Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet.
Dep.chefen har
6 juni 1995 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Kammarr. i Sthlm Ann-
Christine Fryklund, 13 juni som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Hovr. f. Västra Sverige Thomas
Stiber Strömgren, 19 juni som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Karin Kussak, 20 juni som kansliråd i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Martin Holmgren.

 

Finansdepartementet.
Dep.chefen har
8 mars 1995 som kansliråd i dep:t anställt ass:a i Kammarr. i Sthlm Ingrid
Melbi o. Marianne Svanberg, s. d. anställt ass. i Svea hovr. Marianne Wasteson som sekr. i utredningen (Fi 1994:11) av ansvaret f. förvaltningen av statliga fastigheter inom universitets- o. högskoleområdet m. m.
    10 april anställt ass. i Kammarr. i Sthlm Lena Gustafson som sekr. i kommittén (Fi 1995:04) med uppdrag att föreslå en ny lag mot skatteflykt o. ompröva 1994 års ändringar i revisionsreglerna m. m., 11 april anställt ass. i Kammarr. i Göteborg Birgitta Henriksson som sekr. i utredningen (Fi 1995:03) om beskattning av förmåner i samband med uppsägning o. utbildning, 27 april anställt rådm. i lr. i Västmanlands län Rose Bergström som sekr. i utredningen (Fi 1995:05) om översyn av lagen om självdeklaration o. kontrolluppgifter m. m.

 

Försvarsdepartementet.
Dep.chefen har
3 juni 1995 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Magnus
Ulriksson.

 

Kulturdepartementet.
Dep.chefen har
26 juni 1995 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Gunilla Svahn
Lindström.

 


Hovrätterna.
Regeringen har
8 juni 1995 t. lagman i Hovr. f. Övre Norrland utnämnt lagmannen i Kammarr. i Sundsvall Stig Lindström,
29 juni beslutat att hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Göta hovr. Lennart
Thorelli skall ges tidsbegränsad anställning som hovr.lagman i hovr.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 26 april 1995 fisk. Liselott Rosecrans, 31 maj fisk:a Lars Engell, Cecilia Klerbro, Elisabet Malmström, Eva Mårtensson o. Vibeke
Sylten samt 20 juli fisk:a Ylva Evers, Johan Nilsson o. Åke Söderlind.
    Göta hovrätt har 14 juni 1995 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Lars Bjurstam, Patrik
Claeson, Erik Handmark, Jens Mjöberg, Jan Nyrén, Maud Olander Blom o. Magnus
Ragnmark.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 3 mars 1995 fisk. Maria Lockman, 31 maj fisk:a Per-Anders Mikael Bengtsson, Peder Bjursten o. Anette Ohlsson samt 4 aug. fisk:a Dag Cohen, Catharina Kihlefelt Bondesson o. Cecilia
Ljung.
    Hovrätten för Nedre Norrland har t. hovr.ass. förordnat 28 april 1995 fisk:a Per Näslund o. Marianne Wikman samt 16 juni fisk. Helena Larsson.

 

SvJT 1995 Notiser 621 Kammarrätterna. Regeringen har 18 maj 1995 t. kammarr.lagman i Kammarr. i Sthlm utnämnt försäkringsdomarna Kjerstin Nordborg o. Stig Jansson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 23 mars 1995 t. fastighetsråd i tr. utnämnt bitr. överlantmätaren Jan
Heimersson,
20 april t. rådm. i Alingsås tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Göteborgs tr. Sven
Erik Gerdin, s. d. t. rådm. i Eskilstuna tr. utnämnt ass. i Hovr. f. Övre Norrland Maria
Lindhe, s. d. beslutat att ass. i Svea hovr. Carina Asplin skall inneha vikariat som rådm. i Köpings tr., 27 april t. rådm. i Helsingborgs tr. utnämnt revisionssekr. Lars-Olle Larsson, 4 maj t. rådm. i Jönköpings tr. utnämnt chefsjuristen vid Länsstyr. i Skaraborgs län Göran Edvardsson, 18 maj beslutat att ass. i Hovr. f. Västra Sverige Birgitta Johansson skall inneha vikariat som rådm. i Gällivare tr., s. d. beslutat att regeringsr.sekr. Barbro Lundholm skall inneha vikariat som rådm. i Sthlms tr., 24 maj t. chefsrådm. i Norrköpings tr. utnämnt rådm. i tr. Bengt Widén, 15 juni t. lagman i Sthlms tr. utnämnt chefsrådm. i tr. Lena Berke, s. d. t. rådm. i Umeå tr. utnämnt förbundsjuristen i Umeå Lars Wictorson, s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt ass. i Göta hovr. Krister Maxedius, s. d. t. rådm. i Varbergs tr. utnämnt hovr.rådet i Hovr. f. Västra Sverige Mikael
Petersson.

