Personalnotiser

Ny justitiekansler
Regeringen har den 11 april 1996 utnämnt
kanslichefen i riksdagens EU-nämnd Hans Regner till justitiekansler. Hans Regner är född 1936. Han blev assessor i Hovrätten för Västra Sverige 1972 och var 1973–1986 föredragande i justitieutskottet, socialutskottet och lagutskottet. Sedan 1987 har han varit kanslichef, fram till våren 1992 i lagutskottet, därefter i EES-utskottet och i riksdagens EU-delegation. Han är sedan 1995 kanslichef i riksdagens EU-nämnd. Hans Regner har även haft och har offentliga uppdrag med EU-anknytning bl. a. som expert i EU 96-kommitén.

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 11 april 1996 t. dep.råd. i dep:t anst. kansliråd. i dep:t Sten Andersson.
15 april som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Henrik Jermsten.


Högsta domstolen.
Regeringen har 14 mars 1996 beslutat att rådm. i Södertälje tingsrätt Erik Ternert skall anställas som kanslichef vid Högsta domstolen.

Hovrätterna. Regeringen har 14 mars 1996 beslutat att hovr.ass. i Hovrätten för Nedre Norrland Susanne
Hård skall ges tidsbegränsad anställning som rådm. i Sundsvalls tr.

    Svea hovr. har 20 mars 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Karin Frick, Mikael
Hagelroth, Joakim Munter o. Anne Ottosson.
    Hovrätten för Nedre Norrland har 1 april t. hovr.ass. förordnat fisk. Sven

Jönson.

    Göta hovr. har 10 april t. hovr.ass. förordnat fisk:a Jan Bengtsson o. Anders

Norin.

Länsrätterna. Regeringen har 14 mars 1996 t. rådm. i Länsr. i Västmanlands län utnämnt t.f. rådm. Leif
Hallner.

SvJT 1996 Notiser 383 Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän har 1 april 1996 som föredragande hos JO förordnat ass. i Svea hovr. Marianne
Trädgårdh.


Åklagarmyndigheterna.
Regeringen har 11 april 1996 t. chef för Åkl.mynd. i Sthlm förordnat överåkl. Uno Hagelberg, s. d. t. chef för Åkl.mynd. i Västerås förordnat överåkl. Folke Ljungvall, s. d. t. chef för Åkl.mynd. i Linköping förordnat överåkl. Hans Lindberg, s. d. t. chef för Åkl.mynd. i Malmö förordnat överåkl. Sven-Erik Alhem, s. d. t. chef för Åkl.mynd. i Göteborg förordnat överåkl. Birgit Thunved, s. d. t. chef för Åkl.mynd. i Umeå förordnat överåkl. Krister Waern, s. d. anst. chefsåkl. Björn Ericson som överåkl. och förordnat honom till chef för Åkl.mynd. i Sundsvall, s. d. som bitr. överåkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm anst. överåkl. vid Regionåkl.mynd. i Härnösand Christer Van Der Kwast, s. d. beslutat att byråchef. vid Riksåkl. åklagarenhet Nils Rekke skall ges tidsbegränsad anst. som byråchef vid mynd. tillsynsenhet, s. d. beslutat att byråchef. hos Riksåkl. Birgitta Cronier skall ges tidsbegränsad anst. som chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm.
    Riksåklagaren har
25 mars 1996 som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Vänersborg anst. ass.åkl. vid mynd. Niklas Sannerholm, s.d. som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Luleå anst. ass.åkl. vid mynd. Lars
Magnusson.


Polisväsendet.
Regeringen har 11 april 1996 anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Karlskrona Kjell
Magnusson som länspolismästare vid Polismynd. i Blekinge län,
s. d. anst. bitr. länspolismästaren vid Polismynd. i Karlskrona Madeleine Jufors som bitr. länspolismästare vid Polismynd. i Blekinge län, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Karlskrona Kjell Johansson som polismästare vid Polismynd. i Blekinge län.

Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 22 mars 1996 Per G Andersson, Järva Juristfirma, Kista, Michel Barmoro, Adv.byrå Juristforum AB, Sthlm, Gunnar Brolin, Schagers Adv.byrå AB, Mats Carnestedt, Carnestedts Juridik Ekonomi Fastighetsförmedling AB, Järfälla, Ulf Djurberg, Nils Setterwalls Adv.byrå AB, Sthlm, Lena Finckenhagen, Adv.firma Victyor Husebø, Stavanger, Norge, Thomas Génetay, Adv.firman Eksjö Jur. byrå, Eksjö, Staffan Grönberg, Adv.firman Jonson & Ohlsson KB, Göteborg, Magnus Gröndal, Hökerberg & Söderqvist, Adv.byrå AB, Sthlm, Joakim Grönwall, Delta Adv.byrå AB, Sthlm, Christer Gunnarsson, Affärsjuridik Christer Gunnarsson AB, Jönköping, Eeva-Liisa Kiiski, Juristfirman Kiiski, Sundbyberg, Lars-Gunnar
Löfgren, Juristfirman Boltenstål & Löfgren AB, Sthlm, Leif Norberg, Adv.firman
Sandberg & Partners KB, Linköping, Peter Olsson, Adv.firman Vinge KB, Helsingborg, Josef Osvath, Stig Centerwall Adv.byrå AB, Göteborg, Michael Rask, Adv.firman Carl-G Leissner AB, Sthlm, Carl Robson, Örebro, Mikael Rosén, Foyen & Co Adv.firman HB, Falun, Tage ben Salem, Hansa Adv.byrå AB, Sthlm, Mikael
Sernrot, Juristfirman Mikael Sernrot KB i Falkenberg, Falkenberg, Mats Stråhl,
Juristfirman Mats Stråhl AB, Norsborg, Fredrik Sundin, Adv.firman Lindberg & Saxon HB, Sthlm, Lars Wall, Adv.firman Leif Silbersky HB, Sthlm.

384 Notiser SvJT 1996 I detta häfte (s. 277–384) har medverkat bl. a.


Jan Andersson, jur. dr och universitetslektor vid Uppsala Universitet
Thomas Bull, doktorand i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet Anders Heiborn, tingsfiskal vid Uppsala tingsrätt Mats Axén, jur. kand. Lena Svenaeues, jämställdhetsombudsman Gunnel Lindberg, överåklagare vid statsåklagarmyndigheten för speciella mål Katarina Alexius, doktorand i rättshistoria vid Uppsala Universitet Ulf Göranson, professor vid Uppsala Universitet