SvJT 1998 Notiser 85 85Personalnotiser

Nytt justitieråd
Regeringen har den 11 december 1997 utnämnt ordförande i Arbetsdomstolen Nina
Pripp till justitieråd. Efter tjänstgöring som sakkunnig i Statsrådsberedningen och i Justitiedepartementet och som departementsråd i Statsrådsberedningen utnämndes Nina Pripp till expeditionschef och därefter till rättschef i Bostadsdepartementet. Nina Pripp utnämndes 1988 till hovrättsråd i Svea hovrätt och är sedan 1991 ordförande i Arbetsdomstolen. Nina Pripp har varit expert och sakkunnig i flera statliga utredningar. Hon har varit ersättare för ordföranden i Jämställdhetsnämnden och ordförande i skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor. Nina Pripp är ordförande i Presstödsnämnden och vice ordförande i Fastighetsmäklarnämnden.

Nytt justiteråd
Regeringen har den 11 december 1997 utnämnt advokaten Marianne Lundius till justitieråd. Efter jur. kand. -examen och tingstjänstgöring tjänstgjorde Marianne Lundius som biträdande jurist vid Advokatfirman Lagerlöf. Hon blev advokat 1981 och är delägare i Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB. Hon har arbetat främst med associationsrätt, börsrätt och skatterätt. Marianne Lundius har varit representant i Gotabankens allemansfonder och ledamot i Fond 92–94.

 

Nytt justitieråd
Regeringen har den 11 december 1997 utnämnt professorn i civilrätt Torgny Håstad till justitieråd. Se om Torgny Håstad i SvJT 1978 s. 719.

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 18 december 1997 utnämnt rättschefen i Statsrådsberedningen Bengt-Åke Nilsson till regeringsråd. Bengt-Åke Nilsson förordnades 1973 till assessor i Hovrätten för Nedre Norrland. Därefter tjänstgjorde han som sekreterare i ett par statliga utredningar innan han 1982 blev sakkunnig i Finansdepartementet. Bengt-Åke Nilsson utnämndes 1984 till departementsråd och 1986 till expeditions- och rättschef i samma departement. Han är rättschef i Statsrådsberedningen sedan 1992. Bengt-Åke Nilsson har medverkat i flera stat-

86 Notiser SvJT 1998 liga utredningar bl. a. som ordförande i Utredningen om statsförvaltningen och EU.

Ny kammarrättspresident
Regeringen har den 18 december 1997 utnämnt kammarrättslagmannen Per Anclow till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm. Per Anclow utnämndes 1972 till assessor i Kammarrätten i Stockholm. Efter tjänstgöring som sekreterare och sakkunnig i olika utredningar för Finans-, Budget-, Justitie- och Bostadsdepartementet utnämndes han 1979 till departementsråd i Finansdepartementet och 1981 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm. Per Anclow är sedan 1983 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Per Anclow har varit ordförande i Arvs- och gåvoskattekommittén (1984), Bostadsrättsvärderingskommittén (1989), Utredningen om förenklad fastighetstaxering (1993) och Penningtvättutredningen (1995) samt är för närvarande ordförande i Förverkandeutredningen.

 

Ny hovrättspresident
Regeringen har den 18 december 1997 utnämnt hovrättslagmannen Barbro Hegrelius
Jonson till hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland. Barbro Hegrelius Jonson utnämndes 1976 till assessor och 1981 till hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland. Under åren 1976–1983 var hon sekreterare i Förmögenhetsbrottsutredningen. Efter några års tjänstgöring som vice ordförande i Kammarrätten i Sundsvall utnämndes hon 1990 till hovrättslagman i Hovrätten för Nedre Norrland. Under åren 1993–1995 var Barbro Hegrelius Jonson ordförande i Godtrosförvärvsutredningen och expert i Hovrättsprocessutredningen.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 11 dec. 1997 som rättschef i departementet anställt departementsrådet Fredrik Wersäll.

 

Kommunikationsdepartementet.
Regeringen har 23 okt. 1997 som departementsråd i departementet anställt kanslirådet Lennart Renbjer.

 


Hovrätterna. Regeringen har 11 dec. 1997 t. hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt utnämnt råd-

mannen i Stockholms tingsrätt Anna Mörner, s. d. t. hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt utnämnt departementsrådet i Utrikesdepartementet Carl
Henrik Ehrenkrona,
18 dec. t. hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt hovrättsrådet Rolf Trulsson, s. d. beslutat att kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Jönköping Tomas Stahre skall ges tidsbegränsad anställning som hovrättslagman i Göta hovrätt,

SvJT 1998 Notiser 87 s. d. t. hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt departementsrådet i Socialdepartementet Mona Wildig, s. d. t. hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt datarådet i Datainspektionen Ingela Halvorsen, s. d. t. hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt rådmannen i Malmö tingsrätt Cecilia Gilljam, 15 jan. 1998 t. hovrättslagman i Svea hovrätt utnämnt chefsjuristen Magnus Göransson,
Svea hovrätt har 26 nov. 1997 t. hovrättsassessor förordnat fiskalerna Ulrika Bentelius Egelrud,
Kristina Boudin, Kerstin Bröms, Katja
Isberg Amnäs och Hanna Sperling.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 4 dec. 1997 t. rådman i Jönköpings tingsrätt utnämnt och förflyttat rådmannen i Falköpings tingsrätt Nils Karlberg, 11 dec. beslutat att hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Anna Lantz skall ges tidsbegränsad anställning som rådman i Göteborgs tingsrätt, 18 dec. t. chefsrådman i Uppsala tingsrätt utnämnt rådmannen i tingsrätten Fredrik von Arnold, s. d. t. rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Inger Söderholm.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 18 dec. 1997 t. kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Sundsvall utnämnt överdirektören vid Rättshjälpsmyndigheten Ola Ling, s. d. beslutat att kammarrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm Hans Willén skall ges tidsbegränsad anställning som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm har t. kammarrättsassessorer 16 dec. 1997 utnämnt fiskalerna Martin
Altenhammar, Cecilia Mauritzon,
Margareta Palmstierna och Anna
Önell,
Kammarrätten i Jönköping har t. kammarrättsassessor 16 dec. ut-

nämnt fiskalerna Susanne Bengtsson och Fredrik Rosén.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 21 nov. 1997 t. kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm Kim Andrews, s. d. t. kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm Ari
Soppela, s. d. t. kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Malmö Eva Norberg, s. d. t. kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Sundsvall förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Sundsvall Katarina Svensson, s. d. t. kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Västerås Magnus
Berggren,
17 dec. t. kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Linköping Annica Kullander, s. d. t. kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping förordnat assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Linköping Mats
Gyllensten.

 


Ekobrottsmyndigheten.
Regeringen har 18 dec. 1997 förordnat riksåklagaren Klas Bergenstrand att tillika fullgöra uppgiften som generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten fr. o. m. den 1 jan. 1998 tills vidare, dock längst till dess att regeringen anställer en generaldirektör för myndigheten (se om Klas Bergenstrand SvJT 1994 s. 590).

 

Sveriges Advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 11 dec. 1997 Ulf Andersen, Johansson & Sjöstedt Advokatbyrå,

88 Notiser SvJT 1998 Stockholm, Jörgen Berglund, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Broms, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Johan Dromberg, LEGIO Advokatfirma AB, Stockholm, Jan E Frydman, European Commission, Bryssel, Belgien, Agneta Gothenby, Advokatfirman Harry Steinmann AB, Stockholm, Johan Hermansson, Rosengrens Advokatbyrå KB, Borås, Marika Rindborg Holmgren, Advokatfirman Lindahl HB, Stockholm,

Helena Hytting, Torgny Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, kan Jansson, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Sofie Krook, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Liljefors, Advokatfirman Glimstedt, Stockholm, Jan Lindén, Advokatbyrån VERUM, Stockholm, Susanne Lindström, Advokatfirman Glimstedt, Stockholm, Mats Rooth, Advokatfirman Vinge KB, Bryssel, Belgien.

 

 

 

 

 

I detta häfte (s. 1–88) har medverkat bl. a.

 


Michael Bogdan, professor vid Lunds Universitet Hans Danelius, justitieråd Bertil Wennergren, jur. dr och f. d. regeringsråd Johan Wetter, advokat i Göteborg Roland Schött, jur. dr Jan Andersson, jur. dr och universitetslektor vid Uppsala Universitet