 

Länsrätterna. Regeringen har 23 mars 1995 t. lagman i lr. i Kristianstads län utnämnt chefsrådm. i lr. i Sthlms län Charlotte Meyer,
18 maj t. rådm. i lr. i Östergötlands län utnämnt ass. i Kammarr. i Jönköping Tommy Svensson, 24 maj t. lagman i lr. i Kalmar län utnämnt hovr.rådet i Hovr. över Skåne o. Blekinge Göran Petersson.

 


Åklagarmyndigheterna. Regeringen har 16 mars 1995 t. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Göteborg utnämnt kammaråkl. vid mynd. Lars Westin,
12 april t. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm utnämnt statsåkl. vid Statsåkl.mynd. f. speciella mål Eva Regner, s. d. t. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm utnämnt chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Solna Tomas Lindstrand, 21 juni som statsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm utnämnt distr.åkl. vid mynd. Nils-Eric Schultz, 13 juli som byråchef hos RÅ anställt kanslirådet i Justitiedep:t Kazimir Åberg.

 


Hyresnämnderna. Regeringen har 16 mars 1995 förordnat lagmannen i Bodens tr. Roland Wallström att vara hyresråd i Hyresnämnden i Sthlm, 27 april förordnat rådm. i Sundsvalls tr. Carl Rydeman att vara hyresråd i Hyresnämnden i Sundsvall, 18 maj beslutat att hovr.rådet i Hovr. f. Västra Sverige Bengt Nilsson skall vara hyresråd i Hyresnämnden i Göteborg

 

Advokatbyråerna. Regeringen har

 

622 Notiser SvJT 1995 20 juli 1995 som chef f. Allm. adv.byrån i Umeå anställt advokaten vid byrån Micael Hammerman, s. d. som chef f. Allm. adv.byrån i Luleå anställt advokaten vid byrån Lennart
Wiklund, s. d. som chef f. Södra Allm. adv.byrån i Sthlm anställt advokaten vid byrån Göran Dolk, 27 juli som chef f. Allm. adv.byrån i Karlstad anställt advokaten vid Allm. adv.byrån i Västerås Per-Oskar Ladholm.

 

Polisväsendet. Regeringen har 16 febr. 1995 anställt byråchefen vid Rikspolisstyrelsen Mats Vangstad som länspolismäst. vid Polismynd. i Falun, s. d. anställt byråchefen vid Säkerhetspolisen Kent Robèrt som polismäst. vid Polismynd. i Sthlms län, s. d. som polismäst. vid Polismynd. i Göteborgs och Bohus län anställt polisöverint:a Håkan Jaldung, Lars Berg o. Morgan Kaldrup, polisint:a Torbjörn Westermark o. Leif Smith samt förordnat polismäst. Torsten Hellman som polisområdeschef.
    16 mars 1995 anställt polisint. vid Polismynd. i Hagfors Pär Sjöstedt som polismäst. o. chef f. mynd., s. d. anställt polisint. vid Polismynd. i Gävleborgs län Matts Johansson som bitr. länspolismäst. vid mynd., s. d. anställt polisint. vid Polismynd. i Sthlms län Edvard Wibling som polismäst. vid Polismynd. i Gävleborgs län o. chef f. polisområde Gävle, s. d. anställt polisint:a vid Polismynd. i Gävleborgs län Lennart Månson o. Benny Ericsson som polismäst. vid mynd. o. chef f. polisområde Sandviken resp. Norra Hälsingland, s. d. förordnat polismäst. vid Polismynd. i Gävleborgs län Bo Johansson som chef för polisområde Södra Hälsingland, 6 april anställt polismäst. vid Polismynd. i Malmöhus län Kaj Hansson som polisöverint. vid mynd., s. d. förordnat som polisområdeschefer vid Polismynd. i Malmöhus län polisöverint:a Knut Dreyer (Polisområde Helsingborg) o. Per Svartz (Polisområde Malmö) samt polisint:a Ulla Ardemark (Polisområde Eslöv), Christina Wadstén
Malm (Polisområde Landskrona) o. Eva Årestad Rosberg (Polisområde Ystad), 20 april förordnat som polisområdeschefer vid Polismynd. i Kalmar län polismäst. Lars Bittner (Polisområde Vimmerby), polisint. Lars Lundblad (Polisområde Oskarshamn), polissekr. Ulf Ericsson (Polisområde Kalmar), kommissarierna Allan Ohlsson (Polisområde Öland) o. Lennart Lorentz (Polisområde Nybro) samt inspektören Christer Ekström (Polisområde Västervik), s. d. anställt polismäst. vid Polismynd. i Kalmar Göran Stendal o. Conny Åkerström att vara polismäst. vid Polismynd. i Kalmar län, s. d. anställt länspolismäst. vid Polismynd. i Kalmar Carl-Axel Holmström att vara länspolismäst. vid Polismynd. i Kalmar län, 27 april förordnat avd.chefen vid Rikspolisstyr. Bengt Frih att vara rikspolischefens ställföreträdare.
    8 juni som polismäst. vid Polismynd. i Hallands län anställt polisint. vid Rikspolisstyrelsen Anders Boode, s. d. förordnat som polisområdeschefer vid Polismynd. i Hallands län polisint. Marianne Paulsson (Polisområde Laholm) o. polisinsp. Gerhard Kullgren (Polisområde Hylte), s. d. som bitr. länspolismäst. vid Polismynd. Dalarna anställt bitr. länspolismäst. vid Polismynd. i Falun Gullmar Aspefalk,
21 juni som polismäst. vid Polismynd. i Kronobergs län anställt polismäst. vid Polismynd. i Älmhult Kaj Månsson, 29 juni som polismäst. vid Polismynd. Dalarna anställt polismäst. vid Polismynd. i Malung Tom Martinsson, polismäst. vid Polismynd. i Avesta Agneta

