Personalnotiser

Ny president i Göta hovrätt
Regeringen har den 30 maj 1996 utnämnt hovrättslagmannen i Göta hovrätt
Lars Åhlén till hovrättspresident i Göta hovrätt. Om Lars Åhlén se SvJT 1986 s. 399.

Socialdepartementet. Departementschefen har 10 juli 1996 som kansliråd i dep:t anst. ass. i Kammarrätten i Sthlm Eva
Hammar,
s. d. som kansliråd i dep:t anst. ass. i Kammarrätten i Sthlm Kjell Rempler.


Finansdepartementet.
Departementschefen har 7 maj 1996 som kansliråd i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Tord Gransbo,
19 juni som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Mikael Sedolin,
s. d. anst. rådm. i Sthlm tr. Anders Davidsson som sekr. i utr. (Fi 1996:05) om särskilda regler för vissa kreditmarknadsbolag, 28 juni anst. ass. i Kammarr. i Göteborg Rickard Sahlsten som sekr. i utr. (Fi 1996:06) om de centrala person-, företags- och fastighetsdataregistren, 7 juli som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Hans Levén,
11 juli som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Karin Frick,
s. d. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Ulf Rehnberg.


Hovrätterna.

    Svea hovr. har 22 maj 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Henrik Jermsten o.

Gunilla Lundholm,

Göta hovr. har 12 juni t. hovr. ass. förordnat fisk:a Aleksander Cronenberger, Per

Lagerud, Karin Nacke, Johan Sjöö o. Hans Göran Åhgren,

Svea hovr. har 19 juni t. hovr. ass. förordnat fisk:a Maria Eka, Stefan Johansson,

Fredrik Ludwigs, Helen Törnqvist Norman o. Hans Ytterberg,

Hovrätten för Nedre Norrland har 27 juni t. hovr. ass. förordnat fisk. Gisela

Sjövall.


Tingsrätterna.
Regeringen har 6 juni 1996 t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt vice ordf. i Allmänna reklamationsnämnden Gunnar Lavett, s. d. t. rådm. i Södra Roslags tr. utnämnt hovr.råd i Svea hovr. Mats Jender, s. d. t. rådm. i Lunds tr. utnämnt hovr.ass. i Hovrätten över Skåne och Blekinge Leif Persson,
13 juni t. chefsrådm. i Uppsala tr. utnämnt rådm. i tr. Lars Andersson,

25 juli t. rådm. i Enköpings tr. utnämnt hovr.ass. i Svea hovr. Ingemar Persson.


Länsrätterna.
Regeringen har 6 juni 1996 t. rådm. i Länsr. i Jönköpings län utnämnt kammarr.ass. i Kammarr. i Jönköping Bodil Stelzer.


Åklagarmyndigheterna.
Regeringen har 9 maj 1996 som bitr. överåkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm anst. chefsåkl. vid nuv. Åkl. mynd. i Sthlm Agneta Blidberg, s. d. som bitr. överåkl. vid Åkl. mynd. i Västerås anst. överåkl. vid Regionåkl.mynd. i Luleå Peter Hertting,

SvJT 1996 Notiser 591 s. d. som bitr. överåkl. vid Åkl. mynd. i Linköping anst. statsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Linköping Ulf Dighed, s. d. som bitr. överåkl. vid Åkl. mynd. i Malmö anst. t.f. överåkl. vid nuv. Åkl.mynd. i Malmö Gunnar Adell, s. d. som bitr. överåkl. vid Åkl. mynd. i Göteborg anst. chefsåkl. vid nuv. Åkl.mynd. i Göteborg Birgitta Fernqvist.
    Riksåklagaren har
29 april 1996 som distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Stockholm anst. ass.åkl. vid mynd. Johan Lindmark, 6 maj 1996 som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm anst. t.f. distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Jönköping Barbro Wahlqvist, s. d. som distr. åkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm anst. t.f. distr.åkl. vid mynd. Ingegerd Ek, s. d. som distr.åkl. vid Åkl.mynd. i Huddinge anst. distr.åkl. vid Åkl.mynd. i Skellefteå Monica Björåsen, s. d. som distr.åkl. vid Åkl.mynd. i Solna anst. distr.åkl. vid Regionåkl.mynd. i Sthlm Henrik Söderman.
    6 juni 1996 som statsåkl. vid Regionåkl.mynd. i Umeå anst. distr.åkl. vid
Åkl.mynd. i Umeå Annika Öster,


