Litteratur

 

 

 

GÖSTA WESTERLUND, Hundens lagbok, en handbok om lagstiftningen om vårt vanligaste husdjur, AB Otto Bruun läromedel, Göteborg, 1995, 109 s.

 

Gösta Westerlund berättar i inledningen till boken att han ursprungligen tänkte skriva en handbok för de olika myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med lagstiftning som rör hundar. Även om antalet myndigheter ibland känns som stort skulle en bok av detta slag uppenbarligen få en ganska begränsad avsättning. Man kan därför ana förläggarnas önskemål när målgruppen utvidgades till att omfatta även ”enskilda djurägare”. Antalet hundägare är ju inte föraktligt.
    Berörda myndigheter och ”intresserade privatpersoner” torde dock ha mycket olika förväntningar på en bok om hundens juridik. Hundägarna lockas nu med att inga juridiska förkunskaper krävs för att förstå bokens innehåll och att det är de grundläggande reglerna som företrädesvis behandlas. Uppenbart är att denna inriktning minskar bokens användbarhet för myndigheter. Att boken, som förord och baksidetext utlovar, skulle kunna fungera som ”nöjesläsning” för den vanlige hundägaren är nog också tveksamt. I vart fall torde det vare en klar överdrift att, som Oscar Hedlund påstår i förordet, boken med fördel kan läsas även av hundar. Intresset från hans tibetanska spaniel får antas vara ett undantag. Som ett ”behändigt uppslagsverk”, för att använda ett annat av förlagsomdömena, saknar boken dock inte förtjänster.
Dag Victor