Personalnotiser

 

 

Ny kammarrättspresident
Regeringen har den 16 december 1999 utnämnt lagmannen i Länsrätten i Mariestad Hans-Jörgen Andersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Jönköping Hans-Jörgen Andersson, som är född 1944, utnämndes till lagman i länsrätten i Skaraborgs län 1991. Dessförinnan tjänstgjorde han som rådman där. Hans-Jörgen Andersson är vice ordförande i Sveriges Domareförbund. Han har också engagerats av Domstolsverket i olika sammanhang bl.a. i verkets utvecklings- respektive utbildningsråd.

 

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt kanslirådet Marcus Bengtsson som departementsråd i departementet (00-02-10).
    Regeringskansliet har anställt rättssakkunniga Joel Brorsson, Karin Kussak och Kristina Svahn Starrsjö samt departementssekreteraren Marcus Bengtsson som kansliråd med placering i departementet (99-1221), jur. dr Petter Asp som ämnessakkunnig med placering i departementet (00-02-04), hovrättsassessorn i Göta hovrätt Patrik Örnsved som rättssakkunnig med placering i departementet (0002-16), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Petra Lundh som rättssakkunnig med placering i departementet (00-0218), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Sundsvall Eva Bjurman som rättssakkunnig med placering i departementet (00-02-22).
    Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Cecilia Persson som sekreterare i utredningen om promillegränsen vid enkelt sjöfylleri m.m. (Ju 1999:15) (99-12-13), revisionssekreteraren Ulrika Carlehäll som sekreterare i Personskadekommittén (Ju 1999:04) (99-12-13), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Bob Nilsson
Hjorth som sekreterare i utredningen om kooperativ hyresrätt (Ju 1999:14) (99-12-13),

hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Anders Heiborn som sekreterare i Säkerhetstjänstkommissionen (Ju 1999:09) (99-1221), revisionssekreteraren Roy Johansson som sekreterare i utredningen om genomförande av polisregisterlagstiftningen (Ju 2000:01) (00-0121). Departementschefen har förordnat rådmannen Jan Carlström som sekreterare i utvärderingen av 1998 års val (Ju 1997:13) (00-01-12).

Utbildningsdepartementet
Regeringen har tillagt hovrättsrådet, jur. dr Peter Fitger professors namn.

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Västra Sverige Kjell Björnberg till hovrättslagman i hovrätten (99-12-02), chefsrådmannen Barbro Thorblad till hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige (99-12-02), kanslirådet Lennart Östblom till hovrättsråd i Göta hovrätt (99-1202), hovrättsrådet, tillika tf. vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Västra Sverige Kent Sundqvist till hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i hovrätten (00-01-27),

202 Notiser SvJT 2000 hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, i Hovrätten för Nedre Norrland Peter Borgström till hovrättsråd i Svea hovrätt (00-0127).
    Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Katarina Grén till hovrättsassessor (99-10-06), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalerna Lena Peterson och Anna Täcklind till hovrättsassessorer (99-1008), Hovrätten för Nedre Norrland har förordnat hovrättsfiskalerna Katarina Becker och Lise-Lott Johansson till hovrättsassessorer (99-11-25), Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Katarina Back, Karin
Lilja och Göran Starkebo till hovrättsassessorer (99-12-01), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalerna Ulrika Rogland Kongstad, Annika Malm och Margita Åhsberg till hovrättsassessor (99-12-03), Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anna-Maj Hultgård till hovrättsassessor (99-12-15), Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Susanne Allgårdh till hovrättsassessor (00-01-10), Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalerna Fredrik Holmberg och Jonas Myrdal till hovrättsassessorer (00-01-12), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat hovrättsfiskalen Eva Kjaersgaard-Olsson till hovrättsassessor (00-02-04), Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Patrik Örnsved till hovrättsassessor (00-02-07),
Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Marie Axelsson till hovrättsassessor (00-02-11).


Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt rättssakkunnige Klas Reinholdsson till rådman vid Jakobsbergs tingsrätt (99-12-02), hovrättsassessorn Lars Holmgård till rådman vid Sunne tingsrätt (0001-27), utredningssekreteraren Mats Loberg till rådman vid Lunds tingsrätt (00-01-27),

Regeringen har anställt rådmannen Paul Rebane på tidsbegränsat förordnande som lagman vid Arvika tingsrätt (00-02-03).

Kammarrätterna
Regeringen har beslutat att tf. kammarrättspresidenten i Kammarrätten i Sundsvall Björn Ekman skall ha en tidbegränsad anställning som kammarrättspresident i kammarrätten tills vidare, dock längst t.o.m. den 31 december 2000 (99-12-02), Regeringen har utnämnt rådmannen Gert Svensson till kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (99-12-02), Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Lars
Dahlström till kammarrättsassessor (99-10-19), Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Johan Axelsson och Joakim Sigfridsson till kammarrättsassessorer (99-12-06),
Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalen Maria Braun till kammarrättsassessor (99-12-21), Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Angela Öst till kammarrättsassessor (0001-11), Kammarrätten i Jönköping har förordnat kammarrättsfiskalen Åsa Holmgren till kammarrättsassessor (00-02-11).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rättssakkunniga Eva Frånlund Althin till rådman i Länsrätten i Gävleborgs län (00-01-27), kammarrättsrådet Göran Schiller till chefsrådman i Länsrätten i Göteborg.

 

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm Katarina Ringertz som kammaråklagare vid samma myndighet.

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Torgny Andersson, Vimmerby, Maria Gill, Mannheimer Swartling Ad-

SvJT 2000 Notiser 203 vokatbyrå AB, Göteborg, Katarina
Goulet, Advokatfriman Vinge KB, Bryssel, Belgien, Anders Hillén, Advokatfirman Actum AB, Malmö, Katarian Colliander Lindgren, Advokatfirman Björkdal & Rading Ploman HB, Lund, Lars Lindholm, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå KB, Stockholm, Lars-Göran Lövgren, Advokat G L Johansson i Stockholm AB, Stockholm, Christian Olsen, Berglund & Co Advokatbyrå HB, Göteborg, Gabriel Svedberg, Advokatfirman Lindahl HB, Uppsala (99-09-03), Tomas Ekbrand, Fryklund och Bergenhem Advokatbyrå, Göteborg, Synnöve Foghed Gillberg, Advokatfirman Cumtell AB, Halmstad, Anders Forssberg, Juristfirman Anders Forssberg AB, Stockholm, Agneta Friberger, Advokatbyrån Göran Wernstedt AB, Stockholm, Martin Geiger, Hengeler Mueller Weitzel Wirtz, Frankfurt am Main, Tyskland, Torbjörn Gelfgren, Nueva Andalucia, Spanien, Anne-Cécile Hansson-Lecoanet, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Linklaters & Alliance, Paris, Frankrike, Carl-Fredrik Hedenström, Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm KB, Stockholm, Sophie Hulthén, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, Bryssel, Belgien, Sofia Hultin, Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm KB, Stockholm, Lars Hurtig, Advokatfirman Eva Hagström, Stockholm, Tomas Krokström, Krokströms Advokatbyrå AB, Hudiksvall, Johan Larsson, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars B Melin, Advokatfirman Delphi & Co KB, Göteborg, Maria
Ohlin, Juristbyrån Maria Ohlin HB, Lomma, Jonas Olsson, Advokataktiebolaget Nordic Law, Lund, Peter Sarkia, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Helene Svensson, Hamilton & Co Advokatbyrå Växjö HB, Växjö, Pernilla Tallinger,
Advokatfirman Lena B Larsson, Kristianstad, Susanne Wiklund, Rosengrens Advokatbyrå KB, Uddevalla, Anneli Östergren, Advokat Torsten Bäckstrand AB, Visby (99-10-15), Torbjörn Ivarsson, Advokatfirman Delphi & Co AB, Linköping (99-1022), Karl-Fredrik Björklund, Advokatfirman Wesslau & Partners HB, Stockholm, Mikael Edström, Ormonde Goldie Advokatbyrå AB, Stockholm, Martin Ekvad, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Eriksson, Advokatbyrån Bratt & Feinsilber, Stockholm, Susanna Feinberg, Advokatfirman Bergling & Partners KB, Stockholm, Dag Fredlund, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Magnus G Graner, Johnsson & Johnson Advokatbyrå KB, Stockholm, Per Granström, Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm HB, Stockholm, Lisa Göransson, Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB, Stockholm, Mattias Hedwall, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Einar Kalman, Juristhuset-Lawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Patrik Lindh, Lagbergs Advokatbyrå AB, Göteborg, Anders Lückander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Pernilla Magnusson, Advokatfirman Kvinnojuristen, Örebro, Per Mildner, Advokatfirman Lars Gruber AB, Ystad, Joakim A Nyman, Sjöbergs Advokatbyrå HB, Östersund, Ulf Rapp, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Jörgen Rosén, S Brunnström Advokat AB, Landskrona, Susanne Rudholm, Hans Öberg Advokatbyrå AB, Täby, Göran Silfverswärd, Hellström & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Christina Sköllerholm, Advokatfirman Södermark, Stockholm, Zoran Stambolovski,Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Gunnar Tengroth, Advokatfirman Glimstedt Stockholm HB, Stockholm (99-11-18 och 19), Johnny Andersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsinborg, Jens Bengtsson, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Henrik Borna, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Anders Broberg, Björn Askerlund Advokatbyrå, Stockholm, Peter Cademan, Advokatfirman Glimstedt Norrköping HB, Norrköping, Mats Dahlgren, Advokatfirman Olof Ahlstedt HB, Göteborg, Petra Edenström, Advokatfirman Abersten och Larsson, Sundsvall, Rickard Engström, CMS Tisell Advo-

