Personalnotiser

 

 

Ny justitieombudsman
Riksdagen har den 13 oktober 1999 utnämnt hovrättslagmannen i Hovrätten för Västra Sverige Nils-Olof Berggren till ny justitieombudsman. Nils-Olof Berggren förordnades 1974 till hovrättsassessor i Svea hovrätt. Han var föredragande i justitieutskottet åren 1976–1980. Under åren 1980–1984 var han rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Nils-Olof Berggren var byråchef hos Justitiekanslern 1984– 1992. Han utnämndes till hovrättsråd 1988 och till lagman i hovrätten för Västra Sverige 1992. Nils-Olof Berggren har varit expert i ett flertal offentliga utredningar, 1986–1987 i Juristkommissionen med anledning av mordet på Olof Palme, 1991–1993 i 1991 års JK-utredning, 1991–1995 i Polisrättsutredningen, under 1995 i utredningen om indirekt tobaksreklam och 1996 i utredningen om KO:s biträde till enskilda konsumenter. Han var ordförande i 1998 års sexualbrottskommitté.
    Nils-Olof Berggren är medförfattare till Kommentar till Brottsbalken III, Kommentar till polislagen samt Rättspraxis i litteraturen.

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 28 oktober anställt kabinettschefen Nils Öberg och kanslirådet Cecilia Renfors att vara departementsråd i departementet.
    Regeringskansliet har 3 september 1999 som sakkunnig, fr. o. m. den 1 november tills vidare, dock längst t. o. m den 28 februari 2000, med placering i departementet anställt hovrättsrådet i Hovrätten över Skåne och Blekinge Roberth Nordh, 15 september som rättssakkunnig med placering i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Magnus Eriksson, 21 september som rättssakkunnig med placering i departementet anställt stadsjuristen i Partille kommun Marie-Louise Kraft, 23 september som ämnessakkunnig med placering i departementet anställt verksjuristen Birgitta Trägårdh, 28 september som rättssakkunnig med placering i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Eva Lundgren, 18 oktober som rättssakkunnig med placering i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Katrin Hollunger Wågnert, 25 oktober som kansliråd i departementet anställt rättssakkunnige Lars Gunnar Lundh, 8 november som kansliråd i departementet anställt Erik Wennerström. Departementschefen har 7 september 1999 anställt hovrättsrådet i Hovrätten över Skåne och Blekinge Agneta Lindelöf som sekreterare i utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering, m. m. (Ju 1999:10),

1020 Notiser SvJT 1999 10 september anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Lars Henriksson som sekreterare i utredningen om patentprocessen m. m. (Ju 1999:12), 25 oktober anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Stefan Reimer som sekreterare i kommittén om ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ju 1999:08), 30 oktober anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Dag Cohen som sekreterare i kommittén om vissa frågor som rör regeringsformen (Ju 1999:13), s. d. anställt kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Göteborg Lars Seger som sekreterare i kommittén om vissa frågor som rör regeringsformen (Ju 1999:13).

 

Hovrätterna. Regeringen har 2 september 1999 till hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland utnämnt advokaten Börje Dahlberg, 16 september till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt hyresrådet Måns Edling, 7 oktober till hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige utnämnt utredningssekreteraren Eva Ahlqvist.
    Hovrätten för Nedre Norrland har 27 augusti till hovrättsassessor förordnat fiskalen Håkan Lundquist, Svea hovrätt har 15 september till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Maria Hallqvist, Lennart Johansson och Patrik Schöldström, Hovrätten för Västra Sverige har 22 september till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Åse
Gräslund Sundström, Jacob Aspegren och Katrin Hollunger Wågnert, Göta hovrätt har 4 oktober till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Gunilla Hansson och Anna Sjöman.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 26 augusti 1999 beslutat att lagmannen i Sollentuna tingsrätt Harald Rangnitt fr. o. m. den 1 september 1999 tills vidare, dock längst t. o. m. den 31 december 1999, även skall vara lagman i Jakobsbergs tingsrätt, 16 september till rådman i Enköpings tingsrätt utnämnt tf. revisionssekreteraren Göran Eriksson, 14 oktober till rådman i Örebro tingsrätt utnämnt advokaten Peter Stangendahl, 21 oktober till rådman i Oskarshamns tingsrätt utnämnt rådmannen Anders Johnson, s. d. beslutat att revisionssekreteraren Maria Wetterstrand skall ges tidsbegränsad anställning som rådman i Jakobsbergs tingsrätt, s. d. beslutat att t. f. rådmannen Annika Folkeson skall ges tidsbegränsad anställning som rådman i Uppsala tingsrätt.

