Personalnotiser

 

Ny justitieombudsman
Riksdagen har den 18 december 1997 valt hovrättslagmannen Kerstin André till ny justitieombudsman. Kerstin André är född 1945 och har tjänstgjort som fiskal och assessor i Göta hovrätt. Hon har varit sekreterare i Arbetsdomstolen och kommittésekreterare i Arbetsmarknadsdepartementet. Kerstin André tjänstgjorde vidare i Domstolsverket under åren 1981– 1983. Hon var rättssakkunnig i Civildepartementet 1984–1987 och revisionssekreterare 1987–1990. Hon utnämndes 1990 till hovrättsråd i Svea hovrätt och 1991 till vice ordförande på avdelning inom hovrätten. Kerstin André utnämndes 1993 till hovrättslagman i Svea hovrätt.

 

Generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten
Regeringen har den 5 februari 1998 utnämnt hovrättslagmannen Rolf Holmquist till generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Rolf Holmquist är född 1939. Efter jur. kand.-examen 1965 och notarietjänstgöring förordnades han till fiskal i Svea hovrätt 1969. Han förordnades som assessor 1975 och utnämndes till hovrättsråd 1991. Rolf Holmquist var 1974 till 1976 sekreterare i 1974 års underrättelseutredning. Under åren 1979 till 1985 var han rättssakkunnig i Försvarsdepartementet. Han utnämndes 1985 till departementsråd i Försvarsdepartementet och 1987 till expeditions- och rättschef. 1992 utnämndes han till hovrättslagman i Svea hovrätt.
    Rolf Holmquist var 1987 till 1992 ledamot i Folkrättsdelegationen. Han har också varit ledamot i Statens skaderegleringsnämnd (tidigare Försvarets skaderegleringsnämnd) och särskild utredare i utredningen Partnerskap för fred. Rolf Holmquist är sedan 1992 särskild utredare i Kombattantutredningen.

 

I detta häfte (s. 89–184) har medverkat bl. a.

 


Bertil Bengtsson, professor och f. d. justitieråd Rolf Nygren, professor i rättshistoria vid Uppsala Universitet Dan Hanqvist, jur. kand. och fil. kand. Mikael Mellqvist, rättssakkunnig i Justitiedepartementet Hans Svahn, f. d. hovrättslagman Magnus Billing, bitr. jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Ove Bring, professor i internationell rätt vid Stockholms Universitet Lars Haglind, kanslichef i riksdagens lagutskott Per Persson, föredragande i riksdagens lagutskott