Litteratur

 

 

PÄR HALLSTRÖM,The GATT Panels and the Formation of International Trade Law, Juristförlaget 1994, 259 s.

 

Trots sitt relativt begränsade omfång (ca. 200 sidors huvudtext plus en bibliografi, ett antal bilagor och ett sakregister) innehåller den anmälda boken en grundlig behandling av ett viktigt, men för flertalet jurister (inklusive flertalet folkrättsjurister) alltför okänt rättsinstitut. Det rör sig om den speciella metod för konfliktlösning som utvecklats inom GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), där den använts vid handelspolitiska och handelsjuridiska tvister mellan de anslutna staterna. Ämnets aktualitet minskar inte i och med att GATT fr. o. m. den 1 januari 1995 ingått i den nybildade organisationen WTO (World Trade Organisation), eftersom dennas konfliktlösningsmekanism bygger på GATT:s modell. Litteraturen på detta område är alltför begränsad, särskilt med hänsyn till GATT:s och WTO:s stora betydelse för den internationella handelns smidighet och effektivitet. I Norden synes ämnet tidigare över huvud taget inte ha blivit föremål för rättsvetenskaplig behandling i monografiform. Pär Hallströms värdefulla nya bok har dock alla förutsättningar att bli använd även utanför Nordens gränser.
Michael Bogdan