Disputation
Den 27 februari 1998 disputerade jur. kand. Petter Asp på en avhandling i straffrätt med titeln EG:s sanktionsrätt — ett straffrättsligt perspektiv. I avhandlingen analyseras den EG-rättsliga sanktionsrätten med utgångspunkt i traditionell straffrättslig begreppsbildning. Vidare diskuteras de EGrättsliga sanktionernas karaktär. Opponent på avhandlingen var professor Vagn Greve, Köpenhamn.