Svar angående artikel i Svensk Juristtidning 1999 s. 671 ff. med rubriken: Juridikutbildning, etik och stil.
I sin artikel uppmanar Stig Strömholm till debatt om etikens roll i juristutbildningen bl. a. med anledning av textinnehållet i en cd-skiva, som producerats av en f. d. juridikstuderande. Stig Strömholm framför också skarp kritik mot att författaren av texterna presenterades i Jusektidningen under vinjetten ”Månadens medlem”, och uppmanar någon av de fackliga ledarna att klargöra sin syn på publicering och publicitet.
    Som ordförande för Jusek vill jag framföra att tidningen fungerar självständigt i förbundet och att chefredaktören är ansvarig utgivare. Tidningen ägs naturligtvis, som Stig Strömholm påpekar, av Jusek, dvs. medlemmarna. Som medlem beklagar jag införandet av artikeln. Etiska frågeställningar har inte belysts särskilt mycket i juristutbildningen tidigare. Hur det nu är i Uppsala känner jag inte till. Vid Stockholms universitet ingår numera etikfrågor som en del i Juridisk introduktionskurs, med särskilda föreläsningar och som kursfordran min bok ”Etiken i juridiken”. 

Madeleine Leijonhufvud