Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 19 jan. 1995 förordnat rättschefen i dep:t Stefan Strömberg att vara exp.chef i dep:t, s. d. förordnat dep.rådet i dep:t Göran Schäder att vara rättschef i dep:t. Dep.chefen har 10 jan. 1995 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Per Sundberg, 11 jan. som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Hovr. f. Nedre Norrland Lars
Nilsson, s. d. som ämnessakkunnig i dep:t anställt distriktsåkl. vid Statsåkl.mynd. f. spec. mål Björn Blomqvist.

 

Socialdepartementet. Dep.chefen har 23 jan. 1995 som rättssakkunniga i dep:t anställt ass. i Kammarr. i Sthlm Bo
Nordelius och ass. i Hovr. f. Nedre Norrland Johan Alvner.

 


Finansdepartementet. Dep.chefen har 23 dec. 1994 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Hovr. för Nedre Norrland Mats Beckman, s. d. anställt ass. Hovr. f. Västra Sverige Marie Blomquist Hagsgård som sekr. i utredningen (Fi 1994:09) om villkor för tjänstgöring vid EU-institutioner m. m., 19 jan. 1995 som dep.råd i dep:t anställt tf. dep.råden i dep:t, ass. i Svea hovr. Göran Haag och kanslirådet i dep:t, ass. i Kammarr. i Sthlm Johan Svanberg, 30 jan. anställt ass. i Kammarr. i Göteborg Susanne Lindblad som sekr. i utredningen (Fi 1995:01) om beskattning av naturgrus, s. d. som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Kammarr. i Sthlm Anita Saldén
Enérus.

 

Hovrätterna. Regeringen har 12 jan. 1995 t. hovr.råd i Hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt ass. i hovr. Björn le Grand.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 14 dec. 1994 fisk:a Joel Brorsson, Ulla
Gustavsson o. Malou Ålander, 25 jan. 1995 fisk:a Thomas Ericsson o. Carina Gunnarsson, samt 30 jan. fisk. Erica Hemtke.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 12 jan 1995 t. rådm. i Malmö tr. utnämnt ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Bodil Ryde, 19 jan. t. rådm. i Borås tr. utnämnt ass. i Hovr. f. Västra Sverige Mats Eriksson, s. d. t. rådm. i Umeå tr. utnämnt kammarr.rådet i Kammarr. i Sundsvall Ingemar Celander, s. d. t. rådm. i Hässleholms tr. utnämnt avd.dir. vid Domstolsverket Ralf G.
Larsson, s. d. t. rådm. i Kristianstads tr. utnämnt ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Bo
Olsson, s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Helsingborgs tr. Rolf
Håkansson, s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt hovr.rådet i Hovr. f. Övre Norrland Björn
Wendel, s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Gun
Rydin-Wennborg,

188 Notiser SvJT 1994 s. d. beslutat att ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Anders Granholm skall ges vikariat som rådm. i Malmö tr., 26 jan. t. lagman i Falköpings tr. utnämnt rådm. i Jönköpings tr. Jan Warén, s. d. t. lagman i Karlskoga tr. utnämnt rådm. i Eskilstuna tr. Lars Friman, s. d. beslutat att tf. rådm. i Gällivare tr. Per Allocco skall ges tidsbegränsad anställning som rådm. i Jönköpings tr.

 

Länsrätterna. Regeringen har 19 jan. 1995 t. rådm. i lr. i Gävleborgs län utnämnt regeringsr.sekr. Eljena
Ulfhake Berglund, s. d. beslutat att tf. rådm. i lr. i Sthlms län Siiri Vaks skall ges tidsbegränsad anställning som rådm. i lr. i Uppsala län.

 

Åklagarmyndigheterna. Regeringen har 19 jan. 1995 som byråchef hos RÅ anställt distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Uppsala Guntra Ekerling, 26 jan. t. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sollentuna utnämnt o. förflyttat chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Uppsala Bo Josephson, 9 febr. t. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm utnämnt tf. chefsåkl. vid mynd. Agneta Blidberg.

 

Polisväsendet. Regeringen har 12 jan. 1995 anställt polisint. vid Polismynd. i Sthlms län Curt Nilsson att vara polisöverint. vid mynd., 2 febr. förordnat polisint. vid Polismynd. i Norra Lappland Maria Lönegård som polisområdeschef i Kiruna.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 3 feb. 1995 Carl-Olof Bouveng Mannheimer Swartling Adv.byrå, Sthlm, Eric
Ericsson Adv.firman Vinge KB, Sthlm, Lena Isaksson Adv.firman Mari Ann Johansson AB, Umeå, Jan Erik Jonasson Gullesjö Advokatbyrå, Skellefteå, Henrik
Källén Allmänna Advokatbyrån i Gävle, Gunnar Larsson Isaksons Advokatbyrå, Växjö, Olof Larsson Värnamo Juridiska Byrå, Magnus Liljefors Advokaterna Nauclér & Saltin, Karlskoga, Claes Möllersten Advokat AB Kalmar Juridiska, Susanne Richter Adv.firman VERUM, Sthlm, Anders Ripa Villa Les Mouettes, Juan les Pins, Frankrike, Johan Sarvik Advokaterna Mattisson & Nybom AB, Malmö,
Kenneth Strömbeck Adv.firman LEGIBUS, Kristianstad, Jonas Westerberg Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Sthlm, o. Gunnar Wikström Allm. Adv.byrån i Karlstad.

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 89–188) har medverkat bl. a.

 


Hugo Tiberg, professor vid Stockholms Universitet Annelie Gunnerstad, doktorand i folkrätt vid Stockholms Universitet Carl Svernlöv, bitr. jurist vid Baker & Mc Kenzie Advokatbyrå
Per Jonas Nordell, doktorand i civilrätt vid Stockholms Universitet Johan Rosén, jur. stud. vid Stockholms Universitet Curt Riberdahl, adj. professor vid Uppsala Universitet Michael Bogdan, professor vid Lunds Universitet Lars Haglind, föredragande i Riksdagens lagutskott

 

SvJT 1994 Notiser 189