Notiser

 

 

 

Disputation
Den 8 mars 1996 disputerade vid Lunds Universitet jur. kand. Christina Moëll på en avhandling i finansrätt. Titeln på avhandlingen är Harmoniserade tulltaxor. Införlivande, tolkning

och tillämpning av internationella regler för varuklassificering. Fakultetsopponent var professor Leif Mutén, Stockholm.