Disputationer
I. Den 31 januari 1998 disputerade vid Lunds Universitet jur. kand. Marie Jacobsson på en avhandling i folkrätt med titeln The Antarctic Treaty System — Erga Omnes or Inter Partes? Fakultetsopponent var professor Lauri Hannikainen, Åbo.

 

II. Den 7 februari 1998 disputerade vid Lunds Universitet jur. kand. Stefan Aldén på en avhandling i finansrätt med titeln Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika

grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet. Fakultetsopponent var professor Peter Melz.

 

III. Den 21 februari 1998 disputerade vid Lunds Universitet phD Zelim Tskhovrebov på en avhandling i folkrätt med titeln As if Peoples Mattered: Critical Appraisal of ”Peoples” and ”Minorities” from the International Human Rights Perspective and Beyond. Fakultetsopponent var professor Patrick Thornberry, Keele.