. i Örnsköldsviks tr. utnämnt ass. i hovr. f. Nedre Norrland Karl
Ivar Andersson,

11 maj t. lagman i Leksands tr. utnämnt rådm. i Falu tr. Lars Örbrink,
s. d. t. chefsrådm. i Göteborgs tr. utnämnt rådm. i tr. Håkan Nyberg,
19 maj t. lagman i Strömstads tr. utnämnt hovr.rådet i Göta hovr. Hans

Ericsson,

s. d. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt tf. revisionssekr., ass. i Svea hovr. Ulla Bergendal.


Länsrätterna.
Regeringen har 5 maj 1994 förordnat regeringsr.sekr. Elsa Nihlén att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i lr. i Västernorrlands län, 11 maj t. chefsrådm. i lr. i Sthlms län utnämnt tf. chefsrådm. i lr., rådm. i lr. Marie-Louise Diurson.


Patentbesvärsrätten.
Regeringen har 28 april 1994 förordnat regeringsr.sekr. Jeanette Bäckvall att vara patenträttsråd i patentbesvärsrätten.

Åklagarväsendet. Regeringen har 19 maj förordnat distriktsåkl. vid åkl.mynd. i Oskarshamn Jan Lönngren att vara statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Kalmar.

Polisväsendet. Regeringen har s. d. förordnat polischefen vid polismynd. i Nyköping Richard Sevelius att vara polismäst. vid polismynd. i Sthlms län o. chef f. City, s. d. förordnat polischefen vid polismynd. i Huddinge Margareta Linderoth att vara polismäst. vid polismynd. i Sthlms län o. chef f. Råsunda, s. d. förordnat polischefen vid polismynd. i Kramfors Pär Andersson att vara polismäst. vid polismynd. i Sthlms län o. chef f. Roslagen, s. d. förordnat polisint. vid polismynd. i Sthlm Carin Ewald att vara polismäst. vid polismynd. i Sthlms län o. chef f. Arlanda, s. d. förordnat poliskommissarien vid polismynd. i Sthlm Carl-Lennart Nilsson att vara polismäst. vid polismynd. i Sthlms län o. chef f. Älvsjö, s. d. förordnat polischefen vid polismynd. i Eslöv Per Fryksén att vara polismäst. vid polismynd. i Sthlms län o. chef f. Södertörn,

I detta häfte (s. 433–592) har medverkat bl. a.


Maarit Jänterä-Jareborg, universitetslektor vid Uppsala universitet
Ulf Zeidner, tingsnotarie vid Umeå tingsrätt Marc Hansen, advokat Karen Dyekjær-Hansen, advokat Lars Henneberg, advokatfuldmægtig Jytte Boesgaard, EU-konsulent och cand. jur. i Danmark Helene Svensson, tingsnotarie vid Kristianstads tingsrätt Michael Cohen, notarie vid länsrätten i Kopparbergs län Bertil Bengtsson, professor och f. d. justitieråd Axel Adlercreutz, professor emeritus Jan Hellner, professor emeritus Bertil Wennergren, jur. dr och f. d. regeringsråd Erik Nerep, professor Johanna Schiratzki, jur. kand. och doktorand Claude Zacharias, advokat i Stockholm Henrik Belfrage, docent vid Karolinska institutet Christer Westermark, avdelningsdirektör vid riksskatteverket Sigvard Jarvin, Avocat au barreau de Paris Ingemar Dolfe, andre ambassadsekreterare i Haag