Polisväsendet.
Regeringen har 6 juni 1996 anst. polisint. vid Polismynd. i Karlshamn Stellan Lundin som polismästare vid Polismynd. i Blekinge län, s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Södra Älvsborg Stefan Mann som polismästare vid Polismynd. i Östergötlands län, s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Östergötlands län Bengt Svensson som polismästare vid mynd., s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Arvika Mats Hellman som polismästare vid Polismynd. i Karlstad, s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Karlstad Per Sandell som polismästare vid Polismynd. i Karlstad, s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Östra Norrbotten Staffan Bröske som polismästare vid Polismynd. i Luleå, 19 juni förordnat länspolismästaren vid Polismynd. i Uppsala län Lars Nylén som polischef vid Polismynd. i Uppsala o. regional chef i länet, s. d. förordnat bitr. länspolismästaren vid Polismynd. i Uppsala Björn Nordin som st.f. polischef vid Polismynd. i Uppsala o. st.f. regional polischef i länet, s. d. förodnat polismästaren vid Polismynd. i Uppsala Jan Ridefelt som polisområdeschef vid polisområde Norduppland, Polismynd. i Uppsala, s. d. förordnat polismästaren vid Polismynd. i Uppsala Åke Floryd som polisområdeschef vid polisområde Enköping-Håbo, Polismynd. i Uppsala.
    27 juni anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Södermanlands län Lars

Myrberg som länspolismästare vid den nya Polismynd. i Södermanlands län
fr.o.m. den 1 januari 1997 tills vidare och förordnad att fr.o.m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni vara regional polischef i länet, s. d.anst. bitr. länspolismästaren vid Polismynd. i Södermanlands län Ulrika
Herbst som bitr. länspolismästare vid den nya Polismynd. i Södermanlands län
fr.o.m. den 1 januari 1997 tills vidare och förordnad att fr.o.m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 1998 vara st.f. regional polischef i länet, s. d. anst. bitr. länspolismästaren vid Polismynd. i Gävleborgs län Lars Göran
Carlsson som länspolismästare vid Polismynd. i Västmanlands län fr.o.m. den 27
juni 1996 tills vidare och förordnad att fr.o.m. den 27 juni 1996 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 maj 2002 vara regional polischef i länet, 7 juli anst. t.f. avd.chefen vid Rikspolisstyrelsen Seppo Wuori som länspolismästare vid Polismynd. i Jönköpings län fr.o.m. den 1 september 1996

592 Notiser SvJT 1996 tills vidare och förordnad att att fr.o.m. den 1 september 1996 tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 augusti 2002 vara regional polischef i länet, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Västmanlands län Bo Svanberg som bitr. länspolismästare vid mynd. fr.o.m. den 4 juli 1996 tills vidare och förordnad att fr.o.m. den 4 juli 1996 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2002 vara st.f. regional polischef i länet och under samma tid vara polisområdeschef i Västerås polisområde, s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Lidköping Bengt Årvik som polismästare vid Polismynd. i Södra Älvsborg fr.o.m. den 4 juli 1996 tills vidare och förordnad att fr.o.m. den 4 juli 1996 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 2002 vara polischef vid Polismynd. i Norra Älvsborg.

Kriminalvårdsstyrelsen. Regeringen har 30 maj 1996 anst. dep.råd. vid Justitiedepartementet Doris Högne som överdirektör vid Kriminalvårdsstyrelsen.

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 10 maj 1996 Sven Allert, Jur.byrån Sven Allert, Hovås, Stefan Bessman, Hedberg & Co Adv.byrå AB, Sthlm, Lars Eng, Adv:a Dusén Ribbenberg, Sundsvall, Olle
Flygt, Adv.firman Vinge KB, Sthlm, Björn Forssén, Jur.firman Forssén, Sthlm, John

Goldie, Ormonde Goldie Adv.byrå AB, Sthlm, Vera Gärdemalm, Allmänna
Adv.byrån i Kiruna, Niclas Hagard, Adv.firman Grönvall & Lundberg HB, Kungsbacka, Håkan Hallbäck, Adv. Nils-Olof Hallbäck, Bjärred, Gunilla Judell
Holmberg, Lars Berg,man Adv.byrå AB, Danderyd, Fredrika Hörlin, Mannheimer
Swartling Adv.byrå, Göteborg, Mats E. Jonsson, Adv.firman Nils Nyberg AB, Sthlm, Fredrik Järund, Adv.firman Hägglund & Ramm-Ericson KB, Sthlm, Barbara Klasson, Adv:a Gerd och Hans Nordenström AB, Sthlm, Bill Kronqvist,
Hökerberg & Söderqvist Adv.byrå AB, Sthlm, Elisabeth Nygren, Adv.firman von
Schéele AB, Nässjö, Per Olsson, Adv.firman Jeppsson och Linse HB, Malmö, Jeanette Pietzsch, Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Sthlm, Anne Rother-Schirren,
Adv.firman Rother-Schirren, Vällingby, Danne Stattin, Allmänna Adv.byrån i
Södertälje, Södertälje, Anders Strid, Friman & Carlander Adv.byrå HB, Göteborg, Thomas Wallinder, Mannheimer Swartling Adv.byrå, Sthlm,

I detta häfte (s. 509–592) har medverkat bl.a.
Torkel Gregow, justitieråd
Kjell Å Modéer, professor vid Lunds Universitet Hans G. Nilsson, avdelningschef vid EU:s ministerråd Olle Abrahamsson, departementsråd i Justitiedepartementet Göran Lambertz, departementsråd i Justitiedepartementet Stig Strömholm, rektor och professor vid Uppsala Universitet Hans Danelius, justitieråd