204 Notiser SvJT 2000 katfirma AB, Stockholm, Lennart Ernstson, , CMS Tisell Advokatfirma AB, Stockholm, Birgitta Fernlund, Advokaterna Ljunggren & Öberg HB, Gävle, Anders Gahnström, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Lars Hörberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Mats Johnsson, Liedekerke Siméon Wessing Houthoff, Bryssel, Belgien, Jens Karlsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Åsa Korths-Aspegren, Advokatbyrån Korths-Aspegren AB, Osby, Carl Magnus Lundqvist, Advokatfirman Urban Olson AB, Stockholm, Fredrik Niklasson, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Patric Olofsson, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå i Göteborg, Göteborg, Clea Sangborn, Advokaterna Arrhenius & Eriksson AB, Stockholm, Mikael Smedeby, Advokatfirman Lindahl HB, Uppsala, Christer
Söderberg, Advokatbolaget Anders Norman AB, Uppsala, Maria Söderpalm, Juristbyrån Maria Söderpalm, Malmö (99-12-17). Anna Björklund Thorstensdotter, Advokatgruppen i Stockholm AB, Stockholm, Ulf Edebrink, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Tobias Fälth, Sju Advokater HB, Stockholm, Caroline Hammarlund, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Dan Hanqvist, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Susanna Jonsson, Advokat Ove Jonsson AB, Stockholm, Git Juhlin, Advokaterna Juhlin Kruse Berggren HB, Klippan, Anders Kinntorph, Advokataktiebolaget Nordic Law, Göteborg, Lennart Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Madeleine Law, Dawson & Co, London, Storbritannien, Fredrik Linder, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Johan Palmgren, Ahlgrens Advokatbyrå HB, Umeå, Ola Paulsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Fredrik Rydin, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Jörgen Sandquist, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Ingeborg Simonsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Erik Spandow, Hamilton & Co Advokatbyrå i Göteborg HB, Göteborg, Mikael Swahn, Sandart & Partners Advokatbyrå, Stockholm, Erik Söderlind, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Anna-Karin Sörman, Advokatfirman Elisabeth Sandström, Norrtälje, Lotta Westerlund, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (00-01-28).