Notiser

 

 

III. Den 19 maj 1995 disputerade vid Uppsala Universitet jur. kand. Robert Påhlsson på en avhandling i finansrätt med titeln Riksskatteverkets rekommendationer. I avhandlingen analyseras Riksskatteverkets behörighet att lämna rekommendationer. Ett antal viktiga rekommendationer blir också föremål för särskild granskning. Opponent på avhandlingen var professor Peter Melz.
Maud Rosendal