PersonalnotiserJustitiedepartementet
Regeringen har anställt ämnesrådet Nils Cederstierna att vara departementsråd i departementet (01-02-01). Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Marie-Louise Ollén som rättssakkunnig med placering i departementet (01-02-13). Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Christina Lindahl som sekreterare i utredningen om översyn av polisens arbetsuppgifter (Ju 2000:17) (01-02-13).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsassessorn Gertrud Forkman och ämnessakkunniga Charlotte Waas

att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Sundsvall (01-02-01).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättspresidenten i Hovrätten över Skåne och Blekinge Lars Eklycke att vara lagman i Falu tingsrätt (0102-01), chefsrådmannen vid Stockholms tingsrätt Lars Lindström att vara lagman i Solna tingsrätt (01-02-01), hovrättsassessorn Bengt-Åke Jönsson att vara rådman i Hässleholms tingsrätt (01-02-01).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt regeringsrättssekreteraren Mikael
Ocklind att vara rådman i Länsrätten i Mariestad (01-02-08).

I detta häfte (s. 101–204) har medverkat bl.a.


Stig Strömholm, professor emeritus och f.d. rektor för Uppsala universitet Laila Freivalds, förbundsdirektör och f.d. justitieminister Svante Nycander, f.d. chefredaktör Heike Jung, professor i straffrätt vid Universität des Saarlandes, Saarbrücken Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet Lars Haglind, kanslichef i Riksdagens lagutskott Per Persson, föredragande i Riksdagens lagutskott Lars Edlund, advokat, Advokatfirman Vinge i Stockholm Hans Danelius, justitieråd Bertil Bengtsson, professor och f.d. justitieråd Joakim Nergelius, docent i konstitutionell rätt vid Lunds universitet