 

SvJT 1995 Notiser 623 Sundström, polismäst. vid Polismynd. i Mora Jan-Olov Onshagen o. polismäst. vid Polismynd. i Borlänge Dag Wixner, s. d. som länspolismäst.vid Polismynd. Dalarna anställt länspolismäst. vid Polismynd. i Falun Gunnar Berggren, s. d. som polismäst. och polisområdeschef vid Polismynd. i Göteborgs o. Bohus län anställt kommissarien vid Polismynd. i Göteborg Benny Jonasson.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 17 mars 1995 Lars Arrhenius, Adv.firman Bengt H. Nilsson AB, Sthlm, Peeter
Aspe, Hammarstolpe Adv.byrå, Sthlm, Bertil Brinck, Adv.firman Södermark, Sthlm, Kent I. G Cajvert, Adv.huset Gamlestaden, Göteborg, Thomas Evers, Hellström & Partners Adv.byrå HB, Sthlm, Rickard Fagerberg, Adv.firman Glimstedt HB, Alingsås, Jörgen Frisk, Juristfirman Jörgen Frisk AB, Skellefteå, Johan Hjortsberg, Advokaterna Frenander och Grefberg AB, Örebro, Roland Jensen, Adv.firman Hugo Olsson, Malmö, Magnus Johansson, Lindén Lefverström & Welander Adv.byrå HB, Karlstad, Johan Kihlstedt, Malmströms Adv.byrå, Jönköping, Elisabeth Krantz, Adv.firman Tor Krantz, Sthlm, Anders Mellberg, Advokaterna Nilsson & Zedendahl AB, Borlänge, Per Mildner, Adv.firman Hägglund & Ramm-Ericson KB, Sthlm, Stefan Rosell, Advokaterna Peyron, Helsingborg, Bo
Sjöholm, Hemberg Adv.byrå AB, Göteborg, Claes-Göran Ullman, Juristcenter, Adv.firman Tino Goetze HB, Bromma, Axel Weibull, Adv.firman Lindahl, Göteborg, Fredrik Wilkens, Adv.firman Vinge KB, Sthlm och Christian Zätterström, Adv.firman Lindahl, Malmö.
    5 maj Pär Abrahamson, Arnerius & Partner Advokat AB, Malmö, Olof Alderling
Österåkers Adv.byrå, Åkersberga, Agneta Bern, Adv.firman Delphi Lawyers HB, Sthlm, Niklas Björkqvist, Gedda & Ekdahl Adv.byrå, Sthlm, Eva Blonde,
Adv.firman Fylgia AB, Sthlm, Thomas Bodström, Sju Advokater KB, Sthlm, Mari
Carlsson, Adv.firman Peter Milkéwitz AB, Sthlm, Weine Daniels Advokaterna Nilsson & Zedendahl, Borlänge, Christina Davéus, Kristianstads Adv.byrå AB, Lars Grönberg, Piteå Adv.byrå AB, Bo Hallberg, Juristfirman Bo Hallberg AB, Ljungskile, Otto Hallgren, Halmstads Adv.byrå HB, Carl Otto Lange, Swedbergs Adv.byrå AB, Göteborg, Hans Larsson, Advokaterna Johansson & Fredriksson AB, Sthlm, Lena B. Larsson, Firma Juristen Lena B. Larsson, Gävle, Per-Olof
