Personalnotiser

 

Justitiedepartementet. Regeringen har 26 november 1998 som rättschef i departementet anställt departementsrådet Olle Abrahamsson, s. d. som departementsråd i departementet anställt kanslirådet Lars Werkström, 17 december som departementsråd i departementet anställt tf. departementsrådet Henrik Jermsten, Regeringskansliet har 30 november som rättssakkunnig i departementet anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Lena Petersson, 10 december som kansliråd i departementet anställt rättssakkunniga Annika Lowén, 14 december som kansliråd i departementet anställt rättssakkunniga Kristina Holmgren, Departementschefen har 5 november anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Per-Anders Svensson som sekreterare i Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08), 13 november anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Ingela Sundin som sekreterare i Konkurstillsynsutredningen (Ju 1997:05), 23 november anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Eva Ahlquist som sekreterare i kommittén om behovet av en central kraftsamling i kampen mot den organiserade brottsligheten m. m. (Ju 1998:06), 22 december anställt rådmannen i Hovrätten för Västra Sverige Kavita Bäck Mirchandani som sekreterare i kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08).

 

Hovrätterna.
Hovrätten för Nedre Norrland har 23 november 1998 till hovrättsassessor förordnat fiskalen Anna FöranderSvea hovrätt har 2 december till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Jonas Alberg, Lars-Åke Johansson och Anna Regen, Hovrätten över Skåne och Blekinge har 4 december till hovrättsassessor förordnat fiskalen Katarina Nordquist, Göta hovrätt har 10 december till hovrättsassessor förordnat fiskalen Jörgen Nilsson.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 19 november 1998 till rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt och förflyttat hovrättsrådet i Svea hovrätt Mats Ericsson, s. d. till rådmän i Stockholms tingsrätt utnämnt tf. rådmannen i Stockholms tingsrätt Henrik Löv och hovrättsassessorn i Göta hovrätt Bjarne Karlsson, 3 december till miljöråd i tingsrätterna utnämnt civilingenjören Staffan Lagergren, s. d. till miljöråd i tingsrätterna utnämnt chefen Lena Nilson, s. d. beslutat att rådmannen i Luleå tingsrätt Bengt Stenudd skall ha en tidsbegränsad anställning som rådman i Umeå tingsrätt,
10 december till rådman i Hässleholms tingsrätt utnämnt utredningssekreteraren Åsa Liljeroth, s. d. till rådman i Helsingborgs tingsrätt utnämnt tf. rådmannen Helén Andersson, s. d. till rådman i Trollhättans tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Anna Lantz, s. d. till rådman i Stockholms tingsrätt utnämnt revisionssekreteraren Erland Hesslow, s. d. beslutat att hovrättsassessorn i Göta hovrätt Mats Åhrling skall ha en tidsbegränsad anställning som rådman i Hallsbergs tingsrätt, 17 december till chefsrådman i Växjö tingsrätt utnämnt rådmannen Kjell Bülund,

SvJT 1999 Notiser 103 22 december till lagman i Borås tingsrätt utnämnt enhetschefen vid Kronofogdemyndigheten i Göteborg Ann-Christine Lindeblad, s. d. till rådman i Solna tingsrätt utnämnt revisionssekreteraren Margareta Molin Stenberg.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 26 november 1998 till kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg utnämnt kammarrättsassessorn Raymond Grankvist och rådmannen Ingvar Johansson, 10 december till kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall utnämnt kammarrättsassessorn Gunilla Ericsson, 17 december beslutat att kammarrättslagmannen i Kammarrätten i Sundsvall Björn Ekman skall ha en tidsbegränsad anställning som kammarrättspresident i kammarrätten, s. d. beslutat att tf. kammarrättslagmannen Hans Willén skall ges tidsbegränsad anställning som kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm har 18 december till kammarrättsassessor förordnat fiskalen Magdalena Wetterfors.

 

Länsrätterna. Regeringen har 22 december 1998 beslutat att utnämnde lagmannen i Växjö tingsrätt Håkan Nordling fr. o. m. den 1 januari 1999 tills vidare, dock längst t. o. m. den 28 februari 1999, även skall vara lagman i Länsrätten i Kronobergs län.

 

Hyresnämnderna. Regeringen har 5 november 1998 som hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm anställt revisionssekreteraren Anne Bratt.

 


Riksdagens ombudsmän.
Riksdagens ombudsmän har 14 december 1998 som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Ulrika Åkerdahl,

23 december som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Irja Hed, s. d. som rättssakkunnig föredragande hos JO anställt kammarrättsassessorn Pär Hemmingsson.

 

Justitiekanslern. Justitiekanslern har 29 december 1998 som föredragande hos Justitiekanslern anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Peder Bjursten.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 29 oktober 1998 till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Lars
Morand, 30 november till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Anna Carlsson, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Peter Lundkvist, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Katarina Mörnstad, 18 december till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Michael Magnusson.

 

Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 19 november 1998 Jerker Alm, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Arne de Bourgh, Juristfirman Arne de Bourgh, Uppsala, Mats Danerlöv, Andersson & Gustafsson Advokatfirman KB, Stockholm, Ulf Edsfors, Advokatfirma Motala Juridiska Byrå, Motala, Peter Ekelund, Advokat Peter Ekelund, Strömstad, Torgny Eklund, Reinholtz Advokatbyrå AB, Växjö, Andreas Hagen, Ullman & Bergström Advokatbyrå

104 Notiser SvJT 1999 AB, Stockholm, Stefan Häge, Kriström Advokatbyrå AB, Stockholm, Rolf Greger Höglund, Rolf Greger Höglund Juridisk Byrå, Stockholm, Birgitta Jacobsson, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Jacobsson, Advokatfirman Lindahl HB, Malmö, Lars Jonson, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars Jonson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Hans Larsson, Uppsala Juristkonsult, Uppsala, Anders Lindberg, Advokatfirman Linse & Wirgin HB, Malmö, Håkan Lundström, Bo Forssberg Advokatbyrå, Boden, Elisabeth Olsson, Advokatfirman Halldin AB, Göteborg, Jonas Opperud, Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm HB, Stockholm, Johan Rappmann, Advokatfirman Glimstedt KB, Göteborg, Ulrik Smedberg, Advokatfirman Glimstedt KB, Göteborg, Camilla Strömquist, Juristhuset-Lawhouse, Stockholm, Gerd Svensson, Juristcentrum i Halmstad, Halmstad, Jan
Tibbling, Advokatfirman Strandberg & Co KB, Stockholm, Per
Ugge, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Ann-Marie Wancke, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå KB, Stockholm, Patrik Åkesson, Juristfirman Patrik Åkesson, Malmö, 18 december Fredrik Ahlberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Viesturs Berzins, Advokatfirman Bill Andréasson, Stockholm, Stefan Brocker, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Karin Eckerberg, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Mikael Ekdahl, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Susanne Falk, Falks Advokatbyrå HB, Stockholm, Johan Karlbom, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Göteborg, Mattias Karlsson, Gedda & Ekdahl Advokatbyrå, Stockholm, UllaBella af  Klercker, Agge & af Klercker Juridiska Byrå HB, Stockholm, Ulrika Malmberg, Advokatfirman Lindahl HB, Stockholm, Jerzy Misiowiec, Juristfirman Jerzy Misiowiec, Stockholm, Leif Rydström, Björn Gärdes Advokatbyrå AB, Stockholm, Bo Söder, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 1–104) har medverkat bl. a.

 

 


Carl Henrik Ehrenkrona, hovrättsråd i Svea hovrätt
Petter Asp, universitetslektor vid Uppsala universitet
Ann-Charlotte Landelius, universitetslektor vid Göteborgs universitet
Hans Danelius, justitieråd
Johan Lind, justitieråd
Jon Kihlman, doktorand i handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm
Bertil Bengtsson, professor, f. d. justitieråd
Stefan Strömberg, generaldirektör för Domstolsverket