Personalnotiser Justitiedepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Svea hovrätt Per Lennerbrant som rättssakkunnig med placering i departementet (0202-12).

 

Finansdepartementet
Regeringskansliet har anställt hovrättsassessorn i Hovrätten för Nedre Norrland Anders Domert som rättssakkunnig med placering i departementet (02-02-12), hovrättsassessorn i Svea hovrätt Åsa Bokström som rättssakkunnig med placering i departementet (0202-18), kammarrättsassessorn i Kammarrätten i Göteborg Gunilla Hulting som rättssakkunnig med placering i departementet (02-02-18).

 

Hovrätterna
Svea hovrätt har förordnat fiskalen Christina Brobacke till hovrättsassessor (02-02-06).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt lagmannen Claes Werdinius att vara lagman i Ystads tingsrätt (02-02-21). Regeringen har anställt tf. lagmannen Gunnar Larsson en tidsbegränsad anställning som

lagman i Kristinehamns tingsrätt (02-01-31), kammarrättsassessorn Carl-Erling
Halldin på en tidsbegränsad anställning som rådman i Kristinehamns tingsrätt (02-01-31).

 


Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsrådet Gerhard Gammer att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, vid Kammarrätten i Stockholm (02-01-31), skattedirektören Leif Gäverth att vara kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, vid Kammarrätten i Stockholm (02-01-31), rättssakkunniga Astrid Eke att vara kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm (02-01-31), utredningssekreteraren Aud Sjökvist att vara kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm (02-0131). Kammarrätten i Stockholm har förordnat fiskalerna Sara Renman och Maria Karlbom till kammarrättsassessorer (02-01-31).

 

Åklagarväsendet
Riksåklagaren har anställt Assistentåklagaren David Ludvigsson som kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten i Västerås (02-0128).

 

 

I detta häfte (s. 105–216) har medverkat bl.a.

 


Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet
Daniel Stattin, doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet
Annika Rejmer, jur.kand.
Olle Abrahamsson, rättschef i Justitiedepartementet
Lars Haglind, kanslichef i Riksdagens lagutskott
Per Persson, föredragande i Riksdagens lagutskott
Göran Regner, justitieråd
Göran Karlstedt, hovrättslagman i Svea hovrätt
Jonas Malmberg, docent, Arbetslivsinstitutet i Stockholm
Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd