Personalnotiser

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 11 jan. 1996 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Katarina Delin,
29 jan. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Anne Holm.


Finansdepartementet.
Dep.chefen har 10 jan. 1996 anst. ass. i Kammarr. i Göteborg Susanne Jannesson som sekr. i utr. (Fi 1995:18) om skärpt bekämpning av penningtvätt, 31 jan. anst. ass. i Kammarr. i Göteborg Raymond Grankvist som sekr. i Skattekontrollutr. (Fi 1995:05).

Utbildningsdepartementet. Dep.chefen har 1 mars 1996 som kansliråd i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Ann-Charlotte Wallin, s. d. som kansliråd i dep:t anst. ass. i Göta hovr. Lars Borg.


Hovrätterna.
Regeringen har 22 febr. 1996 beslutat att t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Hovr. över Skåne och Blekinge Per Eriksson skall ges tidsbegr. anst. som hovrättslagman i hovrätten, Svea hovr. har 24 jan. 1996 har t. hovr.ass. förordnat fisk:a Anders Dereborg,
Rakel Granditsky Hökeberg, Erik Lindberg o. Mats Wiberg, 21 febr. 1996 fisk.,

Katarina Holmberg,

Hovr. över Skåne och Blekinge har 1 mars 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk.
Henrik Kjellin,
Hovr. för Nedre Norrland har 27 sept. 1995 t. hovr.ass. förordnat fisk. Maria

Hagberg, 24 nov. fisk. Anna Middelman,

Hovr. för Nedre Norrland har 29 jan. 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk. Tomas

Sandström, 26 febr. fisk. Magnus Norström.


Tingsrätterna.
Regeringen har 18 jan. 1996 t. rådm. i Sala tr. utnämnt byråchefen vid Konkurrensverket Lars
Schuer,
s. d. beslutat att rev.sekr. Gunilla Åkerman skall ges tidsbegr. anst. som rådm. i Göteborgs tr.

Kammarrätterna.
    Kammarr. i Jönköping har t. kammarr.ass. 20 febr. 1996 förordnat fisk. Maria

Fagerberg.


Länsrätterna.
Regeringen har 25 jan. 1996 t. lagman i Länsr. i Blekinge län utnämnt chefsjuristen vid Boverket Peter Rosén.


Åklagarmyndigheterna.
Regeringen har 22 jan. 1996 t. distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Malmö förordnat kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Göteborg Carsten Lyhagen, s. d. t. distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Lund förordnat distriktsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Malmö Ann-Charlotte Hansson, s. d. t. distriktsåkl. vid Åkl.mynd. i Halmstad förordnat distriktsåkl. vid mynd. Margareta Bong.
Riksåklagaren har
25 okt. 1995 som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm anst. ass.åkl. vid mynd. Peter Carpelan,

SvJT 1996 Notiser 275 s. d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Linköping anst. ass.åkl. vid mynd. Marie Kronquist Berg, 22 nov. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Göteborg anst. ass.åkl:a vid mynd. Magnus Clase o. Jörgen Lindberg, s. d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm anst. ass.åkl. vid mynd. Susanne Andersson, 18 dec. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm anst. ass.åkl:a vid mynd. Fredrik Jonsson o. Susanne Paulsson-Roos, s. d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Jönköping anst. ass.åkl. vid mynd. Klas Hellgren, s. d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Vänersborg anst. ass.åkl. vid mynd. Carl-Henrik Andersson, 30 jan. 1996 som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Gävle anst. ass.åkl. vid mynd. Per-Göran Persson, 16 feb. som distr.åkl. vid Åkl. mynd. i Kiruna anst. Lars-Eric Kuhmunen, 23 feb. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Malmö anst. ass.åkl. vid mynd. Jörgen
Larsson,
s. d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Göteborg anst. ass.åkl. vid mynd. Ann-Christin Claesson.


Polisväsendet.
Regeringen har 15 febr. 1996 anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Östersund Lars Svärd som polismästare vid Polismynd. i Umeå, s. d. anst. polissekreteraren vid Polismynd. i Dalarna Maria Oswaldson som polisint. vid mynd., s. d. anst. polissekreteraren vid Polismynd. i Dalarna Nils Hänninger som polisint. vid mynd.

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 2 febr. 1996 Bo Ahlén, Berglund & Co Adv.byrå, Göteborg, Jeanette Almsäter, Baker & McKenzie Adv.byrå, Sthlm, Anders Berggren, Allmänna Adv.byrån i Jönköping, Gustaf Bodin, Gunnar Lindhs Adv.byrå, Sthlm, Jan Carlsson,
Adv.firman Lilliecrona AB, Sthlm, Jürgen Conzen, Styrbjörn Gärde Adv.byrå,
Sthlm, Anders Hedbrandh, Mannheimer Swartling Adv.byrå, Göteborg, Claes
Jansson, Adv.firman Harry Steinmann AB, Sthlm, Erik Jarl, Adv.firman
Ehrenborg, Rydberg & Ehrfors HB, Jönköping, Mikael Jönsson, Hemberg Adv.byrå AB, Göteborg, Margareta Krokström, Krokströms Adv.byrå AB, Hudiksvall, Malcom Lidbeck, Mannheimer Swartling Adv.byrå, Sthlm, Peter
Lindgren, Adv.firman Eklöf AB, Malmköping, Johan Lindwall, Adv.firman
Wallander & Co, Järfälla, Hans Rudberg, Hellström & Partners Adv.byrå HB, Sthlm, Inger Sandin, Sandins Juridiska byrå, Vårgårda, Per Sjögren, Dahlman Magnusson Adv.byrå, Sthlm, Nils Erik Solberg, Allmänna Adv.byrån i Södertälje, Södertälje, Åsa Sundberg, Gernandt & Danielsson Adv.byrå, Sthlm, Per Svedlund,
Adv.firman Lennart Olsson AB, Susanne Urwitz Schiller, Adv.byrå Juristforum AB,
Sthlm, Johan Winnerblad, Mannheimer Swartling Adv.byrå, Sthlm, Marc Tullgren,
Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Malmö, o. Toivo Öhman, Elmzell Adv.byrå AB,
Sthlm.

I detta häfte (s. 193–276) har medverkat bl. a.


Bo Malmqvist, departementsråd i justitiedepartementet
Hans Cappelen-Smith, sekreterare i Aktiebolagskommittén Joakim Nergelius, jur. dr. Johan Rosén, jur. stud. vid Stockholms Universitet Torkel Gregow, justitieråd

276 Notiser SvJT 1996 Lars Tottie, regeringsråd Suzanne Wennberg, professor vid Stockholms Universitet Lotta Westerhäll, professor vid Lunds Univesitet Hugo Tiberg, professor vid Stockholms Universitet