Personalnotiser

Ny president i Kammarrätten i Sundsvall
Regeringen har den 29 juni 2000 utnämnt t.f.
presidenten i Kammarrätten i Sundsvall Björn
Ekman till president i Kammarrätten i Sunds
vall.

Björn Ekman förordnandes år 1971 till hovrättsassessor i Hovrätten för Nedre Norrland. Under åren 1972–1974 var han rådman i tingsrätt. Han har sedan år 1974 tjänstgjort i Kammarrätten i Sundsvall, där han varit lagman sedan år 1992 och t.f. president sedan år 1998.

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 28 augusti 2000 utnämnt
ordföranden i Skatterättsnämnden Stefan Ersson till regeringsråd. Stefan Ersson, som är född 1945, förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1980. Han var rättssakkunnig i Finansdepartementet 1977–1987 och departementsråd i samma departement 1987–1996. Han är sedan 1996 ordförande i Skatterättsnämnden. Stefan Ersson har som expert eller sakkunnig medverkat i flera statliga utredningar.

Justitiedepartementet kanslirådet Helena Jäderblom som ämnesråd med placering i departementet (00-06-26), Regeringskansliet har anställt kansliråden Agneta Bäcklund, Nils
Cederstierna, Christine Lager, Monika

Olsson, Erik Wennerström, Anita Wick
ström samt sakkunnige Peter Fitger som ämnesråd med placering i departementet (00-06-16),

rättssakkunnige Roger Petersson som kansliråd med placering i departementet (00-06-26), kanslirådet Per Sundberg som ämnesråd med placering i departementet (00-06-27), departementssekreteraren Peter
Bringle samt rättssakkunniga Erica

Hemtke, Anne Holm, Stefan Johansson,
Henrik Kjellin, Kenneth Nordlander, Monika Sörbom, Ulf Wallentheim och Magnus Medin som kansliråd med placering i departementet (00-0616),

ämnessakkunniga Agneta Essén som kansliråd med placering i departementet (00-06-27), hovrättsassessorn i Göta hovrätt Jan Josefsson som rättssakkunnig med placering i departementet (00-0705), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Kenneth Nordback som rättssakkunnig med placering i departementet (0006-20),


Departementschefen har anställt
hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Madeleine Westberg som sekreterare i utredningen

SvJT 2000 763 om ägarlägenheter (Ju 2000:04) (0007-20).

Regeringsrätten
Regeringen har förordnat
regeringsrådet Anders Swartling att vara ordförande på avdelning i Regeringsrätten (00-08-24).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättsrådet, tillika t.f. vice ordförande på avdelning Robert Nordh till hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (00-06-15), rådmannen Ola Pettersson till hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Nedre Norrland (00-06-15), hovrättsråden Bo Wiegert, Rolf
Lundmark och Ingegerd Thuresson till
hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt (00-0621), departementsrådet Bertil Ahnborg, kanslichefen Anders Eka, kanslirådet Erik Sundström och revisionssekreteraren Unto Komujärvi till hovrättsråd i Svea hovrätt (00-06-21), tingsfiskalen, f.d. advokaten Mats
Fällström till hovrättsråd i Hovrätten
för Nedre Norrland (00-06-21), Regeringen har anställt hovrättsrådet Cecilia Gilljam på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (00-06-15), Svea hovrätt har anställt hovrättsassessorn Björn Hansson som kanslichef i hovrätten (00-07-01), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Carina Bring, Charlotte Brodin,
Annica Hellström, Amina Lundqvist,

Olof Simonsson och Axel Taliercio till
hovrättsassessorer (00-05-31),
Göta hovrätt har förordnat fiska
lerna Rikard Backelin, Dan Sjåstad och Ylva Teurneau till hovrättsassessorer (00-06-07), Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalerna Charlotte Driving, Peter Islander, Anders Heintze och Carolin Åberg till hovrättsassessorer (00-06-21),


Svea hovrätt har förordnat fiska
lerna Britt-Marie Majetic och Mattias
Jonsson Wahlstedt till hovrättsassesso
rer (00-06-29).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt
kanslichefen vid Datainspektionen Margareta Åberg till kammarrättslagman i Kammarrätten i Göteborg (00-06-08), t.f. kammarrättslagmannen Sune
Häggbom till kammarrättslagman i
Kammarrätten i Sundsvall (00-0608), regeringsrättssekreteraren EvaLotta Grip till kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping (00-06-21), Regeringen har anställt kammarrättsrådet Thomas Wijkman på en tidsbegränsad anställning som kammarrättsråd, tillika vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm (00-08-17), Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Viveca Strangert, Anette Briheim och Kristina Wirdemark till kammarrättsassessorer (00-06-21).


Tingsrätterna

Regeringen har utnämnt
departementsrådet Johan Kvart till rådman i Ängelholms tingsrätt (0006-15), rådmannen Jan Öhman till chefsrådman i Stockholms tingsrätt (0008-17), föredragande Hans Göran Åhgren till rådman i Mora tingsrätt (00-0817).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt
rådmannen Ylva Johansson till lagman i Länsrätten i Västernorrlands län (00-08-17), Regeringen har anställt rättssakkunnige Magnus Åhammar på en tidsbegränsad anställning som rådman i Länsrätten i Stockholms län (00-06-15).

764 Notiser SvJT 2000 Hyresnämnderna
Regeringen har anställt
hovrättsrådet Hans Karlbom som hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm (00-06-21).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt
assistentåklagaren Klas Lorefors som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (00-0622), assistentåklagaren Tord Edlund som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (00-0725), assistentåklagaren Eva Thunegard som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (00-0814).


Polisväsendet

Regeringen har anställt
överåklagaren Jan Danielsson vid Åklagarmyndigheten i Stockholm som säkerhetspolischef och generaldirektör vid Säkerhetspolisen (0008-17).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Kristina Einarsson, Nils Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Eric Frieberg, Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, Stockholm, Ulf Gardner, Advokatfirman Freij, Lorenius & Partners KB, Stockholm, Heléne Gestrin, Advokaterna Orrenius & Cederberg HB, Motala, Peder Hammarskiöld, Advokatfirman Bill Andréasson, Stockholm, Sofia Hedéen, Advokaterna Carlström & Linderberg, Karlstad, Lucie Holmqvist Skantz, Advokaterna Chorell & Formark, Eskilstuna, Martin Kjebón, Liljeström Lundquist Advokatbyrå HB, Stockholm, Anders
Lindstrand, Advokataktiebolaget A J
Lindstrand, Göteborg, Ove Lundgren, Advokatfirman Hagström, Nacka, Anette Nilsson, Advokatfirman Lindahl HB, Örebro, Gunnel Svanberg, Juristfirman Palo-Svanberg, Luleå, Margareta Särnås-Larsson, Juristfirman Margareta Särnås, Göteborg, Johan Åkermark, Advokatfirman Peter Althin, Ola Salomonsson, Per Liljekvist HB, Stockholm (00-06-21).