Personalnotiser

 

Ny expeditionschef i Justitiedepartementet
Regeringen har den 8 oktober 1998 till expeditionschef i Justitiedepartementet utnämnt expeditions- och rättschefen i Miljödepartementet Lars Dahllöf.
    Under tiden 1986–1990 var Lars Dahllöf direktör vid Kemikontoret inom Sveriges Industriförbund. Från 1978–1986 tjänstgjorde han i Justitie-, Jordbruks- och Industridepartementet. Sedan 1990 har Lars Dahllöf arbetat som expeditions- och rättschef i Miljödepartementet. Han har även varit verksam i flera styrelser, kommittéer och utredningar.

 

Justitiedepartementet.
Regeringskansliet har 15 oktober 1998 som kansliråd i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Erik Sundström, 20 oktober som ämnessakkunnig i departementet anställt enhetschefen vid Brottsförebyggande rådet Monika Olsson, 23 oktober som ämnessakkunig i departementet anställt verksjuristen vid säkerhetspolisen Arne
Andersson, 28 oktober som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Håkan Öberg.

 


Regeringsrätten. Regeringen har 22 oktober 1998 förordnat regeringsrådet Bertil Werner att vara ordförande på avdelning i Regeringsrätten.

 

Hovrätterna. Regeringen har 15 oktober 1998 till hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige utnämnt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Anders
Hagsgård och bolagsjuristen Britta Ekström, 22 oktober till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt rådmannen i Stockholms tingsrätt Robert Schött och avdelningsordföranden i Koncessionsnämnden för miljöskydd Hans Karlbom, Svea hovrätt har 4 november till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Patrick Baerselman, Jonas Bokstedt, Irja Hed, Thomas Johansson och Marianne Tullbrink.

Tingsrätterna. Regeringen har 15 oktober 1998 till lagman i Södra Roslags tingsrätt utnämnt departementsrådet i Justitiedepartementet Carina Stävberg, s. d. beslutat att t. f. rådmannen Lars Magnusson skall ges en tidsbegränsad anställning som rådman i Eskilstuna tingsrätt, 22 oktober till lagman i Eskilstuna tingsrätt utnämnt t. f. lagmannen Lars Lindhe, s. d. till rådman i Halmstads tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn Gert Råberg, 5 november till rådmän i Växjö tingsrätt utnämnt länsassessorn Klas Bergenstråhle och revisionssekreteraren Henrik Runesson, s. d. till rådmän i Vänersborgs tingsrätt utnämnt kammarrättsrådet i Kammarrätten i Jönköping Bengt Hellström och hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Cecilia Tisell, s. d. till rådman i Östersunds tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Hovrätten för Nedre Norrland Kristina Bratteberg, s. d. till rådman i Umeå tingsrätt utnämnt revisionssekreteraren Margareta Bergström, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt enhetschefen vid Länsstyrelsen i Kronobergs län Bertil Varenius, civilingenjören Roger Carlsson Ödmark och civilingenjören Magnus Björkhem.

 

Kammarrätterna. Regeringen har

SvJT 1998 Notiser 953 5 november 1998 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping utnämnt regeringsrättssekreteraren Jane Andersson-Jarl, Kammarrätten i Stockholm har den 16 oktober till kammarrättsassessorer förordnat fiskalerna Lars Widlund och Michael Erliksson.

 

Länsrätterna. Regeringen har 15 oktober 1998 till rådman i Länsrätten i Dalarnas län utnämnt länsrättsassessorn Bo Thornberg, s. d. beslutat att kammarrättsassessorn Rolf Forsberg skall ges en tidsbegränsad anställning som rådman i Länsrätten i Västernorrlands län, 22 oktober till rådman i Länsrätten i Blekinge län utnämnt länsrättsassessorn Göran von Zweigbergk, s. d. till rådman i Länsrätten i Örebro län utnämnt kammarrättsassessorn Erik Lundborg, 5 november till rådman i Länsrätten i Hallands län utnämnt kammarrättsassessorn Lars-Olof Norgren.

 

Justitiekanslern. Regeringen har 22 oktober 1998 som byråchef hos Justitiekanslern anställt föredraganden hos Justitiekanslern hovrättsassessorn Britt-Mari Lundberg.

 

Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits

9 oktober 1998 Lars Blad, Advokatfirman Stjerndahl & Wikborn AB, Hässleholm, Anders Ericsson, Björn A Marklund Advokatbyrå AB, Stockholm, Kirsten Glansberg, Evensen & Co Advokatfirma AB, Stockholm, Caroline Hallström, Advokat Margareta Persson, Svedala, Catherine Kraemer, Advokatfirman Nils-Evert Andersson, Stockholm, Björn Larsson, Hamilton & Co Advokatbyrå, Karlstad, Katja Levén, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Lindblom, Advokatfirman Quorum, Stockholm, Fredrik Lindqvist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Göteborg, Christina Pettersson, Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm HB, Stockholm, Anna Ling Samuelsson, Advokatbolaget Anders Norman AB, Uppsala, Ia Sweger, Advokatfirman Wellton AB, Stockholm, Lotta Spandel, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Ann-Charlotte Söderlund, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Anders Wallin, Advokatfirman Wijk & Nordström AB, Uppsala, Anders Waltner, Advokatfirman Hägglund & Ramm-Ericson KB, Stockholm, Marika Wernström, Juristcenter, Advokatfirman Tino Goetze HB, Bromma, Dennis Westermark, Advokatfirman Lindahl HB, Stockholm, Erik G Widman, Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB, Luleå, Magnus Örtorp, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Göteborg.

 

I detta häfte (s. 825–953) har medverkat


Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Konstantin Okounev, Master of Law, Saint Petersburg State University
Hugo Tiberg, professor vid Stockholms universitet
Peter Traung, advokat i Stockholm
Jan Darpö, doktorand vid Uppsala universitet
Olle Abrahamsson, departementsråd i Justitiedepartementet
Michael von Koch, f. d. lagman vid Södra Roslags tingsrätt
Axel Edling, KO och generaldirektör för Konsumentverket
Lars Hjerner, professor emeritus
Ulla V. Bondeson, professor i kriminologi vid Köpenhamns universitet
Karl-Axel Bladh, lagman vid Gävle tingsrätt
Iain Cameron, docent i folkrätt
Rolf Skog, sekreterare i Aktiebolagskommittén
Dan Eliasson, politisk sakkunnig i Justitiedepartementet
Tommy Lindberg, föredragande i Utlänningsnämnden