Rättelse — förväxlade fotografier Vid tryckningen av föregående häfte av SvJT har på s. 590 och 591 fotografierna av de nyutnämnda regeringsråden Rune Lavin och Karl-Ingvar Rundqvist förväxlats. Felet kommer att rättas till i den inbundna upplagan av tidskriften. Redaktionen beklagar misstaget.