Notiser

 

 

 

Disputationer
Den 21 november 1997 disputerade vid Uppsala Universitet jur. kand. Thomas Bull på en avhandling i offentlig rätt med titeln Mötes- och demonstrationsfriheten. En statsrättslig studie av mötes- och demonstrationsfrihetens innehåll och gränser i Sverige, Tyskland och USA. I avhandlingen behandlar Bull regeringsformens skydd av yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet och ställer detta i relation till den reglering i allmän lag som sätter gränser för utövandet av mötes- och demonstrationsfriheten. Utländsk rätt används för att belysa vilka alternativa lösningar som är tänkbara. Avhandlingen avslutas med att ett nytt synsätt på rättighetsregleringen i grundlag presenteras. Opponent på avhandlingen var professor Kaarlo Tuori.