Personalnotiser

Finansdepartementet.
Departementschefen har
23 jan. 1997 som kansliråd i dep:t anst. ass. i Kammarr. i Sthlm Ingela Willfors, 7 april anst. Raymond Grankvist som sekr. i Förenklingsutr. (Fi 1996:14), s. d. anst. anst. Mats Säterberg som sekr. i Kollektivförsäkringsutr. (Fi 1997:08).

Hovrätterna.
    Svea hovr. har 19 mars 1997 t.
hovr.ass. förordnat fisk:a Kajsa
Bergkvist, Magnus Jonson o. Maria

Schroeder,

Hovrätten för Nedre Norrland
har 24 mars t. hovr.ass. förordnat fisk. Gunilla Carle, Svea hovr. har 4 april t. hovr. ass. förordnat fisk. Maria Lundqvist.

Kammarrätterna. Regeringen har 20 mars 1997 t. kammarr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Kammarr. i Sundsvall utnämnt kammarr.rådet vid mynd. Gunnar
Pettersén,
3 april t. kammarr.råd i Kam- marr. i Sundsvall utnämnt rege- ringsr.sekr. Eva Lénberg Karlsson, Kammarr. i Jönköping har 18 mars t. kammarr.ass. förordnat fisk. Johan Svensson,

Kammarr. i Sthlm. har 19 mars t. kammarr.ass. förordnat fisk:a Annika Bokefors, Peter Kristiansson o.
Martin Wittrock.


Tingsrätterna.
Regeringen har 3 april 1997 t. lagman i Enkö- pings tr. utnämnt bitr. chefsjuristen Sten Falkner, s. d. t. lagman i Eslövs tr. utnämnt överdir. vid Radio- och TV-verket Louise Roos, s. d. t. rådm. i Ystads tr. utnämnt och förflyttat rådm. i Trelleborgs tr. Thomas Främby, s. d. t. rådm. i Lunds tr. utnämnt och förflyttat rådm. i Hässleholms tr. Ralf Larsson, s. d. beslutat att hovr.ass. Hans
Åke Nygren skall ges tidsbegränsad
anst. som rådm. i Sala tr.

Länsrätterna. Regeringen har 3 april 1997 t. chefsrådm. i Länsr. i Skåne län utnämnt rådm. Jarl Åkesson,

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 26 mars 1997 som kammaråkl. vid Åkl.mynd. i Umeå anst. ass.åkl. Magnus Nilsson.

I detta häfte (s. 293–404) har medverkat bl. a.


Hans Frennered, departementsråd i Justitiedepartementet
Per Henrik Lindblom, professor i processrätt vid Uppsala Universitet Nils Jareborg, professor i straffrätt vid Uppsala Universitet Petter Asp, doktorand i straffrätt vid Uppsala Universitet Gunilla Edelstam, jur. dr Marcus Johansson, jur. kand. Hans Danelius, justitieråd Max Scharnberg, fil. dr Tuula T Kihlgren, rättssakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet