Personalnotiser

 

 

Ny professor
Uppsala universitet har den 27 april 1998 förordnat docenten Maarit Jänterä-Jareborg att fr. o. m. den 1 juli 1998 tills vidare inneha tjänst som professor i internationell privat- och processrätt. Efter jur. kand.- och juris licentiat-examina vid Helsingfors universitet samt tingstjänstgöring i Finland disputerade Maarit Jänterä-Jareborg vid Uppsala universitet år 1989. Hon blev docent och universitetslektor vid samma universitet år 1990. Maarit Jänterä-Jareborg har också varit ämnessakkunnig i Justitiedepartementet under åren 1995–1998. Hon har bl. a. publicerat böckerna Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning (1989) samt Svensk domstol och utländsk rätt (1997).

 

Justitiedepartementet.
Departementschefen har 9 september 1998 som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Cecilia Hegethorn, s. d. som rättssakkunnig i departementet anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Eva Frånlund Althin, 10 september anställt hovrättslagmannen i Hovrätten över Skåne och Blekinge Martin Borgeke som ordförande i kommittén om brottslighet med anknytning till vissa organisationer m. m. (Ju 1998:04), s. d. anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Petter Ekdahl som sekreterare i kommittén om brottslighet med anknytning till vissa organisationer m. m. (Ju 1998:04), 14 september som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Lotta
Hardvik Åkerström, 17 september som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Anna
Karin Winroth, 21 september som rättssakkunnig i departementet anställt hov-

rättsassessorn i Svea hovrätt Maria
Widebeck, 28 september som kansliråd i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Mikael Mellqvist, 29 september anställt rådmannen i Göteborgs tingsrätt Jan Carlström som sekreterare i rådet för utvärdering av 1998 års val (Ju 1997:13). 5 oktober anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Fredrik Forssman som sekreterare i utredningen om konsumentskyddet vid förvärv och uppförande av småhus (Ju 1998:05).

 

Jordbruksdepartementet.
Departementschefen har 10 september 1998 som rättssakkunnig i departementet anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Maria Wetterling.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 8 oktober 1998 till lagman i Göteborgs tingsrätt utnämnt chefsjuristen i Domstolsverket Bengt-Åke
Engström.

 

824 Notiser SvJT 1998 Riksdagens ombudsmän.
Riksdagens ombudsmän har 2 oktober 1998 som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt hovrättsassessorn Anna-Lisa Stoican, s. d. som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt kammarrättsassessorn Dan Johansson.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 29 september 1998 till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Umeå förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Tomas Persson.

 


Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 4 september 1998 Bo Andersson, Advokat Rolf Stiller AB, Luleå, Leif
Björklund, Jan Palmblad Advokatbyrå AB, Strömstad, Carl-Henrik
Blom, Kurt Bark Advokatbyrå AB, Göteborg, Fredric Forsman, Advo-

katfirman Glimstedt Stockholm HB, Jan Heilborn, Heilborns Advokatbyrå HB, Östersund, Johan Hellstrand, Advokaterna Arnewid och Hök HB, Göteborg Uno Jakobsson, Lindhés Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Josjö, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Karlsson, Advokatfirman Vinge KB, Avenue Louise 475/B12, B-1050 Bryssel, Teodor
Leffler, Advokatfirman Carler AB, Stockholm, Magnus Näsholm, Advokatfirman Göran Schmidt, Sollefteå, Pär Remnelid, Advokatfirman Vinge KB, Avenue Louise 475/B12, B-1050 Bryssel, Ismo
Salmi, Michelson & Werner Advokatbyrå, Göteborg, Christina Svedulf, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Karin Synnerstad, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jan Södergren, Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB, Stockholm, Christer Wersäll, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 721–824) har medverkat bl. a.

 

 


Ove Bring, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet Eva Stenborre, jur. kand. Hans Danelius, justitieråd Lars Haglind, kanslichef i riksdagens lagutskott Per Persson, föredragande i riksdagens lagutskott Lars Eklycke, hovrättslagman i Svea hovrätt Fredrik von Arnold, chefsrådman vid Uppsala tingsrätt