Inbjudan till världskonferens om familjeliv och mänskliga rättigheter The International Society of Family Law, en organisation bestående av akademiker och praktiker som specialiserar sig i familjerätt, håller sin 11:e världskonferens i Köpenhamn-Oslo den 2–7 augusti 2002. Ämnet för konferensen är ”Familjeliv och mänskliga rättigheter”.
    Flera hundra deltagare från olika delar av världen förväntas delta. Konferensen kommer att fokusera på frågor som betydelsen av internationella konventioner avseende familjeliv, familjeliv och statens rätt att ingripa, rätten till familjeliv och familjeåterförening, mänskliga rättigheter och jämställdhet inom familjen, barnets rättigheter och internationella konventioner, familjerättigheter och bioteknik. Konferensavgiften är $ 450–550 och inkluderar såväl mottagningar som måltider, liksom färjeresan med hytt från Köpenhamn till Oslo. För mer information, se isflworldconference-2002@jus.uio.no; hemsida: www.jus.uio.no/ifp/isfl. Information lämnas också av styrelseledamoten, professor Maarit Jänterä-Jareborg, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, tel. 018-471 26 28.