Personalnotiser

Nytt regeringsråd
Regeringen har den 25 oktober 2001 utnämnt ordföranden i Skatterättsnämnden Peter Kindlund till regeringsråd. Peter Kindlund, som är född 1944, förordnandes till kammarrättsassessor vid Kammarrätten i Jönköping 1984. 1992 utnämndes han till departementsråd i Finansdepartementet där han senast varit chef för enheten för skatteadministration och personbeskattning. Sedan år 2000 är han ordförande i Skatterättsnämnden, avdelningen för direkt skatt. Peter Kindlund har som expert och sakkunnig deltagit i flera statliga utredningar på skatterättens område. Han har författat ett antal skatterättsliga publikationer.

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt kanslirådet Agneta Essén som ämnesråd med placering i departementet (01-10-11). Departementschefen har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Peder Bjursten som sekreterare i Göteborgskommittén (Ju 2001:08)(01-10-10).

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt tf. rådmannen Solveig Östbye Laitinen att vara hovrättsråd i Hovrätten för Nedre Norrland (01-10-18).
    Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalerna Kristina Ohlsson och Caroline Björne till hovrättsassessorer (01-09-26), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Catrine Björkman, Per Lennerbrant och Åsa Marklund Andersson till hovrättsassessorer (01-10-03), Svea hovrätt har förordnat fiskalerna Tobias Eriksson och Viktoria Lindgren till hovrättsassessorer (0111-07).

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Håkan Berglin att vara lagman i Kammarrätten i Stockholm (01-10-18), verksjuristen Eva Linnander a t t vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm.

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt utredningssekreteraren Ulf Ljungdahl att vara rådman i Eksjö tingsrätt (01-10-18), rådmannen Peter Stangendahl att vara rådman i Västmanlands tingsrätt (01-10-18), hovrättsrådet Börje Dahlberg att vara rådman i Örebro tingsrätt (0110-18), administrative direktören Bengt Olsson att vara rådman i Hässleholms tingsrätt (01-10-18), rådmannen Stefan Wikmark att vara chefsrådman i Göteborgs tingsrätt (01-10-25), tf. rådmannen Katarina Påhlsson att vara rådman i Göteborgs tingsrätt (01-10-25).

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt jur.kand. Margit Andersdotter Knutsson och skattejuristen Mari Andersson att vara chefsrådmän i Länsrätten i Stockholms län (01-10-25).

962 Notiser SvJT 2001Riksdagens ombudsmän
Riksdagens ombudsmän har anställt kammarrättsassessorn Marie Wessling att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (01-10-08), regeringsrättssekreteraren Gunnar Gustafson att vara rättssakkunnig föredragande hos Riksdagens ombudsmän (01-10-22).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagaren Andrèa Erliden som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (01-1018).

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Eva Almström, Advokatfirman Almström & Norén AB, Markaryd,Staffan Brandt, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Björn Breitfeld, Advokatfirman Wåhlin HB, Göteborg, Nämi Broms, Broms Advokatbyrå AB, Stockholm, Maria Eiderholm, Advokatfirman Lindberg & Saxon HB, Stockholm, Sten Gejrot, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Stockholm, Mats Hansson, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Peter
Hedberg, Nihlmarks Advokatbyrå AB, Stockholm, Lars-Evert Johansson, Advokatfirman Jan Bredin AB, Kungälv, Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Hilkka-Riitta Kovanen, Advokatbyrån JuristForum AB, Haparanda, Tobias
Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Joakim Lavér, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, Stockholm, Sven Lejon, Skantzes Advokatbyrå HB, Jönköping, Jenny
Lidander Säterberg, Archibald Advokatbyrå AB, Göteborg, Alexandra
Lyckman, Advokatbyrån Jürgen Koch, Täby, Maria-Pia Midenbäck
Hope, Advokatfirman Vinge KB, London, Kristina Månsson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Maria Nisell, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Stockholm, Jesper Prytz, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Lars Erik Reje, Advokatfirman ALLIANS AB, Stockholm, Mats Sacklén, White & Case, London, Olof Stenström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Malin H Thunberg, Nihlmarks Advokatbyrå AB, Stockholm (01-06-14), David Anderberg, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Annette Andersson, Advokatfirman Vinge KB, Göteborg, Katarina Behrens, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Malmö, Mikael Bock, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm, Bengt Bråstad, Advokatbyrån JuristForum AB, Stockholm, Ann-Christine Christensson, Advokatfirman Sjöberg & Strömberg AB, Stockholm, Clas Dalén, Lidingö, Jan Dernestam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Pernilla Frisk, Archibald Advokatbyrå AB, Göteborg, Jan Gerdén, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Urban Gilborne, Advokatbyrå AB Louise Gilborne, Göteborg, Jenny Grundén, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm, Peter Gustafsson, Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB, Borås, Bo Hagsten, Kungsbacka Advokatbyrå AB, Kungsbacka, Linda Hallstedt, Hansén Advokatbyrå AB, Stockholm, Michael Hansson, Rosengrens Advokatbyrå KB, Uddevalla, Philip Heilbrunn, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Anders

