Personalnotiser

 

 

Polisväsendet. Regeringen har 21 nov. 1996 förordnat länspolismästaren vid Polismynd. i Malmöhus län Hans Wranghult som länspolismästare vid Polismynd. i Skåne fr. o. m. den 1 jan. 1997 t. o. m. den 31 juli 2002 och under samma tid vara polischef vid Polismynd. i Skåne och regional polischef i länet, s. d. anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Kristianstad Kjell Arne
Eliasson som bitr. länspolismästare vid Polismynd. i Skåne fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 dec. 2002 vara st. f. polischef vid Polismynd. i Skåne och st. f. regional polischef i länet, s. d. anst. bitr. länspolismästaren vid Polismynd. i Malmöhus län Gustaf Andersson som bitr. länspolismästare vid Polismynd. i Skåne fr. o. m. den 1 jan. 1997 t. o. m. den 30 apr. 1997, 12 dec. anst. polismästaren vid Polismynd. i Nyköping Ove Grenmark som polismästare vid Polismynd. i Södermanlands län fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 dec. 2000 vara polisområdeschef i Nyköpings polisområde, Polismynd. i Södermanlands län, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Eskiltuna Erik Westman som polismästare vid Polismynd. i Södermanlands län fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Östergötlands län Bengt-Åke Axelsson som polismästare vid Polismynd. i Södermanlands län fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 dec. 2002, vara polisområdeschef i Katrineholms polisområde, Polismynd. i Södermanlands län,

s. d. anst. polisint. vid Polismynd. i Eskilstuna Claes Herdenstam som polismästare vid Polismynd. i Södermanlands län fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare, dock längts t. o. m. den 31 dec. 2002 vara polisområdeschef i Eskilstuna polisområde, Polismynd. i Södermanland, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Skövde Johan Lindén som länspolismästare vid Polismynd. i Skaraborg fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 jan. 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 dec. 2002 vara polischef vid Polismynd. i Skaraborg och regional polischef i länet, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Skövde Bertil Öhlund som polismästare vid Polismynd. i Skaraborg fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 30 juni 1998, vara polisområdeschef i Falköpings polisområde, Polismynd. i Skaraborg, s. d. förordnat polismästaren vid Polismynd. Dalarna Jan-Olov Onshagen som polisområdeschef i Borlänge och Ludvika polisområden fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 30 november 2001, s. d. förordnat polismästaren vid Polismynd. Dalarna Dag Wixner som polisområdeschef i Falun och Avesta polisområden fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 30 november 2001, s. d. förordnat polisint. vid Polismynd. Dalarna Kent Ljung som polisområdeschef i Malung, Mora och Rättviks polisområden fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 30 november 2001,

196 Notiser SvJT 1997 s. d. anst. länspolismästaren vid Polismynd. i Luleå Stig Holmlund som länspolismästare vid Polismynd. i Norbotten fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 mars 1998 vara polischef vid Polismynd. i Norrbotten och regional polischef, s. d. anst. bitr. länspolismästaren vid Polismynd. i Luleå Karl-Bertil
Arosenius som bitr. länspolismästare vid Polismynd. i Norrbotten fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, s. d. anst. polismästare vid Polismynd. i Luleå Lars Åström som polismästare vid Polismynd. i Norrbotten fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 30 juni 1998

vara polisområdeschef i Piteå älvdals polisområde, Polismynd. i Norrbotten, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Luleå Staffan Bröske som polismästare vid Polismynd. i Norrbotten fr.o.m den 1 januari 1997 tills vidare och fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 maj 2002 vara polisområdeschef i Norra Lapplands polisområde, Polismynd. i Norrbotten, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Luleå Magnus Törner som polismästare vid Polismynd. i Norrbotten fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare, s. d. anst. polismästaren vid Polismynd. i Luleå Anette Wilén som polismästare vid Polismynd. i Norrbotten fr. o. m. den 1 januari 1997 tills vidare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 109–196) har medverkat bl. a.

 


Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt
Lennart Hagberg, advokat i Göteborg
Jonas Hartelius, generalsekreterare i Svenska Carnegie Institutet
Annelie Gunnerstad, doktorand i folkrätt vid Stockholms Universitet
Torbjörn Ingvarsson, doktorand i rättshistoria vid Stockholms Universitet
Mats Axén, bitr. jurist, Advokaterna Hancock & Rehn, Uppsala
Birger Nydrén, chefsjurist division företagsmarknad, Trygg-Hansa
Rolf Skog, sekreterare i Aktiebolagskommittén
Hugo Tiberg, professor vid Stockholms Universitet