Personalnotiser

 

Justitiedepartementet.
Departementschefen har 4 februari 1998 som departementsråd i departementet anställt hovrättsassessorn Per Hall.

 

Högsta domstolen. Högsta domstolen har 23 mars 1998 förordnat hovrättsassessorn i Göta hovrätt Thomas Wallander samt hovrättsassessorn i Hovrätten för Nedre Norrland Maria Wetterstrand att inneha tillfällig anställning som revisionssekreterare.

 

Hovrätterna. Regeringen har 19 mars 1998 till hovrättsråd, tilllika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän Kristina Boutz, s. d. till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt revisionssekreteraren Lii Orlov-Lempert och rådmannen i Västerås tingsrätt Dag Forsselius, 26 mars till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt kanslirådet i Justitiedepartementet Mats Dahl,
Hovrätten för Nedre Norrland har till hovrättsassessor 27 mars förordnat fiskalen Hans Hagelin, Svea hovrätt har till hovrättsassessorer 1 april förordnat fiskalerna Carl Josefsson och Maria Kelt.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 3 mars 1998 till rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Göran Larnefeldt26 mars till lagman i Eksjö tingsrätt utnämnt rådmannen i Eksjö tingsrätt Krister Nordberg, 6 april till lagman i Nyköpings tingsrätt utnämnt chefsrådmannen i Stockholms tingsrätt Magnus Widebeck, 16 april till lagman i Mjölby tingsrätt utnämnt lagmannnen i Haparanda tingsrätt Claes Rundgren, s. d. till rådman i Falu tingsrätt utnämnt rådmannnen i Bollnäs tingsrätt Jan-Erik Oja, s. d. till rådman i Ängelholms tingsrätt utnämnt t. f. rådmannen i Landskrona tingsrätt Kerstin Hardgren.

 


Kammarrätterna. Regeringen har 16 april 1998 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm utnämnt regeringsrättssekreteraren Birgitta Wahling Bexhed, s. d. till kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm utnämnt regeringsrättssekreteraren Eva
Schön-Engqvist.

 

Länsrätterna. Regeringen har 2 april 1998 till rådman i Länsrätten i Hallands län utnämnt advokaten Lars Angemark, 6 april till lagman i Länsrätten i Göteborg utnämnt expeditions- och rättschefen i Inrikesdepartementet Ingvar Paulsson, 16 april till rådman i Länsrätten i Västernorrland län utnämnt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Mats Törnered.

 

 

I detta häfte (s. 289–388) har medverkat bl. a.

 


Sigvard Jarvin, advokat i Paris och Sverige
Erik Ullenhag, jur. kand.
Olle Abrahamsson, departementsråd i Justitiedepartementet
Hans Danelius, justitieråd
Håkan Andersson, docent i civilrätt vid Uppsala Universitet