Personalnotiser

 

 

Ny hovrättspresident
Regeringen har den 26 augusti 1999 utnämnt hovrättslagmannen i Hovrätten för Västra Sverige Gunnel Wennberg, till president i samma hovrätt. Gunnel Wennberg förordnades 1978 till hovrätsassessor i Hovrätten för Övre Norrland. Under flera år var hon rättssakkunnig i Statsrådsberedningen och i Justitiedepartementet. Gunnel Wennberg var även under fler år föredragande i Justititeutskottet. Under åren 1985–1990 var hon departementsråd i Justitiedepartementet. Gunnel Wennberg utnämndes 1990 till hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Sedan den 1 juli 1998 är Gunnel Wennberg särskild juristledamot i Marknadsdomstolen.

 

Justitiedepartementet. Regeringskansliet har 22 juni 1999 som rättssakkunnig med placering i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Charlotta Arvidsson, s. d. som rättssakkunnig med placering i departementet anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Johan Sangborn.
    Departementschefen har 28 maj 1999 anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Katarina Adolfson som sekreterare i kommittén om ansvar och påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (Ju 1999:08), 21 juni anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Katarina Rikte som sekreterare i Mediegrundlagsutredningen (Ju 1999:01), s. d. anställt chefsrådmannen i Uppsala tingsrätt Fredrik von Arnold som sekreterare i kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet (Ju 1999:09), s. d. anställt kammarrätsassessorerna i Kammarrätten i Stockholm

Elisabet Reimers och Cecilia Mauritzon som sekreterare i kommittén om offentlighetsprincipen och IT samt en översyn av sekretesslagen m. m. (Ju 1999:06), 16 augusti anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Peter Adamsson som sekreterare i utredningen om översyn av mönsterskyddslagen, m. m. (Ju 1999:07), s. d. anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Lena Petersson som sekreterare i utredningen om översyn av bisyssleregleringen inom den offentliga sektorn (Fi 1998:12), 26 augusti anställt hovrättsassessorn Bertil Sundin som sekreterare i utredningen om processen i allmän domstol (Ju 1999:11).

 

Hovrätterna. Regeringen har 15 juli 1999 till hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige utnämnt hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, i hovrätten Sigvard Helin. Svea hovrätt har 19 maj 1999 till hovrättsassessorer förordnat fiskal-

932 Notiser SvJT 1999 erna Stefan Nyman och Anders
Reldén, Göta hovrätt har 7 juni till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Henrik Holmberg, Lars Jeppsson och Mårten Tagaeus, Hovrätten över Skåne och Blekinge har 8 juni till hovrättsassessor förordnat fiskalen Ylva Lönnaeus, Svea hovrätt har 9 juni till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Malin Bonthron, Maria Hellberg och Charlotta Riberdahl, Hovrätten för Västra Sverige har 9 augusti till hovrättsassessor förordnat fiskalen Mats Persson, Svea hovrätt har 11 augusti till hovrättsassessorer förordnat fiskalerna Charlotta Arvidsson, Elin Blank, Kirsten Dieden, Magnus Eriksson, Magnus Larsson, Anders Lillienau, Johan Sangborn och Joakim Schaaf.

Tingsrätterna. Regeringen har 10 juni 1999 till lagman i Vänersborgs tingsrätt utnämnt lagmannen i Länsrätten i Dalarnas län Måns Uddenberg, s. d. till rådman i Borås tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Göta hovrätt Eva Olsson, s. d. till rådman i Borås tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Gunnel Alenbratt23 juni till rådman i Göteborgs tingsrätt utnämnt rådmannen Mats Eriksson, s. d. till rådman i Eskilstuna tingsrätt utnämnt hovrättsassessorn Ingegerd Ronge, s. d. till rådman i Vänersborgs tingsrätt utnämnt rådmannen Gunilla Gustafsson, s. d. anställt hovrättsassessorn Per Näslund att inneha en tidsbegränsad anställning som rådman i Sundsvalls tingsrätt, s. d. beslutat att förlänga förordnandet av en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Västra Sveriges för hovrättsrådet Kent Sundqvist, 1 juli till lagman i Helsingborgs tingsrätt utnämnt lagmannen Sigurd Heuman, s. d. till lagman i Katrineholms tingsrätt utnämnt rådmannen Rolf Holmgren, 12 augusti till chefsrådman i Östersunds tingsrätt utnämnt rådmannen Jim Emilsson, s. d. till rådman i Huddinge tingsrätt utnämnt rådmannen Ulf Landin, 19 augusti till lagman i Kristianstads tingsrätt utnämnt rådmannen Ralf G Larsson.

 

 

 

 

I detta häfte (s. 833–932) har medverkat bl. a.

 


Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Per Jonas Nordell, docent
Daniel Stattin, jur. kand.
Ulf Lundqvist, jur. dr och universitetslektor vid Uppsala universitet
Hans Danelius, justitieråd