Personalnotiser Justitiedepartementet
Regeringen har förordnat departementsrådet Thomas Rolén att vara expeditionschef i Justitiedepartementet och departementsrådet Christina Weihe att vara rättschef i Justitiedepartementet (01-08-09).
    Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn Håkan Lundquist som rättssakkunnig med placering i departementet (01-07-12), ämnessakkunnige Ari Soppela som kansliråd med placering i departementet (01-09-05).
    Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Erik Wendel som sekreterare i kommittén för översyn av polisens arbete för att säkra ordningen, värna demonstrationsfriheten och stärka den enskildes rättstrygghet i samband med stora evenemang (Ju 2001:08) (01-08-29).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt revisionssekreteraren Liselotte Rågmark att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (01-08-23).


    Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalen Ulf Ahlström till hovrättsassessor(01-06-01), Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat fiskalen Christina Brink till hovrättsassessor (01-0828).

 

Åklagarväsendet
Regeringen har utnämnt överåklagaren vid Riksåklagaren Catharina Bergquist Levin att vara biträdande riksåklagare (01-08-23). Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Daniel Edsbagge som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (01-07-30), assistentåklagaren Daniel Brodén som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Umeå (01-08-27), assistentåklagaren Stina Lundqvist som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (01-08-27), assistentåklagaren Kristina Persson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (01-08-27).

 

 

 

I detta häfte (s. 637–744) har medverkat bl.a.

 

 


Bo Svensson, justitieråd Roberth Nordh, jur.dr, hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge Anita Wickström, ämnesråd i Justitiedepartementet Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet Lars Haglind, kanslichef i Riksdagens lagutskott Per Persson, föredragande i Riksdagens lagutskott Edmund Gabrielsson, f.d. generaldirektör Johan Hirschfeldt, president i Svea hovrätt Dag Victor, justitieråd Peter Prom, chefsrådman vid Stockholms tingsrätt