Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet. Departementschefen har 29 sept. 1996 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. vid Hovrätten över Skåne och Blekinge Ingela Jönsson, 31 okt. som dep.råd i dep:t anst. kansliråd. i dep:t Martin Holmgren, 8 nov. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. vid Svea hovr. Kenneth Nordlander.

 


Finansdepartementet. Departementschefen har 23 sept. 1996 anst. t.f. rådm. i Göta hovr. Carl Olof Nilsson Öhrnell som sekr. i utr. (Fi 1996:09) om system för ersättning till investerare, 10 okt. anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Göteborg Dag Valinder som sekr. i utr. (Fi 1996:12) om kupongskattelagstiftning.

 

Högsta domstolen. Regeringen har 7 okt. 1996 förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Göran Eriksson samt hovr.ass. i Hovrätten för Övre Norrland Marianne Larsson att inneha tillfällig anställning som rev.sekr.

 

Hovrätterna.
    Göta hovr. har 9 okt. 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk. Ann Ganelind och 6 nov. 1996 fisk. Christian von Szalay.

 


Kammarrätterna.
    Kammarr. i Sthlm har 8 okt. 1996 t. kammarr.ass. förordnat fisk. Jan-Erik
Lagerhorn och 16 okt. fisk:a Anna Maria Åslundh-Nilsson och Per Classon, Kammarr. i Jönköping har 21 okt. t. kammarr.ass. förordnat fisk. Johan Rosén.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 7 nov. 1996 t. rådm. i Uppsala tr. utnämnt och förflyttat rådm. i Eskilstuna tr. Anna Skarhed.

 


Länsrätterna. Regeringen har 31 okt. 1996 t. chefsrådm. i Länsr. i Sthlm utnämnt t.f. chefsrådm. i Länsr. Björn Zedenius.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 17 okt. som bitr. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Stockholm anst. statsåkl:a Kjell Lilieholm o. Kent Madstedt samt kammaråkl:a Elisabet Bergström, Bodil Borison, Eva Finné, Johan Frigell, Stefan Lundberg, Åke Olsson o. Kerstin Skarp, s.d. som bitr. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Västerås anst. statsåkl:a Stefan Karlmark o. Sven-Erik Lind samt kammaråkl:a Ola Laurell, Eva Rova Lundström, Tomas Olsson o. Olle Sohlberg, s.d. som bitr. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Linköping anst. statsåkl. Jonas Strömberg samt kammaråkl:a Carina Maxson o. Wilhelm Storck, s.d. som bitr. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Malmö anst. chefsåkl:a Göran Olsson o. Sven-Åke Tilly samt kammaråkl:a Bo Birgerson, Gertrud Holm, Marianne Ny, Pehr Ola Pehrsson o. Anders Svensson, s.d. som bitr. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Göteborg anst. chefsåkl:a Per Lind o. Thomas Wennerstrand samt kammaråkl:a Marianne Aldén, Margareta Bong, Bengt Landahl, Göran Sjödell, Urban Svenkvist o. Ingela Sörgård,

910 Notiser SvJT 1996 s.d. som bitr. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Sundsvall anst. statsåkl. Bertil Månsson, s.d. som bitr. chefsåkl. vid Åkl.mynd. i Umeå anst. kammaråkl. Axel Holmberg o. t.f. kammaråkl. Håkan Nyman, 15 nov. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Malmö anst. kammaråkl:a Ulla Öhman o. Eva-Marie Persson, s.d. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Umeå anst. kammaråkl. Mikael Lundquist.

 

Polisväsendet. Regeringen har 26 sept. 1996 förordnat länspolismästaren vid Polismynd. i Uppsala Lars Nylén att vara rikskriminalchef, 3 okt. anst. polisint. vid Polismynd. i Örebro län Tore Wallman som polismästare vid mynd fr.o.m. den 3 okt. 1996 tills vidare, dock längst t. o .m. den 30 sept. 2002, vara polisområdeschef i Hallsbergs polisområde, Polismynd. i Örebro län, 31 okt. 1996 anst. polisint. vid Polismynd. Dalarna Roland Svensson som polismästare vid Polismynd. i Örebro län fr.o.m. den 1 dec. 1996 tillsvidare och förordnat honom att fr.o.m. den 1 dec. 1996 tills vidare, dock längst t. o. m. den 30 nov. 2002, vara polisområdeschef i Lindesbergs polisområde, Polismynd. i Lindesberg.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 11 okt. 1996 Erika Abrahamsson, Gunnar Lindhs Adv.byrå HB, Sthlm, Torsten
Andersson, Adv. Åke Engwall AB, Ängelholm, Rickard Arvidsson, Adv.firman Nordia KB, Sthlm, Hans Backman, Adv.firman Schön KB, Sthlm, Fredrik Berg, Adv.firman Lindahl HB, Sthlm, Dan Bullarbo, Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Göteborg, Jonas Danielson, Adv.firman Bill Andréasson, Sthlm, Karin Dunér, Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Sthlm, Susanne Edensvärd, Adv.byrå Justus HB, Malmö, Göran Eriksson, Adv.bolaget Wiklund, Gustavii, Ohlin HB, Helsingborg, Lars-Erik Eriksson, Gävle, Magnus von Essen, Adv.firman Allians L. Öman AB, Skövde, Peter Gavelin, Adv:a Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Skellefteå, Kenneth Lewis, Sthlms Adv.byrå HB, Sthlm, Lars Lundberg, G Grönberg Adv.byrå AB, Sthlm, Jan Lundström, Adv.firman NOVA AB, Sthlm, Thomas Magnusson, Åke Bohmans Adv.byrå AB, Kalmar, Thomas Myrdal, SETTERWALLS Nils Setterwalls Adv.byrå AB, Sthlm, Erik Nerpin, Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Sthlm, Per
Nyberg, Gernandt & Danielsson Adv.byrå AB, Sthlm, Hans Stenberg, Adv.firman Lindahl HB, Sthlm, Bengt I Strömberg, Adv.firman Barbro Sjöberg AB, Sthlm, Susanne Themptander, Tisell & Co Adv.firma AB, Sthlm, Kim Wittlock, Wittlock Juridik, Sthlm, Gillis Åkesson, Holm Adv.byrå, Sthlm, Mats Österborg, Adv.firman Cronqvist & Nilsson HB, Halmstad.

 

 

 

Rättelse i häfte 4/96 av SvJT
I Mats Axéns artikel ”Brister i implementeringen av EG-direktiv” anges felaktigt på s. 348 att arbetstagarens ombud var LO:s rättsskydd. Det korrekta skall vara att arbetstagaren var medlem i Svenska Elektrikerförbundet och företräddes av sin organisation i såväl tingsrätten som EFTA-domstolen.

 

 

 

 

 

 

SvJT 1996 Notiser 911 I detta häfte (s. 793–911) har medverkat bl. a.


Per Henrik Lindblom, professor i processrätt vid Uppsala universitet
Joakim Nergelius, docent i konstitutionell rätt vid Lunds universitet
Staffan Vängby, justitieråd
Johan Munck, justitieråd
Bertil Bengtsson, professor och f. d. justitieråd
Lars Eklycke, hovrättslagman i Svea hovrätt
Lennart Grobgeld, hovrättsråd i Svea hovrätt
Erik Mosesson, sekreterare i Arbetsdomstolen