European Law Moot Court CompetitionJuridiska institutionen vid Uppsala universitet stod den 10–12 februari 2000 som värd för en av de fyra regionfinalerna i European Law Moot Court Competition. Denna rättegångstävling i EG-rätt för juris studerande i Europa arrangeras årligen av European Law Moot Court Society (ELMC Society). Tävlingen är uppdelad i tre steg. Den inleds på hösten med att de deltagande lagen skriver inlagor. I februari året därpå hålls fyra regionfinaler på olika platser i Europa och i mars samma år en slutlig final vid EG-domstolen i Luxemburg. Tävlingsspråket är engelska och franska. Såväl den rättsliga analysen som det skriftliga och muntliga framförandet poängsätts av domarna.
    I regionfinalen i Uppsala tävlade tio lag (ca 40 studenter), av vilka ett par lag kom från länder som inte är med i EU, bl.a. Polen. Det österrikiska laget vann. Till bästa representant för Kommissionen, som också hade rätt att yttra sig i målet, utsågs en medlem av det tyska laget. En annan medlem av detta lag utsågs till bästa talare. Domare i regionfinalen var Avocat Monica Cunningham, Bryssel, professor Deirdre Curtin, Utrecht, professor Rosa Greaves, Durham, Barrister Mark Hoskins, London, rättschefen Lotty Nordling, Stockholm, professor dr Sacha Prechal, Tilburg, Honorary Director General Antonio Sacchettini, Bryssel samt regeringsrådet Göran Schäder, Stockholm. European Law Moot Court Societys hemsida har adress: www.elmc. org.
Henrik Matz