SvJT 1998 Notiser 511 511Personalnotiser

 

Ny president i Göta hovrätt
Regeringen har den 29 april 1998 utnämnt generaldirektören i Domstolsverket Bertil Hübinette till hovrättspresident i Göta hovrätt. Om Bertil Hübinette se SvJT 1994 s. 334.

 

Justitiedepartementet.
Departementschefen har 8 januari 1998 som rättssakkunnig i departementet anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Roger Petersson, s. d. som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Jonas Stertman, 21 januari som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Nedre Norrland Mikael Gulliksson, 3 februari som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Maria Kelt, 4 mars som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Carl Josefsson, 11 mars som kansliråd i departementet anställt departementssekreteraren Ulrik Åshuvud, 18 mars som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Erica Hemtke, 8 april 1998 som kansliråd i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Lars Werkström,

 

Inrikesdepartementet. Regeringen har 14 maj 1998 till expeditions- och rättschef utnämnt departementsrådet i Justitiedepartementet Martin Holmgren .

 

Högsta domstolen. Regeringen har 7 maj 1998 förordnat justitierådet Torkel Gregow att vara ordförande i Högsta domstolen, s. d. förordnat justitierådet Staffan Magnusson att vara ordfö-

rande på avdelning i Högsta domstolen. Hovrätterna. Regeringen har 23 april 1998 till hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige utnämnt departementsrådet i Justitiedepartementet Hans Frennered, s. d. till hovrättslagman i Hovrätten för Nedre Norrland utnämnt byråchefen hos Justitiekanslern Håkan Lavén, s. d. till hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Göta hovrätt utnämnt rådmannen i Jönköpings tingsrätt Gunilla Polland, 29 april till hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt byråchefen hos riksdagens ombudsmän Lars Clevesköld och rådmannen i Helsingborgs tingsrätt Agneta Lindelöf, 20 maj till hovrättslagman i Göta hovrätt utnämnt t. f. hovrättslagmannen Thomas Stahre.

 


Tingsrätterna. Regeringen har 23 april 1998 till lagman i Simrishamns tingsrätt utnämnt rådmannen i Halmstads tingsrätt Björn Inger, s. d. till chefsrådman i Stockholms tingsrätt utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Ingrid Fenborn, s. d. till rådman i Uppsala tingsrätt utnämnt departementsrådet i Utrikesdepartementet Erik Brattgård, 29 april till rådman i Solna tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Lena Hjelmtorp, s. d. till rådmän i Stockholms tingsrätt utnämnt kanslirådet i Justitiedepartementet Gudrun
Antemar, ordföranden i Utlänningsnämnden Hans Blyme, revisionssekreteraren Malou Ålander, rådmannen i Huddinge tingsrätt Catarina Walldén samt kansliråden i Utbildningsdepartementet Lars Borg och Karin Mobergs,
7 maj till lagman i Skövde tingsrätt utnämnt t. f. rådmannen i Norrtälje tingsrätt Henrik Ruhe,

512 Notiser SvJT 1997 s. d. till rådman i Malmö tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Ylva Norling Jönsson.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 7 maj 1998 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping utnämnt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Göteborg Göran
Mattsson, Kammarrätten i Stockholm har till kammarrättsassessor 17 april 1998 förordnat fiskalen Caroline Dyrefors.

 

Länsrätterna. Regeringen har 14 maj beslutat att lagmannen i Karlskrona tingsrätt Peter Rosén fr. o. m. den 1 juni 1998 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 december 2000, även skall vara lagman i Länsrätten i Blekinge.

 

Justitiekanslern. Justitiekanslern har 12 februari 1998 som föredragande hos Justitiekanslern anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Sundsvall Peter Ljungqvist.

 

Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän har 18 mars 1998 som ämnessakkunnig föredragande hos JO anställt kammaråklagaren Gunnar Jonasson, s. d. som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt hovrättsassessorn Helén Törnqvist Norman.

 

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 20 februari 1998 till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistenåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm Per Lindqvist, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm Solveig Sörlien, 26 mars till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Linköping Anette Lind, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Västerås Thomas Forsberg.

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 12 mars 1998 Anne-Sophie von
Ahn, Advokatfirmann Lars Landmar, Skellefteå, Mikael Andersson, Advokat Mikael Andersson, Göteborg, Lars Bäckman, Hamilton & Co Advokatbyrå HB, Stockholm, Claes Dellborg, Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Thomas Evenås, Odevall & Olbing Advokatbyrå HB, Göteborg, Michael Fischbein, Juristhuset-Lawhouse, Stockholm, Lars Häller, Advokatfirman Glimstedt, Stockholm, Ulf Jonsson, Advokatfirman Södermark, Stockholm, Tor Kvarnbäck, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Stockholm.

 

 

I detta häfte (s. 389–512) har medverkat bl. a.

 

 


Anders Victorin, professor vid Stockholms Universitet
Gisela Shaw, professor vid University of the West of England, Bristol
Thomas Myrdal, advokat, Setterwalls advokatbyrå
Johan Levin, jur. kand.
Olle Abrahamsson, departementsråd i Justitiedepartementet
Bertil Bengtsson, professor och f. d. justitieråd
Mikael Mellqvist, rättssakkunnig i Justitiedepartementet