Personalnotiser


Justitiedepartementet. Departementschefen har
8 maj 1996 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Anders Dereborg, s. d. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. vid Hovr. för Västra Sverige Nils
Cederstierna.


Hovrätterna.
Regeringen har 25 april 1996 beslutat att hovr.råd. i Svea hovr. Karin Hökborg skall ges tidsbegränsad anst. som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr, s. d. beslutat att hovr.råd. i Svea hovr. Mats Jender skall ges tidsbegränsad anst. som hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr, Svea hovr. har 24 april 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Lotta Gustavson o.
Charlotte Redig Håkansson.


Kammarrätterna.

    Kammarr. i Jönköping har t. kammarr.ass. 19 april 1996 förordnat fisk.
Thorbjörn Lindvall.


Tingsrätterna.
Regeringen har 25 april 1996 t. rådm. i Eskilstuna tingsrätt utnämnt rättssakkunnige i Justitiedepartementet Lars-Johan Eklund, s. d. beslutat att regeringsrättssekr. Siiri Vaks skall ges tidsbegränsad anst. som rådm. i Sthlms tr., s. d. beslutat att kammarr.ass. i Kammarr. i Jönköping Carl-Erling Halldin skall ges tidsbegränsad anst. som rådm. i Eskilstuna tingsrätt.

Länsrätterna. Regeringen har 25 april 1996 t. rådm. i Länsr. i Uppsala län utnämnt chefsjuristen i Statens Livsmedelsverk Per-Erik Nistér, s. d. beslutat att t.f. rådm. i Länsrätten i Sthlms län Göran Holmström skall ges tidsbegränsad anst. som rådm. i länsr.

Hyresnämnderna. Regeringen har 25 april 1996 beslutat att rådm. i Hedemora tingsrätt Göran Rosell skall vara hyresråd i Hyresnämnderna i Umeå och Luleå.

I detta häfte (s. 385–508) har medverkat bl. a.
Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt
Jan Rosén, professor i medierätt vid Handelshögskolan i Stockholm Jan Andersson, jur. dr och universitetslektor vid Uppsala Universitet Göran Regner, justitieråd
Holger Romander, f. d. riksåklagare och rikspolischef

Trygve Hellners, hovrättslagman
Bert Lehrberg, professor i civilrätt vid Uppsala universitet Bo Linander, advokat i Stockholm Per Ossmer, förbundsjurist vid Installatörerna Lars Lindström, rådman vid Sollentuna tingsrätt Hans Cappelen-Smith, sekreterare i aktiebolagskommittén Stig Strömholm, rektor och professor vid Uppsala Universitet

SvJT 1996 Notiser 509 Krister Malmsten, förbundsjurist