Personalnotiser

Ny Justitiekansler
Regeringen har den 23 maj 2001 utnämnt rättschefen i Justitiedepartementet Göran Lambertz till ny Justitiekansler. Göran Lambertz utnämndes till assessor i Svea hovrätt 1989. Han anställdes samma år i Justitiedepartementet. 1994 utnämndes han till departementsråd och chef för enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt. Sedan 1997 har Göran Lambertz varit rättschef i Justitiedepartementet med ansvar för lagstiftningen på det civilrättsliga området. Han medverkar i redaktionen för Svensk Juristtidning. Göran Lambertz kommer från Kisa i Östergötland och bor i Uppsala. Han tillträder ämbetet den 1 oktober 2001.

Justitiedepartementet
Regeringen har anställt ambassadören Dan Eliasson som statssekreterare i Regeringskansliet. Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt John Ahlberk som rättssakkunnige med placering i departementet (0104-24), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Margita Åhsberg som rättssakkunnig med placering i departementet (01-04-24), rättssakkunnige Anders Lindgren som kansliråd med placering i departementet (01-05-15). Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Maria Lockman som sekreterare i utredningen om granskning av förfarandet vid brottsutredningen i samband med Osmo Vallos dödsfall (Ju 2000:14) (01-0424), hovrättsassessorn i Göta hovrätt Johan Sjöö som sekreterare i utredningen om finansiell rådgivning till konsumenter (Ju 2001:03) (01-0515).

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat fiskalen John Ahlberk till hovrättsassessor(0105-02),

Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalen Helena Nilsson till hovrättsassessor (01-0504).

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt revisionssekreteraren Dag Feurst att vara rådman i Mora tingsrätt (0104-26), rådmännen Jan-Gunnar Forsblad och Agneta Frick att vara rådmän i Jönköpings tingsrätt (01-04-26), revisionssekreteraren Marianne Nilsson att vara rådman i Växjö tingsrätt (01-04-26), hovrättsassessorn Jeanette Lindberg att vara rådman i Östersunds tingsrätt (01-04-26), rådmannen Runar Viksten att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (01-05-03), rådmannen Mats Sjösten att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (01-05-03).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsassessorn Rickard Sahlsten att vara rådman i Länsrätten i Göteborg (01-04-26).

536 Notiser SvJT 2001Justitiekanslern
Justitiekanslern har förordnat hovrättsassessorn i Hovrätten för Övre Norrland Karin Palmgren Goohde att vara föredragande hos Justitiekanslern (01-04-26), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Stefan Nyman att vara föredragande hos Justitiekanslern (01-04-27).

Hyresnämnderna
Regeringen har anställt hovrättsassessorn Bob Nilsson Hjorth att vara hyresråd i Hyresnämnden i Malmö (01-04-26).

Polisväsendet
Regeringen har anställt polismästaren Lennart Saläng som länspolismästare vid Polismyndigheten i Jämtlands län (01-04-19), polismästaren Annette Wilén som länspolismästare vid Polismyndigheten i Gotland (01-04-19), biträdande länspolismästaren Matts Johansson som länspolismästare vid Polismyndigheten Dalarna (01-04-19).

I detta häfte (s. 433–536) har medverkat bl.a.


Mauritz Bäärnhielm, f.d. hovrättsråd
Bill W. Dufwa, professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Per Samuelsson, adj. professor

Sia Spiliopoulou Åkermark, jur.dr

Olle Mårsäter, universitetsadjunkt vid Uppsala universitet

Rolf H. Lindholm, jur.dr och f.d. minister i Utrikesdepartementet

Henrik Johansson, jur.kand., tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt
Håkan Strömberg, professor emeritus
Anders Victorin, professor vid Stockholms universitet

Lars Gorton, professor i bankrätt vid Lunds universitet