Personalnotiser

 

 

Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Gunilla
Berglund som rättssakkunnig med placering i departementet (01-1128), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Sundsvall Klara Cederlund som rättssakkunnig med placering i departementet (01-12-11), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Jonas Pontén som rättssakkunnig med placering i departementet (01-12-19), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Marie Axelsson som rättssakkunnig med placering i departementet (02-01-08), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Per Olsson som rättssakkunnig med placering i departementet (02-01-09). Departementschefen har anställt hyresrådet Bob Nilsson Hjort som sekreterare i 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2000:04) (01-1129), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Roy Johansson som sekreterare i utredningen om utvärdering av lagen om allmän kameraövervakning m.m. (Ju 2001:09) (01-12-14). Statsådet Lejon har anställt länsjuristen Lar-Erik Persson som sekreterare i Kommundemokratikommittén (Ju 2000:03) (01-1109), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Ulrika
Geijer som sekreterare i Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06) (01-12-14), hovrättsassessorn i Hovrätten över Skåne och Blekinge Anna
Täcklind som sekreterare i Gränskommunutredningen (Ju 2001:05) (02-01-11).

 

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt rättssakkunniga Lena Lagercrantz som kansliråd med placering i departementet (01-11-12), rättssakkunnige Hjalmar Forsberg som kansliråd med placering i departementet (01-11-16), rättssakkunnige Mikael Åberg som kansliråd med placering i departementet (01-11-20), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Göteborg Nils Vennersten som rättssakkunnig med placering i departementet (01-11-20), hovrättsassessorn i Hovrätten för Västra Sverige Helena Rosén Andersson som rättssakkunnig med placering i departementet (02-0104), kammarrättsassessorn i kammarrätten i Göteborg Lars-Åke
Ström som rättssakkunnig med placering i departementet (02-01-04).

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hovrättsråden, tillika tf. vice ordförandena Cecilia Gilljam och
Lars Clevesköld att vara hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge (01-11-15), sektionschefen Lena Grunditz att vara hovrättsråd i Göta hovrätt (0112-13), rådmannen Helèn Andersson och advokaten Hanserik Romeling att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge (02-01-24). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat fiskalen Anna Trulsson till hovrättsassessor (01-12-21).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kommittésekreteraren Ulrika
Carlehäll, kanslirådet Joakim Mun-

2 Notiser SvJT 2002 ter och revisionssekreteraren Kurt
Ek att vara rådmän i Stockholms tingsrätt (01-11-22), rådmannen Erland Hesslow att vara rådman i Gävle tingsrätt (0112-13), kammarrättsassessorn Jan Källman att vara rådman vid Mariestads tingsrätt (01-12-20), miljöskyddsdirektören Joen Morales att vara miljöråd i Vänersborgs tingsrätt (02-01-24).

 

Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalen Helen Lövung till kammarrättsassessor (01-11-30).

 

Länsrätterna
Regeringen har utnämnt rådmannen Jan Källman att vara rådman vid Mariestads tingsrätt och länsrätten i Mariestad (02-0124).

 

Hyresnämnderna
Regeringen har anställt ordförande i Utlänningsnämnden Charlotte Alvsing, hovrättsassessorn i Svea hovrätt Anna Nygren Malmenfelt och revisionssekreteraren Sven Jönson att vara hyresråd i Hyresnämnden i Stockholm (0201-24).

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt assistentåklagare Kristian Agneklev som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm (01-11-23), assistentåklagare Anna Fondland som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Göteborg (01-1123), assistentåklagare Henrik Olin som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Linköping (01-1123).

 

Sveriges advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Gustaf Andersson, Advokaterna Ljunggren & Öberg HB, Gävle, Ulrika Borg, Lewis Advokatbyrå AB, Stockholm, Staffan Brunde, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Malmö, Viveka Bøhn, Advokat Lena von Finckenhagen, Grundberg Mocatta Solicitors, London, Jockum  Catoni, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Conny Cedermark, Advokatfirman Nordia KB, Stockholm, Artur Csatho, Advokatfirman Lindh Stabell Horten KB, Stockholm, Per Eriksson, Tingvalla Advokatbyrå HB, Karlstad,
Arne Exton, Juristfirman Exton, Stocksund, Olof Fältman, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Roger Hellström, Advokatfirman Fylgia KB, Stockholm, Per Lagerkvist, Archibald Advokatbyrå KB, Stockholm, Niklas Larsson, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Helena Laurell, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm, Douglas Norking, Advokatfirman M-L Norking AB, Malmö, Olof Nyström, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg, Lena Rasmusson, Advokatfirman Bergman och Persson HB, Klippan, Mattias Schömer, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Malcolm Wiberg, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm, Rickard Zamuhl, Linklaters Lagerlöf Advokatbyrå AB, Stockholm, Curt
Österholm, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå, Stockholm (01-11-15).

 

 

I detta häfte (s. 1–104) har medverkat bl.a.

 

 


Per Henrik Lindblom, professor i processrätt vid Uppsala universitet

SvJT 2000 Notiser 3 Roberth Nordh, jur. dr, hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge
Carl-Edvard Sturkell, f.d. lagman vid Katrineholms tingsrätt
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Hans Danelius, f.d. justitieråd
Erkki J. Hollo, professor vid Helsingfors universitet
Anders Agell, professor emeritus i civilrätt vid Uppsala universitet
Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet