Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet.
Departementschefen har 14 nov. 1996 som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Mikael Tollerz, 20 nov. som kansliråd i dep:t anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Sthlm Thomas Rolén, 13 dec. som kansliråd i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Mats
Dahl.

 

Socialdepartementet.
Departementschefen har 18 nov. 1996 som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Marianne Jenryd.

 

Kommunikationsdepartementet.
Regeringen har 17 okt. 1996 anst. hovr.ass i Svea hovr. Brita Saxton som dep.råd i dep:t.
    Departementschefen har 1 nov. som kansliråd i dep:t anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Sthlm Olof Hedberg,
19 dec. som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Fredrik Ahlén, s.d. som rättssakkunnig i dep:t anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Sthlm. Sari Halme.

 


Finansdepartementet.
Departementschefen har 10 okt. 1996 anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Göteborg Per Eskilsson som sekr. i utr. (Fi 1996:11) om översyn av vägtrafikens samlade beskattning, 28 okt. som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Charlotte Abrahamsen, s.d. som rättssakkunnig i dep:t anst. hovr.ass. i Svea hovr. Johan
Lundström, 20 dec. anst. hovr.ass. i Hovrätten för Västra Sverige Tomas Alvå som sekr. i utr. (Fi 1996:15) om register för skattebrottsutredningar m. m.,

7 jan. 1997 anst. kammarr.ass. i Kammarr. i Sthlm Madelaine
Tunudd som sekr. i utr. (Fi 1996: 14) om utvärdering och förenkling av skattereglerna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

 

Högsta domstolen har 18 nov. 1996 förordnat rådm. i Gällivare tr. Kjell Fenjesjö att inneha tillfällig anställning som rev.sekr, 19 dec. förordnat hovr.ass. i Svea hovr. Thomas Arvefors att inneha tillfällig anställning som rev.sekr.

 

Hovrätterna. Regeringen har 28 nov. 1996 t. hovrättslagm. i Göta hovr. utnämnt t.f. hovrättslagm. Lennart Thorelli, 19 dec. beslutat att hovr.råd., tillika vice ordf. på avd., i Hovrätten över Skåne och Blekinge Per
Eriksson skall ges tidsbegr. anst. som hovr.lagm. i hovr., s.d. beslutat att hovr.råd. i Hovrätten över Skåne och Blekinge Rolf Trulsson skall ges tidsbegr. anst. som hovr.råd., tillika vice ordf. på avd. i hovr., Hovrätten för Nedre Norrland har 25 nov. 1996 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Helena Bavrell och
Susanne Forssman, Svea hovr. har 3 dec. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Monika Sörbom och Ulf Wallentheim, Göta hovr. har 10 dec. t. hovr. ass. förordnat fisk. Lotten Ögren, Hovrätten för Västra Sverige har 19 dec. t. hovr.ass. förordnat fisk. Jannicke Hansson, Hovrätten över Skåne och Blekinge har 20 dec. t. hovr.ass. förordnat fisk. Per Larsson, Göta hovr. har 8 jan. 1997 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Eva-Lena
Nebelius och Helen Persson, Göta hovr. har 17 jan. t. hovr.ass. förordnat fisk. Karina Hellrup.

 

Kammarrätterna. Regeringen har

SvJT 1997 Notiser 107 28 nov. 1996 t. kammarrätts- lagm. i Kammarr. i Sundsvall utnämnt kammarrättsråd., tillika vice ordf. på avd., Lars Wennerström,

20 jan. 1997 som ämnessakkunnig föredragande hos JO förordnat regrr.sekr. Elisabeth Hagelin.

 

Justitiekanslern. Regeringen har Kammarr. i Sthlm har 29 nov. 1996 t. kammarr.ass. förordnat fisk:a Madelaine Tunudd, Olof Hallström, Peter Norman, Pär Hemmingsson och Maria Ringvall,

28 nov. 1996 som byråchef hos Justitiekanslern anst. hovr.ass. i Hovrätten för Nedre Norrland Gun Löfgren Cederberg.
Kammarr. i Jönköping har 10 dec. t. kammarr.ass. förordnat fisk. Magnus Patriksson.

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har

27 nov. 1996 som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Linköping anst. kammaråkl. vid mynd. Ronny
Gustafsson,

Tingsrätterna. Regeringen har 19 dec. 1996 t. lagm. i Linköpings tr. utnämnt rättschefen vid Kommunikationsdepartementet Anders Iacobæus, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Stig
Ernsund, s.d. t. rådm. i Södra Roslags tr. utnämnt enhetschefen vid Post- och telestyrelsen Marianne Camitz, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Malmö anst. ass.åkl. Mats
Svensson, 23 jan. 1997 t. rådm. i Sthlms tr. utnämnt administrative direktören i Svea hovr. Jan Öhman.
    20 dec. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Stockholm anst. ass.åkl:a Camilla Holst o. Katarina
Lenter,

Länsrätterna. Regeringen har 5 dec. 1996 t. lagm. i Länsr. i Skåne län utnämnt länsråd. vid Länsstyrelsen i Malmöhus län Gunilla Hedesten Nordin,

s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Göteborg anst. ass.åkl. Linda Hanson,

s.d. t. chefsrådmän i Länsr. i Skåne län utnämnt och förflyttat chefsrådmännen vid Länsr. i Malmöhus län Knut Sigander och Bengt Almebäck,

23 jan. 1997 som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Västerås anst. ass.åkl. Carsten Lagerlöf Helland, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Linköping anst. ass.åkl. Anne-Charlotte Boo, s.d. t. rådmän i Länsr. i Skåne län utnämnt och förflyttat rådmännen i Länsr. i Malmöhus län Ingvar Nilsson, Bengt-Åke Lundberg,
Gunnar Lannerud, Stig Hellerstedt,
Lennart Malm, Dan Linderoth, Eskil
Hinn och Anders Mattsson,

s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Malmö anst. ass.åkl. Ulrika
Ekvall, s. d. som kammaråkl. vid Åkl. mynd. i Umeå anst. ass.åkl. Rebecka
Williamsson.

 

s.d. t. rådmän i Länsr. i Skåne län utnämnt och förflyttat rådmännen i Länsr. i Kristianstads län Jarl Åkesson, Mats Nordenstam och Mårten Landoff,

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 14 och 15 nov. 1996 Göran Artelius, Adv. Mats Andersson AB, Gävle, Björn Askerlund, Sthlm, Anders Bovaller, Adv.byrån Frie AB, Sthlm, Thomas Carlén-Wendels, Konsultbyrån för marknadsrätt AB, Sthlm, Karin Engström, Adv.firman Annika Fritsch AB, Sthlm, Diana
Ercegovic, Adv.firman Collin Foyen & Co KB, Malmö, Mats Flodén, Adv. Bastling & Isaksson HB, Haninge, Ulf Forsman, Watson Farley & Williams Solicitors, London, Eva Hen-


19 dec. beslutat att rådm. i Länsr. i Sthlms län Eskil Nord skall ges tidsbegr. anst. som chefsrådm. i länsr.

 

Riksdagens ombudsmän har 9 dec. 1996 som rättssakkunnig föredragande hos JO förordnat hovr.ass. Lars Vestergren,

 

108 Notiser SvJT 1997 rikson, Louise Gilborne Adv.byrå AB, Göteborg, Gunnar Hermanson, Mannheimer Swartling Adv.byrå AB, Sthlm, Bengt-Olov Horn, Adv. Jiback & Flodström AB, Gävle, Anders Lorentzon, Michelson Adv. byrå, Sthlm, Jesper Mattson, Mat- tsons Adv.byrå AB, Örebro, Olle
Stenman, Adv.firman Cederquist KB, Sthlm, Ulf Stigare, Ulf Stigare AB, Sthlm, Anne Svan, Adv.firman Widner, Dalby, Carl Anders Svensson, Konsultbyrån för marknadsrätt AB, Sthlm, Maria Wilhelmsson, Adv. firman Marjukka Luotero-Salzmann AB, Västerås, Erik Åström, Adv.firman Vinge KB, Sthlm.
    13 dec. Rikard Bentelius, Baker & McKenzie Adv.byrå KB, Sthlm, Per
Hans Berg, European Business Support AB, Göteborg, Lennart
Bergquist, Juristfirman Lennart Bergquist KB, Kalmar, Pär Broomé, Adv. Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Piteå, Johan Cederlund, Adv.firman Vinge KB, Sthlm, Rolf


Eriksson, Rosengren Adv.byrå KB, Borås, Anders Forkman, Adv.firman Vinge KB, Malmö, Åke Grapengiesser, Adv.firman Hörle HB, Sthlm, Björn Hagenfeldt, Adv.firman Carler i Stockholm HB, Sthlm, Peter Halonen, Hamilton & Co Adv.byrå HB, Sthlm, Ulf Isaksson, Danowsky & Partners Adv.byrå KB, Sthlm, Sven
G. Lexner, Mannheimer Swartling Adv.byrå AB, Sthlm, Magnus
Müchler, Adv. Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Luleå, Ylva Rossing, Adv.firman Bo Johansson i Uddevalla AB, Uddevalla, Lars-Eric Linné
Ström, Konsultbyrån för marknadsrätt Malmö AB, Malmö, Peder Ståhlberg, Delta Adv.byrå AB, Sthlm, Stefan Stålnacke, Adv.firman Thoms & Edholm, Umeå, Charlotta Sundqvist, Adv. Strandmark & Partner HB, Malmö, Liisa Tihinen, Juristbyrån Liisa Tihinen, Sthlm, Susanne
Åberg Witt-Strömer, Alrutz´Adv.byrå AB, Sthlm.

 

 

I detta häfte (s. 1–108) har medverkat bl. a.
Birger Nydrén, chefsjurist division företagsmarknad, Trygg-Hansa
Carl Svernlöv, advokat i Stockholm
Christina Helgesson, doktorand i civilrätt vid Stockholms Universitet Hans Danelius, justitieråd
Hans Göran Franck, f. d. riksdagsman, advokat i Stockholm
Katarina Alexius, doktorand i rättshistoria vid Uppsala Universitet
Stieg Synnergren, hyresråd och ordf. i arrendenämnden i Linköping
Erik Gerleman, hyresråd och ordf. i arrendenämnden i Växjö
Stefan Rubenson, departementsråd i Miljödepartementet
Krister Thelin, hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge
Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet
Hans Svahn, f. d. hovrättslagman
Karl-Axel Bladh, lagman vid Gävle tingsrätt
Hans Stark, ordförande i Arbetsdomstolen