Personalnotiser

 

 

 

Justitiedepartement et. Regeringskansliet har 11 maj 1999 som ämnessakkunnig anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Ulrika Stenbeck Gustavson.
    Departementschefen har 9 april 1999 anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Eva-Charlotte Salvall som huvudsekreterare i kommittén om barn i homosexuella familjer (Ju 1999:02), 15 april anställt departementssekreteraren Charlotte Wickman som sekreterare i kommittén om barn i homosexuella familjer (Ju 1999:02), 15 april anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Cecilia Persson som sekreterare i utredningen om uppföljning av den kommunala uppdragsverksamheten inom kollektivtrafiken (Ju 1999:05), 26 april anställt lagmannen i Västerås tingsrätt Per Kjellsson som ordförande i kommittén om offentlighetsprincipen och IT samt en översyn av sekretesslagen m. m. (Ju 1999:06), 4 maj anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Kerstin Elserth som sekreterare i kommittén om samordningen mellan skadestånd, försäkringar och andra ersättningsformer vid personskada (Ju 1999:04),

 

Hovrätterna. Regeringen har 22 april 1999 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt avdelningsdirektören i Domstolsverket Ulf Johansson, 20 maj till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt revisionssekreteraren Agneta Carlquist, Göta hovrätt har den 6 april till hovrättsassessor förordnat fiskalen Susanne Löwhagen, Hovrätten för Västra Sverige har den 16 maj till hovrättsassessor förordnat fiskalen Eva Berndtsson, Hovrätten för Västra Sverige har den 17 maj till hovrättsassessor förordnat fiskalen Catrin Ångman Mlinaric.

 


Tingsrätterna. Regeringen har 22 april 1999 till rådman i Falu tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn Lars Vestergren, s. d. till rådman i Hedemora tingsrätt utnämnt t. f. rådmannen Lennart Furufors, s. d. till rådman i Uppsala tingsrätt utnämnt rådmannen Ingemar Persson, s. d. till rådman i Hudiksvalls tingsrätt utnämnt hovrättsrådet i Hovrätten för Nedre Norrland Christer Forsberg, 29 april till rådman i Sollentuna tingsrätt utnämnt hyresrådet Urban Engström.

 

Kammarrätterna. Regeringen har 29 april 1999 till kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Kammarätten i Stockholm utnämnt direktören Håkan
Berglin, Kammarrätten i Stockholm har den 22 april till kammarrättsassessor förordnat fiskalen Minnaliisa Lundblad.

 


Hyresnämnderna. Regeringen har 25 mars 1999 beslutat att revisionssekreteraren Louise Norén skall ha en tidsbegränsad anställning som hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm.

 

Åklagarväsendet. Riksåklagaren har 31 mars 1999 till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Umeå förordnat assistentåklagaren vid samma myndighet Ulrika Fältholm, s. d. till kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Malmö förod-

708 Notiser SvJT 1999 nat assistentåklagaren vid samma myndighet Christina Widman.

 

Sveriges advokatsamfund. Till nya ledamöter har antagits 23 april 1999 Lars-Henrik Andersson, Advokatfirman Lindahl HB, Ulrika Eliæson, Nihlmarks Advokatbyrå AB, Stockholm, Kjell Eriksson, Advokatfirman Ingemar Mårtensson, Stockholm, Ola Hanson, Torgny Lebenberg Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Hansson, Holm & Co Advokatbyrå KB, Helsingborg, Per Hjort, Advokatfirman Hammar KB, Trollhättan, Claes Håkansson, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Lotta Jonsson, Advokatcentrum i Skövde HB, Skövde, Cecilia Kindgren-Bengtsson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Sussi Kvart, Sveriges advokatsamfund, Stockholm, Gunnar Lindén, Advokatfirman Broomé AB, Västerås, Torbjörn Lindmark, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jonas Lundberg, Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB, Göteborg, Göteborg, Malin Rudenstam, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Catharina Ytterbom Schönfeldt, Lindstedts Advokatbyrå AB, Sundsvall, Ulrika Sparrman, Advokatfirman Södermark, Stockholm. 21 maj Madeleine Bengtsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Tove Cederborg, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Per Gunnarsson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Mikael Holtzberg, Holm Advokatbyrå, Stockholm, Marcus Josefsson, Advokataktiebolaget Affärsjuridik, Göteborg, Eleonore Källstrand, Advokatfirman Arne Söderlund, Södertälje, Lars Lövgren, Archibald Advokatbyrå KB, Göteborg, Viktor Magnell, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Leif Norberg, Allmänna Advokatbyrån i Örebro, Örebro, Susanne Persson, Advokatfirman Gunvor Nilsson AB, Kristianstad, Thomas Pettersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Reberg, Advokatbolaget Andersson, Ek, Ohlin AB, Helsingborg, Anders Thelin, Advokatfirman Berkert, Runelöv & Partners HB, Stockholm, Johan Widholm, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Christer Örnberg, Advokatfirman Carl-G Leissner AB, Stockholm

 

 

 

 

I detta häfte (s. 617–708) har medverkat

 

 


Per Henrik Lindblom, professor i processrätt vid Uppsala universitet
Ove Bring, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet
Stig Strömholm, professor emeritus och f. d. rektor för Uppsala universitet
Bert Lehrberg, professor i civilrätt vid Uppsala universitet
Leif Carbell, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt
Birger Nydrén, bolagsjurist
Bertil Bengtsson, professor och f. d. justitieråd