Lewerth, Hindås, Mikael Moritz, Adv.firman Fylgia AB, Sthlm, Michael Niklasson, Advokaterna Wigert & Axelsson AB, Enköping, Fredrik Nordlöf, Kriström Adv.byrå AB, Sthlm, Stefan Pettersson, Danowsky & Partners Adv.byrå, Sthlm, Hans Ramberg, Adv.firman Cederquist KB, Sthlm, Mats Revborn, Adv.firman Lars Lindquist AB, Falköping, Anna Rydén, Advokaten Helén Kinnman AB, Lund, Barbro Sjöberg, Adv.firman Hagström, Nacka, Lena Sundström, Nordic Law Sundström Adv.byrå Ky, Helsinki, Finland, Claes-Göran Swenneby, Reinholtz Adv.byrå AB, Växjö, Carl Svernlöv, Baker & McKenzie Adv.byrå, Sthlm, Bertil
Tengberg, Allm. Adv.byrån i Jönköping, Anders Thorstensson, Adv.firman Sparrin, Västerås o. Kari Väisänen, Advokaterna Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Umeå.
    7 och 16 juni Charlotte L. St Andreánszky, Juristfirman HUBERTUS AB, SaltsjöDuvnäs, Fredrik von Baumgarten, Adv.firman Vinge KB, Sthlm, Max Björkbom, Hökerberg & Söderqvist Adv.byrå AB, Sthlm, Sören Brekell, Grosskopf & Partners KB, Malmö, Björn Bygge, Adv.firman Cederquist, London, Anna Carbell, Adv.firman Landahl, Sthlm, Mats Ekelöf, Juristbyrån Mats Ekelöf, Växjö, Katarina
Engström, Malin Kjellbergs Adv.byrå HB, Alingsås, Johan Erlandsson, Adv.firman Jeppsson & Linse, Malmö, Mats Fällström, Adv.firman Jadelius HB, Örnsköldsvik, John Hane, Ormonde Goldie Adv.byrå AB, Sthlm, Madeleine Hüttner, Juristfirman Madeleine Hüttner, Göteborg, Pia Janson, Gedda & Ekdahl Adv.byrå, Sthlm, Olof Johnson, Johansson & Sjöstedt, Södertälje, Christer Karlerö, Adv.firman Tisell & Co AB, Sthlm, Torsten Lavett, Hökerberg & Söderqvist Adv.byrå AB, Sthlm, Ulf Mullo, Adv.firman Hägglund & Ramm-Ericson KB, Sthlm, Ulla
Mörk, Adv.firman Lars G. Svensson AB, Lund, Pia Sodemann, Lagerlöf & Leman

 

624 Notiser SvJT 1995 Adv.byrå AB, Sthlm, Johan Sterner, Arendt Berggrens Adv.byrå, Sundsvall, Hans
P. Thorén, Juristfirman Hans P. Thorén, Göteborg o. Sten Westman, Adv.firman Westman AB, Göteborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 545–624) har medverkat bl. a.

 


Göran Millqvist, docent vid Lunds Universitet Margareta Hallberg, fil. dr och forskarassistent vid Göteborgs Universitet Eva Marie Rigné, doktorand vid Göteborgs Universitet Stig Strömholm, rektor och professor vid Uppsala Universitet Bo Broomé, hovrättspresident i Hovrätten för Skåne och Blekinge Suzanne Wennberg, professor vid Stockholms Universitet Erik Brattgård, tf. departementsråd i Utrikesdepartementet Lennart Hagberg, advokat i Göteborg Katarina Alexius, doktorand i rättshistoria vid Uppsala Universitet Hans Danelius, justitieråd Ingemar Dolfe, ambassadsekreterare i Utrikesdepartementet