 


Kammarrätterna. Regeringen har 29 juli 1999 till kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarrätten i Sundsvall utnämnt kammarrättsrådet i kammarrätten Jan-Åke Larsson. Kammarrätten i Jönköping har 28 maj 1999 till kammarrättsassessor förordnat fiskalen Annette Gustafsson, Kammarrätten i Stockholm har 31 maj till kammarrättsassessor förordnat fiskalen Marie Rosvall, 21 juni till kammarrättsassessorer förordnat fiskalerna Catarina Eklundh, Anders Jonsson och Catharina Amgren, 25 augusti till kammarrättsassessorer förordnat fiskalerna Pernilla
Flanck Zetterström och Aud Sjökvist, 29 september till kammarrättsassessor förordnat fiskalen Fredrik Fries, 26 oktober till kammarrättsassessorer förordnat fiskalerna Stefan
Axelsson och Karin Björklund Bergh.

 


Länsrätterna. Regeringen har
28 oktober 1999 till lagman i Länsrätten i Dalarnas län utnämnt rådmannen Rune Nygren.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 29 juli 1999 till hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm utnämnt re-

SvJT 1999 Notiser 1021 visionssekreteraren Birgitta Johnsson, 21 oktober anställt t. f. hyresrådet Louise Norén att vara hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm.

 

Riksdagens ombudsmän. Riksdagens ombudsmän har 8 juni 1999 som rättssakunniga föredragande hos Riksdagens ombudsmän anställt kammarrättsassessorerna Caroline Dyrefors och Minnaliisa Lundblad, 10 september som rättssakunniga föredragande hos Riksdagens ombudsmän anställt hovrättsassessorerna Ulrika Åkerdahl, Åsa Widmark och Rakel Granditsky Hökeberg.

 


Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 21 juni 1999 som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm anställt assistentåklagaren vid samma myndighet Lena Frylemo,  26 oktober som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm anställt assistentåklagaren vid samma myndighet Karin Henriksson, s. d. som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås anställt assistentåklagaren vid samma myndighet Eva Morén.

 

Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 17 juni 1999 Patrik Alm, Advokatfirman Lindh Stabell KB, Stockholm, Ann-Catrin Bark, Advokat Ove Jonsson AB, Stockholm, Jakob Bernander, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Lars Borgsten, Lindskog Malmström Advokatbyrå HB, Stockholm, Svend B Christiansen, Advokatfirman Concilium HB, Göteborg, Stefan Clemén, Frisells Advokatbyrå AB, Lund, Birgitta Dahlin, Clemens Wallén Östlund Advokater AB, Stockholm, Antje Dedering, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jörgen Eklund, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars Gagnér, Advokat Ove Jonsson AB, Stockholm, Jan-Åke 

Höög, Jan-Åke Höög Juristbyrå AB, Motala, Cilla Lindahl, F Victors Advokatbyrå HB, Östersund, Bo Myhrman, Advokatfirman Wåhlin HB, Göteborg, Lars Odinge, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Stockholm, Peter Olofsson, Advokaterna Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Luleå, Claes Ottosson, Persius Advokatbyrå AB, Kungsbacka, Ann-Sofie Pettersson, Advokaterna Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Umeå, Magnus Svensson, Advokatfirman Mats Stråhl AB, Norsborg, Torkel Stenbäcken, Rolf Eriksson Advokatbyrå AB, Borås, Åsa Thunman, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Wiklund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Dan Öwerström, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 933–1022) har medverkat

 

 


Hans Corell, Under-Secretary-General for Legal Affairs and the Legal Counsel of the United Nations
Thomas Bull, jur. dr, universitetslektor vid Uppsala universitet
Katarina Alexius-Borgström, jur. dr, forskare vid Uppsala universitet
Lennart Pålsson, professor emeritus i internationell rätt vid Lunds universitet
Bo Nilsson, advokat, Advokatfirman Åberg & Co

1022 Notiser SvJT 1998 Jan Sandström, dispaschör
Svante O. Johansson, dispaschör
Hugo Tiberg, professor vid Stockholms universitet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Meit Camving, rådman vid Stockholms tingsrätt
Jan Andersson, docent i civilrätt vid Uppsala universitet, föreståndare för Institutet för Bolags- och Värdepappersrätt vid Stockholms universitet