Personalnotiser

Justitiedepartementet. Regeringen har 15 dec. förordnat hovr.lagmannen i Svea hovr. Lars Eklycke att vara exp.chef i dep:t. Dep.chefen har 9 dec. 1994 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Carina Gunnarsson.

Socialdepartementet. Dep.chefen har 28 okt. 1994 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Ingela Sundin.


Kulturdepartementet.
Dep.chefen har 1 nov. 1994 som rättssakkunnig i dep:t anställt ass. i Svea hovr. Monica
Bengtsson.

Hovrätterna. Regeringen har 17 nov. 1994 t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt kanslirådet i Justitiedep:t, ass. i hovr. Per-Anders Broqvist, s. d. beslutat att hovr.rådet i Hovr. över Skåne o. Blekinge Rolf Trulsson skall ges tidsbegränsad anställning som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr., s. d. beslutat att hovr.rådet i Hovr. över Skåne o. Blekinge Lars Eric Håkansson skall ges vik. som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr., s. d. beslutat att hovr.rådet i Hovr. över Skåne o. Blekinge Bengt Rosqvist skall ges vik. som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i hovr., 15 dec. t. hovr.råd i Göta hovr. utnämnt avd.dir. vid Domstolsverket, ass. i hovr. Lena Bång, s. d. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Göta hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Göran Olsson.
    Svea hovrätt har 2 nov. 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Marinette Andersson,

Katarina Delin, Monica Hall, Hans-Åke Nygren o. Erik Nymansson.

    Göta hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 7 nov. 1994 fisk. Inga-Lill Staffansson o.
14 dec. fisk. Christina Olofsson.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har 28 okt. 1994 t. hovr.ass. förordnat
fisk. Charlotta Hållenius. Hovrätten för Nedre Norrland har 3 nov. 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Karin Eriksson o. Marie Eriksson.

Tingsrätterna. Regeringen har 24 nov. 1994 t. lagman i Huddinge tr. utnämnt o. förflyttat lagmannen i Handens tr. Tomas Nordqvist, s. d. t. lagman i Karlstads tr. utnämnt o. förflyttat lagmannen i Karlskoga tr. Göran Svensson, s. d. beslutat att rådm. i Jönköpings tr. Johan Mannergren skall ges tidsbegränsad anställning som lagman i Sjuhäradsbygdens tr., 15 dec. t. rådm. i Enköpings tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Sthlms tr. Carin
Adlercreutz,
s. d. t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt o. förflyttat rådm. i Borås tr. Anders
Davidsson,
s. d. t. rådm. i Växjö tr. utnämnt regeringsr.sekr. Åke Belfrage, 22 dec. t. rådm. i Helsingborgs tr. utnämnt ass. i Hovr. över Skåne o. Blekinge Dan Töllborn.

88 Notiser SvJT 1995 88

I detta häfte (s. 1–88) har medverkat bl. a.
Michael Bogdan, professor vid Lunds Universitet
Jan Rosén, docent vid Stockholms Universitet Gisela Shaw, Universitylecturer, University of the West of England, Bristol Mikael Linder, föredragande vid Konkurrensverket Jacob Westin, föredragande vid Konkurrensverket Hans Frennered, chef för EFTA:s rättsavdelning i Bryssel Stig Strömholm, rektor och professor vid Uppsala Universitet Hans Danelius, justititeråd Bertil Wennergren, f. d. regeringsråd Ronny Henning, advokat Carl Svernlöv, bitr. jurist vid Baker & McKenzie Advokatbyrå