Holmgren, Magnusson Wahlin Advokatbyrå AB, Göteborg, Åsa Holmius, Advokatfirman Delphi & Co KB, Stockholm, Anders Kylhammar, Sandart & Partners Advokatbyrå HB, Stockholm, Jenny Lahrin, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB, Stockholm, Richard Lewinson, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Lindquist, Juristbyrån Per Lindquist, Tyresö, Anders Malm, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Malmström, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Anders Perméus, Advokatfirman Smitt AB, Stockholm, Yvette Rosén, Rosengrens Advokatbyrå KB, Göteborg, Edip Samuelsson, Juristfirman Samuelsson, Malmö, Paula Save, Advokatfirman Hammar KB, Uddevalla, Sascha Schaeferdiek, Cou-

SvJT 2001 Notiser 963dert Brothers Schürmann & Grönberg Advokatbyrå KB, Stockholm, Nils Sköld, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm, Magnus Steen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Olle Stenman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Ola Sundborg, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm, Jesper Sundström, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Therese Tegner, Archibald Advokatbyrå KB, Stockholm, Louise Wassberg, Advokatfirman Edgren & Frylén HB, Kalmar, Carina Wågnäs Blomkvist, Wistrand Advokatbyrå, Malmö, Mathias Östman, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm (01-09-13), Magnus Berg, Advokatfirman NOVA HB, Malmö, Christian Bergqvist, Kilpatrick Stockton Advokat AB, Stockholm, Andreas Hahn, Advokatfirman Glimstedt i Örebro län, Örebro, Zackarias Hallenkrantz, Advokatfirman Hallenkrantz Advokathuset Kronoberg, Växjö, Jens Haneklint, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Martina Hansson, Advokatfirman Nordlander, Stockholm, Marianne Karlsson, Advokatfirman Wennerholm & Öhman HB, Stockholm, Robert Kullgren, Kilpatrick Stockton Advokat AB, Stockholm, Malin Gråberg Lefort, Advokatfirman Delphi & Co KB, Malmö, Peter Lexenberg, Kilpatrick Stockton Advokat AB, Stockholm, Ulrika Magnusson, Advokatfirma Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Lena Nobel, Clemens Wallén Östlund Advokater AB, Stockholm, Pehr Nordgren, Fyrbodals Advokatbyrå AB, Trollhättan, Kristin Nordström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Åsa Olsson, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Sven Oswald, Gaedertz Rechtsanwälte, Hamburg, Anette Rosén, Advokatbyrån Ranstam & Partners HB, Malmö, Clas Schumacher, Advokatfirman Brenner & Co AB, Helsingborg, Katarina Strömholm, Rydin & Carlsten Advokatbyrå AB, Stockholm, Anders Söderlind, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Jan Wedsberg, Advokatfirman Wedsberg, Täby, Hanna Wiksten, Advokatfirman Peter Althin, Ola Salomonsson, Per Liljekvist HB, Stockholm, Håkan Wirén, Archibald Advokatbyrå KB, Malmö, Karl Woschnagg, Wicker, Huber, Hanf Rechtsanwälte und Notare, Frankfurt Am Main (01-1018).

Universiteten
Rektor vid Stockholms universitet har befordrat docent Nils Wahl till professor i europeisk integrationsrätt (01-1108).

I detta häfte (s. 845–963) har medverkat bl.a.


Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Torbjörn Andersson, professor i processrätt vid Uppsala universitet
Anita Wickström, ämnesråd i Justitiedepartementet

Petter Asp, docent i straffrätt vid Uppsala universitet

Mats Melin, regeringsråd

Anders Eka, byråchef hos Justitiekanslern

Mikael Mellqvist, hovrättsråd i Svea hovrätt

Thomas Bull, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet