Personalnotiser

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt
kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Stockholm Anette Briheim som rättssakkunnig med placering i departementet (00-09-13), biträdande chefsjuristen Per Lagerud som ämnessakkunnig med placering i departementet (00-10-05), Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Skåne och Blekinge Nils Petter Ekdahl som sekreterare i utredningen om straffansvar för brott mot mänskligheten och andra internationella brott enligt folkrätten (Ju 2000:07) (00-10-23), kammarrättsassessorn Peder Liljeqvist som sekreterare i utredningen om behandlingen av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder (Ju 2000:08).

Näringsdepartementet
Regeringskansliet har anställt
kanslirådet Olof Hedberg som ämnesråd med placering i departementet (00-09-04), rättssakkunniga Jan Stålhandske,
Fredrik Ahlén, Marinette Andersson och
Helena Larsson som kansliråd med placering i departementet (00-0904).

Miljödepartementet
Regeringskansliet har anställt
kanslirådet Håkan Hallstedt som ämnesråd med placering i departementet (00-10-01).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt
hovrättsrådet Lennart Morard att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige (00-10-19), Göta hovrätt har förordnat fiskalen Helen Yngwe till hovrättsassessor (0009-29), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Anti Avsan, Ulrika Berg, Caroline


Hindmarsh, Eva Reldén och Kristine

Skår till hovrättsassessorer (00-08
09),
Hovrätten över Skåne och Ble
kinge har förordnat fiskalen Ann
Louise Roos till hovrättsassessor (00
09-08), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Anna Avenberg, Patrik Håkansson och Björn Skånsberg till hovrättsassessorer (00-09-27), Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalen Susanna Gustafsson till hovrättsassessor (00-09-29).


Kammarrätterna

Kammarrätten i Jönköping har för
ordnat kammarrättsfiskalerna Niclas
Hermansson och Ola Holmén till
kammarrättsassessorer (00-09-21), Kammarrätten i Stockholm har förordnat kammarrättsfiskalerna Christer Filis och Anders Andersson till kammarrättsassessorer (00-09-27).


Tingsrätterna

Regeringen har utnämnt
rådmannen Håkan Körner att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt, föredragande Hans Cappelen-Smith att vara rådman i Solna tingsrätt, kronodirektören Runar Viksten att vara rådman i Stockholms tingsrätt, förste länsassessorn Anders Bengtsson att vara rådman i Växjö tingsrätt, rådmannen Annika Bläckberg att vara rådman i Ronneby tingsrätt, hovrättsrådet Lise-Lotte Bäckström att vara rådman i Ronneby tingsrätt, rådmannen Karl-Ivar Andersson att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt, hovrättsrådet Arne Skoog att vara rådman i Örnsköldsviks tingsrätt (00-10-19), Regeringen har beslutat att lagmannen i Västerås tingsrätt Per Kjellson tills vidare även skall vara lagman i Sala tingsrätt (00-08-31), Regeringen har förordnat lagmannen Peter Rosén på en tidsbegränsad anställning som lagman i Ronneby tingsrätt,

SvJT 2000 Notiser 993t.f. rådmannen Maria Wetterstrand på en tidsbegränsad anställning som rådman i Sollentuna tingsrätt (0010-05), Regeringen har utnämnt och förflyttat rådmännen Klas Reinholdsson,
Ulf Christiansson och Agneta Claesson

Norell att vara rådmän i Sollentuna
tingsrätt (00-10-05).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt
kanslirådet Annika Lowén att vara rådman i Länsrätten i Stockholms län (00-10-19).

Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt
kammarrättsassessorn Minnaliisa
Lundblad som rättssakkunnig före
dragande hos Riksdagens ombudsmän (00-10-24).

Justitiekanslern
Regeringen har anställt
hovrättsrådet Anders Eka som t.f. byråchef hos Justitiekanslern (00-1019).

Åklagarväsendet
Regeringen har anställt
överåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Umeå Björn Ericson som överåklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (00-10-26).

Polisväsendet
Regeringen har anställt
länspolismästaren vid Polismyndigheten Gotland Carin Götblad som biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län, polismästaren vid Polismyndigheten i Stockholms län Sune Sandström som biträdande länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län (00-10-19).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits
Monique C. Amundson, Advokatfirman NOVA HB, Malmö, Mats Björkman, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm, Kristina Forsbacka, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Carl
Georgsson, Advokatfirman Nordia

HB, Stockholm, Niklas Gerstenfeld,
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
AB, Malmö, Alexandra Hall, Advokatfirman Jan-Anders Hybelius, Malmö, Johan N Hallén, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Göteborg, Dennis Harding, Företagsjuristerna i Södertälje AB, Södertälje, Mats Hesselrud, Advokatfirman Morssing & Nycander AB, Stockholm, Jan Holmberg, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Eric Jernryd,
Advokatfirma Sven Jernryd AB,
Lund, Lars Jähresten, Advokatfirman Chorell AB, Eskilstuna, Torbjörn Koivisto, Advokatfirman Lindahl KB, Uppsala, Claes Kronström, Advokatfirman Bergman och Persson HB, Landskrona, Christina Lehto, Advokaterna Kaiding & Ljungdahl & Marcusson, Luleå, Åke Lewensjö, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Jonas
Lidholm, Mannheimer Swartling Ad
vokatbyrå AB, Göteborg, Magnus
Lindsten, Advokaterna Håkansson &
Palm AB, Karlskrona, Håkan R:son
Matz, Holm Advokatbyrå, Stock
holm, Mikael Nilsson, Advokat Helen Wiwen-Nilsson AB, Malmö, Hans
Anders Odh, Advokatbyrån Ström &
Gulliksson AB, Malmö, Mats Ohlén,
Advokatfirman Lindahl KB, Stock
holm, Jens Olsson, Advokatbyrån Ström & Gulliksson, AB, Malmö, Björn Sjölander, Juristhuset, Björn Sjölander, Göteborg, Henrik Snellman, Hamilton & Co Advokatbyrå Växjö HB, Växjö, Ulrika Strömbom,
Advokatbyrån Hellgren Linander
KB, Stockholm, Mart Tamm, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Maria Tufvesson, Maria Tufvesson Juristbyrå AB, Höganäs, Martin Wedén,
Wistrand Advokatbyrå, Göteborg
(00-10-12).

Universiteten
Rektor vid Uppsala universitet har
befordrat Iain Cameron, Maja Kirilova Eriksson och Göran Lysén till professorer i folkrätt fr.o.m. den 1 maj 2000 (00-08-24), Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har utsett Thomas Bull till docent i offentlig rätt fr.o.m. den 15 maj 2000 (00-08-24).