Notiser

 

 

 

Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet
Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet har för närvarande forskningsanslag lediga till ansökan. Forskningsrådet är ett av de nordiska länderna bildat organ, vars huvuduppgift är att främja nordiskt samarbete inom forskningen, med inriktning särskilt på frågeställningar av gemensamt nordiskt intresse. Forskningsrådet understödjer särskilt projekt som ger nya insikter om skatterna och deras effekter, varvid bör betonas att den använda metoden endast utgör ett medel att nå dessa insikter. Forskningsrådet verkar för sitt ändamål bl. a. genom att utdela anslag till externa forskningsprojekt och genom att bedriva projekt i egen regi. De externa forskningsprojekten kan vara skatterättsliga eller ekonomiska (eller bådadera) med an-

knytning till beskattning. Anslag kan beviljas för alla typer av projekt inom de nämnda forskningssektorerna. Ansökan görs på särskild blankett. Blanketter och anvisningar erhålles genom forskningsrådets generalsekreterare Mattias Dahlberg, Sysslomansgatan 6B II, 753 11 UPPSALA (tel. 018-12 79 48 eller 018-18 25 00. Ansökan måste ha inkommit till generalsekreteraren senast måndagen den 24 mars 1997. Ytterligare upplysningar kan erhållas av generalsekreteraren samt i Sverige av departementsrådet Karin Almgren samt professorerna Gustaf Lindencrona och Jan Södersten.