SvJT 1997 Notiser 1 Personalnotiser

 

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 6 februari 1997 utnämnt departementsrådet i Finansdepartementet Bodil Hulgaard till regeringsråd. Bodil Hulgaard är sedan 1994 heltidsarbetande ordförande i Skattelagskommittén. Efter förordnande till assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge var Bodil Hulgaard regeringsrättssekreterare 1975–1976. Hon tjänstgjorde i Finansdepartementet 1978– 1987 och utnämndes 1981 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg. Under perioden 1987–1993 var Bodil Hulgaard skattechef i Riksskatteverket. Bodil Hulgaard har varit styrelseledamot i Generaltullstyrelsen och i Riksskatteverket.

 

Justitiedepartementet.
Departementschefen har 13 feb. 1997 som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Pär Hemmingsson, 20 feb. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Tore
Gissin, 25 feb. som rättssakkunnig i dep:t anst. ass. i Svea hovr. Ragnar
Palmkvist.

 

Hovrätterna.
    Svea hovr. har 15 jan. t. hovr.ass. förordnat fisk:a Charlotte Abrahamsson, Charlotte Ingvar-Nilsson o.
Håkan R:son Matz, 22 jan. t. hovr.ass. förordnat fisk. Ingela
Ohlén och 29 jan. fisk. Ragnar
Palmkvist, Hovrätten över Skåne och Blekinge har 31 jan. 1997 t. hovr. ass. förordnat fisk. Karin Nepérus, Hovrätten för Västra Sverige har 31 jan. t. hovr.ass. förordnat fisk. Dan Isaksson, Svea hovr. har 19 feb. t. hovr.ass. förordnat fisk. Anna Tiberg.

 

Kammarrätterna.
    Kammarr. i Jönköping har 18 feb. 1997 t. kammarr.ass. förordnat fisk:a Ulrik Johansson o. Peder Liljeqvist,

Kammarr. i Sthlm har 27 feb. t. kammarr.ass. förordnat fisk. Christina Eng.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 30 jan. 1997 t. chefsrådm. i Sthlms tr. utnämnt rådm. i Sollentuna tingsrätt Lars Lindström.

 


Hyresnämnderna. Regeringen har 20 feb. 1997 förordnat chefsrådm. i Sthlms tr. Håkan Julius att vara hyresråd tillika chef för Hyres- och arrendenämnden i Sthlm.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 6 feb. 1997 anst. tf. byråchefen vid Riksåklagarens tillsynsmynd. Nils Rekke som byråchef vid mynd. Riksåklagaren har 26 feb. 1997 som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Malmö anst. ass.åkl. Mats Palm, s. d. som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Sthlm anst. ass.åkl. Thomas Wallén.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 7 feb. 1997 Mats Adamsson, Adv.firman Bergling & Partners, Sthlm, Michael Berg, Adv.kompaniet Thorén & Partners AB, Sthlm, Jonas Bolander, Hansén Adv.byrå AB, Sthlm, Rikard Bondesson, Kävlinge, Jan Byström, Adv.

 

1

292 Notiser SvJT 1997 firman Vinge KB, Sthlm, Henrik
Dahrné, Adv.firman Levander Gawell HB, Sthlm, Carl-Magnus
Edh, Adv.firman Petri & Partners, Sthlm, Susanne Feinsilber, Adv.byrån Percy Bratt AB, Sthlm, Lennart
Hager, Adv.byrån Lindwall & Nordbåge AB, Sthlm, Lennart Johansson, Mannheimer Swartling Adv.byrå AB, Göteborg, Lennart Järvengren, Hamilton & Co Adv.byrå HB, Sthlm, Mikael Karlsson, Advokaterna Sjöfält och Uddborn, Helsingborg, Cecilia Kongbäck, Mölndals Adv.byrå, Mölndal, Jan Kyrö,

Nordenström Adv.aktiebolag, Sthlm, Kristina Lidman, Adv.firman Nils Nyberg AB, Sthlm, Thomas
Olsson, Adv.firman Leif Silbersky HB, Sthlm, Johan Sundin, Dahlman Magnusson Adv.byrå, Sthlm, Pia
Sassarsson Cameron, Advokat Björn Mothander AB, Sthlm, Lars Ulrichs, Lagerlöf & Leman Adv.byrå AB, Sthlm, Erika Åslund, Adv.firman Cederquist KB, Sthlm, Thomas
Öberg, Affärsjurist Thomas Öberg KB, Gävle, Madeleine Ödlund, Lars Bergmans Adv.byrå AB, Danderyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 197–292) har medverkat bl. a.

 


Gunnel Lindberg, överåklagare
Viveca Bergstedt Sten, bolagsjurist på SAS
Krister Malmsten, förbundsjurist i Svenska fotbollförbundet
Thomas Olsson, advokat i Stockholm
Lars-Göran Eriksson, lagman vid Härnösands tingsrätt
Lars Haglind, kanslichef i riksdagens lagutskott
Per Persson, föredragande i riksdagens lagutskott
Olle Höglund, f. d. justitieråd
Trygve Hellners, hovrättslagman
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Rolf Skog, sekreterare i aktiebolagskommittén
Ulrika Borg, jur. kand.
Anneli Martinsson, jur. kand.